Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

II. Виробнича практикаТема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря-ремонтника 2-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря-ремонтника 2-го розряду згідно з кваліфікаційною характеристикою з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка:Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів (слухачів) і необхідності засвоєння ними новітніх технологій, сучасних методів праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств, замовників кадрів, організацій, установ і затверджується в установленому порядку.


 

Кваліфікаційна пробна робота

 

Приклади робіт

1. Арматура мартенівських печей, дроселі, відсічні клапани - зняття, ремонт, установлення.

2. Болти, гайки, шпильки - обпилювання, проганяння різьби, заміна їх кріплення.

3. Вентилі запірні для повітря, мастила і води - установлення з приганянням за місцем.

4. Завалочні вікна, канати кришкопідіймальників та перекидні пристрої - заміна.

5. Коліна, трійники для трубопроводів – гідравлічні випробування та складання.

6. Лубрикатори, лінійні живильники – ремонт, регулювання.

7. Маслоохолоджувачі – розбирання, ремонт, складання.

8. Насоси поршневі – ремонт, установлення.

9. Устаткування - нейтралізація від кислих та лужних середовищ.

10. Огорожі – знімання, установлення.

11. Прокладки - виготовлення.

12. Редуктори галтувальних барабанів – розбирання, ремонт та складання.

13. Сітки металеві – заміна, виготовлення, ремонт.

14. Точила наждачні та пилососи до них – ремонт, складання, заміна і правлення абразивних кругів.

15. Шпонки - обпилювання.

16. Шпулярники снувальних машин – ремонт і установлення на машину.

 


