Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методичні вказівки по проведенню першої виробничої практики

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А) Загальне положення

Загальне керівництво та організація практики виконує деканат Факультету Будівництва.
Навчально-методичне керівництво здійснює кафедра «Будівництва і геомеханіки», безпосереднє
керівництво студентами під час практики доручається викладачам кафедри.

Розподіл студентів по місцям практики, закріплення керівними практики, встановлення
термінів початку і закінчення практики затверджується наказом по університету.

Керівництво практикою від виробництва здійснюється керівниками такерівними інженерно-технічними робітниками організації (головним інженером, керівником дільниці), затверджуваними
наказами керівництва організацій.

Порядок прийнятні на роботу, тривалість робочого часу й інші умови праці для студентів-практикантів встановлюються у відповідності до законодавства про умови праці тимчасових
робітників. На студентів розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку
організації.

Порушення правил, встановлених на виробництві, трудової та виробничої дисципліни, техніки
безпеки, тягне за собою стягнення, аж до виключення з університету.

Організації, що є базами практики, організовують роботу cтудентів, подають їм допомогу при
підборі матеріалів для звітів по практиці, дають можливість користуватися технічною
документацією та літературою, забезпечують і контролюють дотримання студентами правил
внутрішнього розпорядку, несуть повну відповідальність за нещасні випадки зі студентами,
забезпечують якісним проведення інструктажів по охороні праці, організовують спільно з
керівниками від кафедр читання лекцій і доповідей, переміщення студентів на робочі місця,
залучають студентів в раціоналізаторську роботу.

До виїзду на практику студент повинен отримати в деканаті щоденник, а на кафедрі -
індивідуальне завдання віл керівника, інструктаж про порядок проходження практики та
ознайомитися з основними положеннями по охороні праці.

В перші дні практики студент спільно з керівником практики від виробництва та університету
повинен скласти графік проходження практики. Графік повинен бути затверджений керівником
практики від університету і відображається в щоденнику практики.

Б) Обов'язки керівника практики від університету

Керівник практики від університету приймає участь у розподілі студентів по базам практики,
несе відповідальність за якість проходження практики і сувору відповідність її програмі. Керівник
виїздить на місця практики і приймає участь у розподіленні студентів по об'єктам, розробляє
спільно з керівником практики від організації календарний план проходження практики та
виробничих екскурсій, видає індивідуальні завдання. При наступних виїздах керівник здійснює консультації и контроль зa виконанням студентами робочої програми та індивідуальних завдань, а
також складаєтехнічний звіт по практиці.

Керівник практики від університету контролює забезпечення студентів-практикантів
нормальними умовами праці і побуту, керує науково-дослідною роботою, приймає заліки по
практиці і готує пропозиції щодо її вдосконалення.

В) Обов'язки керівника практики від виробництва

Керівництво практикою здійснює один із кваліфікованих фахівців будівельної або проектної
організації, що виявляє практикантам сприяння в отриманні необхідних виробничих навиків,
виконання програми практики: перевіряє і оцінює роботу студентів під час практики і складає
виробничу характеристику на кожного студента.

Керівник практики від виробництва несе відповідальність за вчасне ознайомлення студентів-практикантів з положеннями про охорону праці і протипожежними заходами, керує повсякденною
роботою студентів,організовує екскурсії, сприяє проведенню науково-дослідної роботи студентів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.