Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

III. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Автоматизоване робоче місце (АРМ) - програмно-технічний комплекс автоматизованої системи, призначений для автоматизації діяльності певного виду.

 

Акт загальної форми- документ, що складається для засвідчення обставин, що виникли в процесі перевезення вантажу, багажу та вантажобагажу і можуть бути підставою для матеріальної відповідальності, якщо при цьому не потрібне складання комерційного акта або іншого акта спеціальної форми.

 

Вагон - несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажирів.

 

Вагонна відправка- партія вантажу за однією накладною в такій кількості, для перевезення якої потрібно надання окремого вагона.

Вагонопотік -середньодобова кількість вагонів, які пройшли в одному напрямку між станціями навантаження і вивантаження, технічними станціями або полігонами залізничної мережі.

 

Вантаж- матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі.

Вантажна митна декларація - письмова заява, яка подається митному органу і містить відомості про вантаж і транспортний засіб та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих вантажів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

 

Вантажна робота -робота, яка визначає:

- обсяги навантаження в цілому, за видом вантажів, родами вагонів і контейнерів, їх приналежністю і власністю;

- обсяги вивантаження в цілому і за родами вагонів і контейнерів, їх приналежністю та власністю для кожного вантажовідправника (вантажоодержувача) за призначеннями;

- забезпечення навантаження порожніми вагонами, контейнерами або такими, що використовуються з-під вивантаження;

- навантаження маршрутів;

- очистку і промивання вагонів, їх підготовку під навантаження окремих видів вантажів.

 

Вантажний рух -рух поїздів, призначених для перевезення вантажів.

Вантажовідправник - зазначена в документі на перевезення вантажу (залізничній накладній) юридична чи фізична особа, яка довіряє вантаж залізниці для його перевезення.

 

Вантажоодержувач - зазначена в документі на перевезення вантажу (залізничній накладній) юридична чи фізична особа, яка отримує вантаж.

 

Відправка - вантаж, прийнятий до перевезення від одного відправника за однією залізничною накладною на одній станції відправлення на адресу одного одержувача та одну станцію призначення.

Відновний поїзд - спеціальне формування, яке організовується в дирекціях залізничних перевезень і призначається для ліквідації наслідків сходів і зіткнень рухомого складу, а також для надання допомоги під час інших надзвичайних ситуацій.

 

Вікно - час, протягом якого призупиняють рух поїздів на перегоні, окремих коліях перегону або станції для проведення ремонтно-будівельних робіт.

 

Вокзал -комплекс спеціальних споруд, приміщень, обладнання, призначений для тимчасового перебування пасажирів та їх обслуговування, надання пасажирам платних та безплатних послуг, у тому числі реалізації продуктів харчування, промислових та супутніх товарів, друкованої продукції та розміщення обслуговуючого персоналу. До складу цього комплексу входять: посадкові платформи, пішохідні тунелі та мости, переходи через залізничні колії, багажні приміщення, частина прилеглої до споруди привокзальної площі.

 

Витяжна колія - станційна колія, яка є продовженням групи сортувальних, навантажувально-розвантажувальних, інших колій станції і призначена для виконання сортування вагонів, формування складів поїздів та передач вагонів, перестановки вагонів з однієї колії на іншу, а також іншої маневрової роботи, яка має бути ізольована від маршрутів приймання і відправлення поїздів, пропуску поїзних локомотивів. Сортування вагонів на витяжній колії виконується методом осаджування.

Графік руху поїздів - нормативно-технологічний документ, що регламентує роботу усіх підрозділів залізничного транспорту з організації руху поїздів.

 

Графік руху пасажирський поїздів - нормативно-технологічний документ, що регламентує роботу усіх підрозділів залізничного транспорту з організації руху пасажирських поїздів.

 

Добове і змінне планування роботи -розробка плану роботи на добу і зміну.

 

Електрична централізація стрілок і сигналів- станційний комплекс пристроїв залізничної автоматики, що забезпечує централізоване управління стрілками і світлофорами та автоматичний контроль на апараті управління за положенням централізованих стрілок, станом світлофорів та рейкових кіл.

