Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЖАНРОВІ Р13НОВИДИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

їх багато. Зупинимося на класичних, а саме: трагікомедія, мелодрама, водевіль, фарс та ін. Усі вони мають свої ознаки й характеристики. Трагедія, напри­клад, може, також, бути «оптимістичною», комедія — комедією положень, характерів тощо, драма — побуто­ва, сімейна тощо; вони мають ознаки й інших жанрів: наприклад, лірична комедія, трагікомедія тощо. «Але якимби не був жанр п'єси чи сценарію, простим чи складним, режисер зобов'язаний реалізувати у виставі всі його жанрові особливості. А для цього він повинен глибоко й щиро пережити всі відношення, всі почуття автора до предмету зображання: його любов і нена­висть, його біль і зневагу, його захоплення і ніжність, його гнів і обурення, його глузування і смуток» "°.

Висновок: поняття «жанр» існує не тільки для «ве­ликої драматургії — театру, кіно, телебачення — а й для драматургії масових театралізованих заходів.

Сценаристу жанр допоможе відібрати той худож­ньо-документальний матеріал, який необхідний са­ме для даного сценарію, режисерові підкаже, яким «ключем» відчинити «замок» (сценарій), а для вико­навців віднайде властиву цьому жанру «мову. Зупинімося на деяких основних видах жанру, а саме: трагедії, комедії, драмі.

Кожному жанру, бажаємо ми цього чи ні, має відповідати певна сукупність принципів, тобто

правил. Так, «трагедії» властиві такі принципи: 1) «потрясіння», 2) прагнення до монументальності,

3) тяжіння до уповільненого темпоритму,

4) у музиці — побудова музичного плану вистави на основі лейтмотивів.

Можна ще додати й обмеженість та скульп­турність пластичного малюнка, використання пантоміми, підкреслення музикою ідеї твору тощо.

Для комедії характерні: 1) «жартівливість», «висміювання», 2) необмеженість кольорів, 3) у му­зиці — побудова музичного плану на основі окре­мих завершених номерів, підкреслення музикою характерів дійових осіб.

А також: тяжіння до швидкого темпоритму, відсутність «четвертої стіни», використання ко­медійних підтанцьовок тощо.

Драмі відповідають такі принципи: 1) «співчуття», 2) тяжіння від дрібного масштабу до монументаль­ності, 3) у музиці — мішана побудова музичного пла­ну, а також розкриття внутрішнього життя дійових осіб, використання шумів, побутових танців тощо.

«Жанр вистави створюється на основі жанру драматичного твору, однак режисер може роби­ти уточнення, більш чітку жанрову конкрети­зацію при постановці; в окремих випадках режисер може навіть піти на свідоме переосмислення літе­ратурного жанру, тобто свідомо відібрати нову сукупність принципів сценічного втілення» т, «Театр має право вибирати будь-який жанр, який йому здається, важливим і суттєвим. Лозун­гом театральної політики повинна бути жанро­ва різнобарвність, бо, як ми вже неодноразово го­ворили, у понятті жанру схрещуються тенденції соціальні, політичні, філософські, естетичні, по­етичні. Жанр одна з центральних категорій мистецтва, у ньому на сцені театру втілено відношення людини до дійсності» "2.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.