Критерії кваліфікаційної атестації випускника

Професія: 7233.1 Слюсар-ремонтник

Кваліфікація: 2 розряд

Бали Знає Бали Уміє
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних прийомів виконання робіт розбирання, ремонту та складання простих вузлів і механізмів устаткування під прямим керівництвом у структурованому середовищі, відтворює на рівні розпізнавання окремі елементи навчального матеріалу. Знання потребують постійного корегування та підтримки. Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з розбирання, ремонту, складання і випробування простих вузлів і механізмів устаткування під керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Без присвоєння кваліфікації .
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних прийомів виконання розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування під прямим керівництвом у структурованому середовищі, відтворює на рівні розпізнавання окремі фрагменти навчального матеріалу. Знання потребують постійного корегування та підтримки. Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з розбирання, ремонту, складання і випробування простих вузлів і механізмів устаткування під керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних прийомів виконання розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування під прямим керівництвом у структурованому середовищі, відтворює на рівні розпізнавання фрагменти навчального матеріалу. Знання потребують постійного корегування та підтримки. Учень (слухач) має базові незначні загальні навички і здатний виконувати прості завдання з розбирання, ремонту, складання і випробування простих вузлів і механізмів устаткування під керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером, на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює окремі фрагменти навчального матеріалу: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Відчуває значні труднощі при аналізі та порівнянні. Недостатньо усвідомлено користується технічною і конструкторсько-технологіч-ною документацією. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з розбирання, ремонту і випробування простих вузлів і механізмів устаткування, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю і методів контролю за якістю. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
  Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції, на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Може частково обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь. Недостатньо усвідомлено користується технічною і конструкторсько-технологічною документацією. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з розбирання, ремонту і випробування простих вузлів і механізмів устаткування, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
  Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції, без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Може частково аналізувати навчальний матеріал, робити порівняння і висновки. Користується окремими видами технічної і конструкторсько-технологічної документації. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з розбирання, ремонту і випробування простих вузлів і механізмів устаткування, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Самостійно проводить роботи промивання, чищення та змащення деталей. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування ; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності і недостатньо обґрунтована. Користується довідковою інформацією, технічною і конструкторсько- технологічною документацією. Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні практичні знання, визначається здатність виконувати завдання з розбирання, ремонту і випробування простих вузлів і механізмів під керівництвом. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробних дій та методи контролю за якістю роботи. В цілому результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам даного рівня кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.
Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, самостійно з розумінням відтворює основні положення навчального матеріалу: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування ; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Його відповідь в цілому вірна, логічна і достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою інформацією, технічною і конструкторсько-технологічною документацію   Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні практичні знання, визначається здатність виконувати завдання з розбирання, ремонту і випробування простих вузлів і механізмів під керівництвом. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчанні. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробних дій та методи контролю за якістю роботи. Дотримується норм витрат матеріалів та правил безпеки праці.
Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання, володіє основним навчальним матеріалом в достатній мірі: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Аналізує, порівнює інформацію, робить висновки. Свідомо користується довідковою інформацією, технічною і конструкторсько-технологічною документацією. Може розробляти окремі її види.   Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні практичні знання, визначається здатність виконувати завдання з розбирання, ремонту і випробування простих вузлів і механізмів під керівництвом. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчанні. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробних дій та методи контролю за якістю роботи. Результат роботи відповідають якісним і кількісним показникам. Дотримується норм витрат матеріалів і правил безпеки праці.  
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри жорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Правильно і свідомо застосовує всі види довідкової інформації, технічної і конструкторсько-технологічної документації. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і сучасних технологій. Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях. Самостійно, правильно, впевнено виконує прийоми слюсарної обробки деталей за 12-14 квалітетами, а також технологічні операції ремонту, складання і випробування простих вузлів і механізмів устаткування в межах встановлених норм часу з використанням технічної і конструкторсько-технологічної документації. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Результат роботи в цілому відповідає якісним і кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки праці.
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірюваль-ного інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Уміє самостійно знаходити і застосовувати джерела інформації, оцінювати отриману інформацію; аргументовано робить висновки; вірно і свідомо застосовує всі види довідкової інформації, технічної і конструкторсько-технологічної документації. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях. Правильно, впевнено виконує прийоми слюсарної обробки деталей за 12-14 квалітетами, а також технологічні операції з ремонту, складання і випробування простих вузлів і механізмів машин з використанням технічної і конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно розробляти окремі її види та вибирати оптимальний варіант виконання роботи. Дотримується нормативів витрат матеріалів. Застосовує прийоми самоконтролю та контролю за якістю роботи. Результат роботи повністю відповідає кваліфікаційному рівню. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці.
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання: - основні прийоми робіт з розбирання, ремонту складання простих вузлів і механізмів устаткування; - призначення і правила використання слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту; - основні властивості оброблюваних матеріалів; - основні поняття про допуски і посадки; - квалітети і параметри шорсткості; - найменування, маркірування і правила застосування машинних масел і мастил. Відповідь повна, вірна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу з використанням додаткової інформації. Вміє самостійно знаходити, користуватися та оцінювати інформацію. Виконує аргументовані висновки. Вірно і свідомо використовує всі види довідкової, технічної і конструкторсько-технологічної документації в межах навчальної програми. Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички, визначається також здатність застосовувати спеціальні знання, навички компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні і має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях. Володіє системними професійним знаннями в повному обсязі. Самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми слюсарної обробки деталей, а також технологічні операції з ремонту, складання і випробування простих вузлів і механізмів машин з використанням технічної і конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно розробляти окремі її види та вибирати оптимальний варіант виконання роботи. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість. Слюсарна обробка деталей і вузлів відповідає 12-14 квалітетам. Результат роботи відповідає кваліфікаційному рівню або може бути кращим від нього. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця. Зразково дотримується правил безпеки праці.

 


Перелік основних обов’язкових засобів навчання

№ з/п Найменування Кількість на групу з 15 осіб Примітка
Для індивідуального користу- вання Для групо-вого користу- вання
  Слюсарна майстерня      
  Обладнання      
1. Верстак слюсарний одномісний з підйомними лещатами    
2. Машина для згинання листів трьохвалкова    
3. Прес гвинтовий ручний    
4. Прес-ножиці    
5. Верстат вертикально-свердлильний    
6. Верстат настільний свердлильний    
7. Верстат ножівковий    
8. Верстат стаціонарний обпилювальний    
9. Верстат точильно-шліфувальний    
10. Верстат чотирьохроліковий для гнуття металу    
11. Вантажопідйомні механізми -  
         