 

Залізнична колія -дві рейкові нитки, що укладені одна від одної на визначеній відстані і прикріплені до шпал (брусів).

 

Запірно-пломбувальний пристрій- пломба в єдиній конструкції з пристроєм для блокування, призначений для одночасного запирання і пломбування вагонів та контейнерів.

Календарний штемпель станції -штемпель із найменуванням (кодом) залізничної станції та датою, відбиток якого проставляється працівниками залізничної станції на перевізних документах, що підтверджує виконання залізницею операцій з приймання вантажу до перевезення, його прибуття на станцію призначення, вивантаження та оформлення видачі.

 

Комерційний огляд вагонів - система обслуговування вантажних вагонів та контейнерів, що перебувають у составах або поїздах, а також порожніх вагонів та контейнерів до та після навантаження з оглядом вантажу, його збереженості, правильності розміщення та кріплення, усунення несправностей, які не потребують відчеплення вагонів від составу поїзда.

 

Локомотиви - електровози, тепловози.

 

Локомотивна бригада - працівники (працівник), призначені (ий) керувати та обслуговувати локомотиви і моторвагонний рухомий склад (спеціальний рухомий склад).

 

Маневрова робота - будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності підприємств.

 

Маршрут -поїзд установленої маси або довжини, сформований відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України відправником на залізничній під’їзній колії підприємства або залізницею призначенням на одну станцію вивантаження або розпилення з обов’язковим зменшенням кількості його переробок на попутних технічних станціях.

 

Маневрова бригада – складач поїздів та машиніст.

Маневровий район - частина колії залізничної станції, що обслуговується одним маневровим локомотивом і бригадою складачів поїздів.

 

Маневровий рейс- переміщення рухомого складу по коліях станції при виконанні конкретного плану маневрової роботи.

 

Маневровий напіврейс - переміщення по станційних коліях рухомого складу (робочий напіврейс) або одного локомотива (холостий напіврейс) без зміни напрямку руху, при маневровій роботі зі зміною напрямку руху.

 

Маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою, з локомотивом, що проводить маневри.

 

Місцеві умови роботи - властиві певному суб'єкту господарювання характерні особливості роботи, що формуються залежно від всебічних факторів впливу (географічне розташування, переважний характер основної роботи, взаємодія зі структурними підрозділами державних, виконавчих і контролюючих органів та з аналогічними суб'єктами господарювання суміжних держав тощо).

 

Накладна - основний перевізний документ встановленої форми, оформлений відповідно до вимог Статуту та Правил і наданий залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем.

 

Натурний лист поїзда- основний технологічний і обліковий документ, який супроводжує поїзд на всьому шляху його прямування, і використовується для організації процесу обробки вагонопотоків на станціях.

 

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних чинників можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробування в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

 

Огляд залізничного складу - виявлення та усунення технічних і комерційних несправностей вагонів, які загрожують безпеці руху та пасажирів.

 

Осаджування вагонів- з'єднання на коліях парку відчепів, які не підійшли упритул один до одного і не зчеплені, та пересування накопичених груп вагонів до граничних стовпчиків парку.

 

Охорона праці -система правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я i працездатності людини в процесі праці.

 

Обіг вантажного вагону -час від моменту закінчення одного навантаження до моменту закінчення наступного навантаження або від вивантаження до наступного навантаження.

 

Парк колій - станційні колії, призначені для виконання однакових (неоднакових) технологічних операцій.

 

Пасажирська платформа - облаштований майданчик на станціях або пунктах зупинки для зручного і безпечного проходу, накопичення, а також посадки пасажирів у вагони та їх висадки.

 

Пасажир -фізична особа, яка перевозиться залізничним транспортом на підставі проїзного документа.

 

Пасажирський рух -рух поїздів, призначених дляпереміщення людей та багажу засобами залізничного транспорту.

 

Пасажирський поїзд -поїзд, призначений для перевезення пасажирів, багажу і пошти, сформований з пасажирських вагонів.

