Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

V. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

ТПРС Дніпропетровськ розроблений з урахуванням місцевих умов роботи на станції, на основі «Методичних рекомендацій з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції» (далі – Методичні рекомендації), нормативних документів та матеріалів:

- графіку руху поїздів і плану формування поїздів;

- аналізу роботи та технічного оснащення станції;

- обсягів перевезень пасажирів, вантажів, вантажобагажу і пошти;

- раціонального розміщення й використання обладнання та устаткування;

- хронометражних спостережень та нормативів часу на виконання окремих операцій по обробці поїздів і вагонів.

ТПРС розроблено постійною робочою групою, до складу якої включені фахівці станції, структурних підрозділів, причетних до організації роботи станції, а саме: ДС, ДСЗ, ДСІ, ТЧ-8, РПЧ-1, ЛВЧД-1, ШЧ-6, ПЧ-9, ЕЧ-3, ВЧДЕ-16. Склад постійної робочої групи із розробки ТПРС призначено наказом ДС Дніпропетровськ.

ТПРС затверджується Н після погодження з причетними згідно Методичних рекомендацій. Затверджується ТПРС, зміни і доповнення до нього не пізніше аніж за місяць до введення у дію нової технології, нових пристроїв, тощо. Протягом цього місяця проводиться вивчення ТПРС, змін і доповнень до нього причетними працівниками з проведенням заліків і записом у журналі обліку технічного навчання.

Зміни і доповнення до ТПРС розроблюються, узгоджуються та затверджуються у тому ж порядку, що встановлений до ТПРС.

Затверджений установленим порядком ТПРС вводиться в дію наказом ДС. У наказі встановлюються термін уведення ТПРС, залежно від часу, необхідного для його вивчення та перевірки знань, а також робочі місця працівників станції, на яких необхідно забезпечити наявність витягів з ТПРС, які містять відомості для причетних працівників станції.

Про дату введення у дію ТПРС, змін і доповнень до нього ДС повідомляє ДН-1, Д і структурні підрозділи, керівниками яких ці документи погоджені, з наданням копій наказу.

У ТПРС не включаються вимоги і положення, які передбачаються в ПТЕ, ІРП, ІСИ, інших інструкціях та нормативних документах УЗ або залізниці, і є обов’язковими для виконання причетними працівниками.

ТПРС містить 16 розділів та 11 додатків, і складається у чотирьох примірниках.

На кожному примірнику ТПРС відповідно проставляється: примірник № 1, примірник № 2, примірник № 3, примірник № 4.

Після погодження, затвердження, вивчення причетними і введення у дію встановленим порядком перший примірник ТПРС залишається у ДС, а інші примірники разом із копією наказу про введення ТПРС у дію у десятиденний термін надсилаються: до ДНН - другий примірник, до Д - третій примірник, до ЦД - четвертий примірник.

Періодичність перескладання ТПРС - не пізніше 10 років. При наявності численних змін і доповнень, які ускладнюють користування ТПРС, він повинен бути перескладений раніше десятирічного терміну.

Рішення про перескладання ТПРС відповідним наказом приймає ДС.

Підставою для внесення змін або доповнень до ТПРС, додатків до нього можуть бути:

- перебудова колійного розвитку станції, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі; нове будівництво; зміна порядку приймання, відправлення поїздів або виконання маневрової роботи; зміна штатного розкладу, посадових обов’язків працівників;

- зміни до ПТЕ, ІРП, ІСИ;

- накази (телеграфні розпорядження) видані головою правління УЗ, Н, ДН-1, ДС.

Двічі на рік (січень, липень) до 05 числа місяця ДС пасажирської станції звіряє із відповідним фахівцем ДНН-1 перелік змін до ТПРС за встановленою формою.

Перелік змін до ТПРС Дніпропетровськ наведено у Додатку 1.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.