  Інструмент      
1. Борідок слюсарний  
2. Вороток для мітчиків і плашок -  
3. Головки змінні до торцевих воротків (комплект) -  
4. Зубило слюсарне  
5. Канавочник -  
6. Клейма ручні буквені та цифрові (комплект) -  
7. Обценьки -  
8. Ключі гайкові (комплект) -  
9. Ключі гайкові розвідні -  
10. Крейцмейсель слюсарний  
11. Круглогубці -  
12. Кусачки торцеві -  
13. Молоток дерев’яний -  
14. Молоток рихтувальний -  
15. Молоток слюсарний стальний (масою 500-600 г)  
16. Молоток зі вставками з м’якого металу -  
17. Надфілі (різні) -  
18. Напилки машинні (фасонні, дискові, стержневі) -  
19. Напилки (різні)  
20. Натяжки ручні (різні) -  
21. Ножиці ручні для різки металу -  
22. Ножиці ручні для фігурної різки металу -  
23. Обтискачі ручні (різні) -  
24. Викрутки (комплект) -  
25. Плоскогубці (різні) -  
26. Підтримки ручні (різні)    
27. Рамка для ножівки ручна    
28. Тріскачка -  
29. Клуп трубний з плашками 91/2-20 -  
30. Мітчики (різні) -  
31. Мітчики машинні (різні) -  
32. Мітчики машинно-ручні (комплект) -  
33. Плашки круглі (різні) -  
34. Плашки розсувні призматичні (різні) -  
35. Полотно ножівкове для металу  
36. Свердла перові (різні) -  
37. Свердла спіральні з конусним і циліндричним хвостовиком (різні) -  
38. Свердла центрувальні -  
39. Лампа для пайки -  
40. Паяльник бензиновий -  
41. Паяльник з періодичним підігріванням -  
42. Паяльник електричний 36В -  
43. Напилок з електроприводом -  
44. Ножиці ручні електричні -  
45. Ножиці важільні махові -  
46. Кернер  
47. Лінійка металічна вимірювальна 500 мм -  
48. Лінійка металічна вимірювальна 1000 мм -  
49. Лінійка паралельна, 150 мм -  
50. Лінійка перевірочна лекальна    
51. Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (набори № 1;2) -  
52. Мікрометр гладкий -  
53. Кутомір для вимірювання зовнішніх кутів -  
54. Кутомір для вимірювання зовнішніх і внутрішніх кутів -  
55. Кутник перевірочний лекальний плоский 90° -  
56. Кутник перевірочний (різні) -  
57. Рівень брусковий -  
58. Рівень рамний -  
59. Центрошукач -  
60. Рисувалка -  
61. Циркуль для розмічання -  
62. Шаблони для перевірки кута заточення зубила, крейцмейселя, свердла -  
63. Шаблони радіусні (різні) -  
64. Шаблони різьбові (різні) -  
65. Шабери двосторонні    
66. Шабери дискові    
67. Шабери ручні (різні)    
68. Шабери плоскі зі вставками різних розмірів    
69. Шабер тригранний    
70. Шабер фасонний    
71. Шабер пневматичний (електромеханічний)    
72. Штангенглибиномір -  
73. Штангенциркуль ШЦ-1 -  
74. Штангенциркуль ШЦ-2 -  
75. Щупи плоскі (комплект) -  
76. Мікрометр гладкий    
         
  Прилади і пристрої      
1. Домкрат звичайний -  
2. Нагубники на лещата м’які (комплект)    
3. Патрон свердлильний двокулачковий -  
4. Патрон свердлильний трикулачковий -  
5. Плита для правки -  
6. Плита перевірочна -  
7. Плита розмічальна -  
8. Підкладки перевірочні (комплект) -  
9. Підкладки призматичні (комплект) -  
10. Притискачі для труб -  
11. Призма перевірочна    
12. Призма для розмітки    
13. Призма для розмітки деталей під кутом -  
14. Пристрої для гнуття     за потребою
15. Пристрої для обпилювання (рамки, копіри і інше)     за потребою
16. Пристрій з магнітною основою поворотний -   за потребою
17. Стійка індикаторна з магнітною основою -   за потребою
18. Стійка індикаторна універсальна -  
19. Лещата ручні -  
20. Штамби для рубання і гнуття     за потребою
         
  Допоміжне устаткування      
1. Ящик для розмітки -  
2. Стіл для перевірочної плити -  
3. Стіл для плити розмічальної -  
4. Стіл для плити правильної -  
5. Шафа для схову інструменту учнів    
6. Шафа для спецодягу учнів    
7. Щітка для чистки напилків  
8. Щітка для змітання сміття  
9. Ящик із совком -  
10. Ящик матеріалу для витирання -  
         