 

Пасажирське сполучення- перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу в пасажирських, швидких, швидкісних, високошвидкісних, фірмових поїздах, електро- та дизель-поїздах підвищеного комфорту між залізничними пунктами.

 

Під’їзна колія - залізнична колія, призначена для обслуговування окремих підприємств, установ, організацій, зв’язана із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належить залізниці чи підприємству, установі, організації.

 

Переадресування- зміна станції призначення або разом з нею і вантажоодержувача у встановленому порядку.

Перевізник- залізниці, які беруть участь у переміщенні вантажів і несуть відповідальність згідно з законодавством України за доставку цих вантажів зі станції (митниці) відправлення до станції (митниці) призначення.

 

Перевізні документи - накладна та інші залізничні документи на вантаж.

 

Перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз’їздами, обгінними пунктами або колійними постами.

 

План-графік роботи станції (добовий) - графічне зображення роботи залізничної станції з обробки поїздів, а також місцевих вагонів, з якими виконуються операції на коліях станції.

 

План формування поїздів - техніко-економічний план організації вагонопотоків у поїзди та одночасно план розподілу роботи між сортувальними, дільничними, вантажними та іншими станціями з формування-розформування, наскрізного пропускання.

 

Диспетчер поїзний - змінний працівник, який одноособово керує рухом поїздів на підпорядкованій йому залізничній дільниці.

 

Поїзд- сформований та зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають установлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляється на перегін, вважаються поїздом.

 

Поїзне положення - ситуація, яка склалася в поїзній роботі ділянки, станції, дирекції залізничних перевезень, залізниці, Укрзалізниці.

 

Поїзд вантажний довгосоставний - вантажний поїзд, довжина якого (в умовних вагонах) перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху, на ділянці проходження цього поїзда.

 

Поїзд вантажний з’єднаний - поїзд, складений із двох і більше зчеплених між собою вантажних поїздів, із діючими локомотивами в голові кожного поїзда.

 

Поїзд вантажний підвищеної ваги - вантажний поїзд вагою понад 6 тисяч тонн з одним або декількома діючими локомотивами: в голові состава, голові та хвості, голові та останній третині состава.

 

Поїзд вантажний підвищеної довжини - вантажний поїзд, довжина якого 350 осей і більше.

Поїзд вантажний великоваговий - вантажний поїзд, вага якого для відповідних серій локомотивів на 100 т і більше перевищує визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього поїзда.

 

Поїзна передавальна відомість - документ, який складається на станції передачі вагонів між державами.

Поїзна робота - робота, яка визначає:

- встановлення на визначений період розмірів руху по стикових пунктах між державами, між залізницями і дирекціями, а також ділянками залізниць;

- розробку у зв’язку зі змінами розмірів руху завдань на формування і відправлення поїздів для сортувальних, дільничних й інших станцій формування поїздів із зазначенням призначень поїздів за планом формування;

- встановлення розмірів руху і порядку передавання і розвозу місцевого вантажу, забезпечення навантаження порожніми вагонами і організація з місць навантаження маршрутів;

- забезпечення поїздів локомотивами, поїзними бригадами, регулювання парком локомотивів;

- визначення порядку збирання порожніх вагонів, їх формування, підведення до стикових пунктів і здавання маршрутів порожніх вагонів за регульованим завданням.

 

Пожежний поїзд - поїзд для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин, гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт.

 

Прискорений рух пасажирських поїздів - рух пасажирських поїздів зі швидкостями 140-160 км/год.

 

Приймально-відправна колія - станційна колія, на якій виконуються технологічні операції, пов'язані з прийманням та відправленням поїздів, посадкою та висадкою пасажирів, схрещенням поїздів на одноколійних лініях й очікуванням обгону найбільш терміновими поїздами.

 

Сигналізація, централізація і блокування - комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів. За допомогою пристроїв сигналізації, централізації і блокування виконують автоматичний контроль стану ділянок залізниць з метою передачі усієї інформації локомотивним бригадам та іншим працівникам залізниць. За допомогою пристроїв СЦБ можливі автоматичне регулювання руху поїздів та дистанційне керування об’єктами залізничної автоматики на станціях та перегонах.