  Ремонтна майстерня      
  Устаткування      
1. Компресор повітряний поршневий загального призначення    
2. Машина мийна    
3. Верстат вертикально-свердлильний    
4. Верстат точильно-шліфувальний    
5. Вантажопідйомні механізми    
         
  Інструмент      
1. Слюсарно-монтажний інструмент (комплект)    

 

 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО7233.1.D29061 - 2006

Професія - Слюсар-ремонтник

Код - 7233.1

Кваліфікація - 3 розряд

Видання офіційне

Київ

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

1. Професія - 7233.1 Слюсар-ремонтник

2. Кваліфікація - 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову устаткування, яке ремонтує; призначення та взаємодію основних вузлів і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонту та складання устаткування, агрегатів і машин; технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів і механізмів; основи слюсарної справи; основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; правила стропування, підіймання, переміщення вантажів; правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги, читання креслень, відомості з електротехніки.

Повинен уміти:розбирати, ремонтувати, складати та випробовувати середньої складності вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин; ремонтувати, регулювати та випробовувати середньої складності устаткування, агрегати і машини, а також складне під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації; виконувати слюсарне оброблення деталей за 11-12–м квалітетами (4-5-м класами точності); ремонтувати футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матеріалів та феросиліцію; розбирати, складати і ущільнювати фаолітову і керамічну апаратуру і комунікацію; виготовляти пристрої середньої складності для ремонту і складання; виконувати такелажні роботи при переміщенні вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів й прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.

 

 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — „Слюсар-ремонтник” 2 розряду:

за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

за умови підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 2-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Загальні слюсарні у виробництві машин та устаткування.

7. Специфічні вимоги

7. 1. Вік: 17 років

7.2. Стать: жіноча, чоловіча

7.3.Медичні обмеження


Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія - 7233.1 Слюсар – ремонтник

Кваліфікація - 3 розряд

Загальний фонд навчального часу - 508 годин.

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин
Всього З них на лабораторно- практичні роботи
1. Загальнопрофесійна підготовка  
1.1. Основи правових знань  
1.2. Основи галузевої економіки та підприємництва  
1.3. Інформаційні технології
1.4. Резерв часу  
2. Професійно-теоретична підготовка  
2.1. Технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування  
2.2. Охорона праці  
2.3. Матеріалознавство
2.4. Допуски і посадки та технічні вимірювання  
2.5. Читання креслень
2.6. Електротехніка  
3. Професійно-практична підготовка  
3.1. Виробниче навчання  
3.2. Виробнича практика  
4. Консультації  
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)  
6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Слюсар-ремонтник”

1. Кабінети:

- основ правових знань

- основ галузевої економіки та підприємництва

- інформаційних технологій

- правил дорожнього руху

- технічного обслуговування та ремонту промислового устаткування

- охорони праці

- матеріалознавства

- допусків і посадок та технічних вимірювань

- читання креслення

- електротехніки з основами промислової електроніки

 

2. Лабораторії:

- матеріалознавства

- електротехніки з основами промислової електроніки

- інформаційних технологій

 

3. Майстерні:

- слюсарна


 

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

 

№ з/п Тема Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
1. Поняття та ознаки правової держави  
2. Конституційні основи України  
3. Правові основи професійно-технічної освіти  
4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються  
5. Господарство і право  
6. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів  
7. Праця, закон і ми  
8. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність  
9. Злочин і покарання  
10. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України  
  Всього годин:  

Тема 1. Поняття та ознаки правової держави

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний. Економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення правосвідомості і правової культури у побуті правової держави.

 

Тема 2. Конституційні основи України

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдум, їх види. проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складова система органів державної виконавчої влади.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складова система органів державної виконавчої влади.

 

Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти

Зміни та доповнення до закону України «Про освіту» від 23 березня 1996 р., до закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.

Державна політика в галузі освіти.

 

Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст та принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Тема 5. Господарство і право

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Тема 6. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Система господарських судів. Подання позиву. Вирішення господарських спорів.

Тема 7. Праця, закон і ми

Зміни та доповнення до трудового права України.

Тема 8. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Зміни та доповнення до адміністративного права.

Тема 9. Злочин і покарання

Зміни та доповнення до кримінального права.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 10. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Зміни та доповнення до законодавства про охорону навколишнього середовища.