 

Сервер - програмний технічний комплекс, який забезпечує обробку, збереження, розрахунок та видачу необхідної інформації.

Складач поїздів - керівник маневрів, котрий безпосередньо керує діями усіх осіб, які беруть участь у маневрах, без вказівки котрого машиніст маневрового локомотива не має право приводити у рух локомотив.

 

Спеціалізовані вагони - вагони спеціального призначення (вагон-бар, вагон-їдальня, вагон-салон, вагон-клуб, службовий вагон, вагон-лабораторія, вагон-електростанція, вагон для перевезення коштовностей, вагон для перевезення спецконтингенту).

 

Станція -роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування пасажирів, а за умови розвинених колійних пристроїв – маневрову роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами.

 

Станція пасажирська - станція, основним призначенням якої є обслуговування пасажирів прямого, місцевого та приміського пасажирського сполучення. технічне обслуговування, комерційний огляд составів поїздів і усунення виявлених несправностей вагонів.

 

Станція відправлення - залізнична станція, зазначена в перевізних документах, з якої починається переміщення залізничним транспортом вантажів.

 

Станція призначення - залізнична станція, зазначена в перевізних документах, де закінчується переміщення залізничним транспортом вантажів.

 

Станційні колії -колії у межах станції.

Примітка: станційні колії розподіляються на головні, приймально-відправні, сортувальні, навантажувально-вивантажувальні, витяжні, деповські (локомотивного та вагонного господарства), з’єднувальні (що з’єднують окремі парки на станції, що ведуть до контейнерних пунктів, паливних складів, баз, сортувальних платформ, до пунктів очищення, промивання, дезінфікування вагонів, ремонту рухомого складу та виконання інших операцій), а також інші колії, призначення яких визначають виконувані на них операції.

 

Станційний технологічний центр з оброблення поїзної інформації та перевізних документів -підрозділ станції з обробки поїзної інформації, поїзних і перевізних документів.

 

Станційні інтервали - мінімальні проміжки часу для виконання операцій по прийманню, відправленню та пропуску поїздів через станцію.

 

Станційний пост централізації - пост на станції, у якому зосереджується управління групою централізованих стрілок і сигналів.

 

Супровідні документи-документи, на підставі яких здійснюються облік, прийняття, передача вантажів та взаємні розрахунки між вантажовідправником і вантажоодержувачем чи експедитором.

 

Технічний огляд - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устаткування (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, органіційно-методичними та експлуатаційними документами.

 

Технічний огляд вагонів - система обслуговування вагонів, що перебувають у складах або поїздах, а також порожніх вагонів під час підготовки їх до навантаження з оглядом, ремонтними та профілактичними роботами, які не потребують відчеплення вагонів від состава.

 

Технічний план- завдання з обсягів і якості експлуатаційної роботи залізниці, кількості перевізних засобів, розміщення загального та робочого парку вагонів, а також створення необхідного резерву вагонів для забезпечення перевезень не тільки у плановому місяці, але й з урахуванням очікуваної перевізної роботи в наступний період.

 

Технічно-розпорядчий акт станції -нормативний документ, що регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення й проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи, дотримання вимог охорони праці.

 

Технологічний процес роботи станції- нормативний документ, у якому викладена система організації роботи закладу, заснована на застосуванні передових методів праці, послідовності та норм часу виконання технологічних операцій при безумовному забезпеченні безпеки руху, збереженні майна, дотриманні вимог охорони праці і навколишнього природного середовища.

 

Технічне обслуговування поїздів - комплекс операцій, або операція по підтримці працездатності, або справності вантажного вагона в сформованому або транзитному поїзді, а також порожнього вагона при підготовці до перевезень без його відчеплення від составу, або групи вагонів.

 

Цивільна оборона залізничного транспорту -система органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту працівників залізничного транспорту від наслідків надзвичайнихситуацій воєнного характеру і є складовою частиною цивільної оборони Міністерства інфраструктури України.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.