Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Оснащення робочих місць АРМ та системою АСК ВП УЗ-Є

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Технологія роботи станції будується з урахуванням повного використання можливостей інформаційного забезпечення, автоматизації планування, підготовки технологічних документів, автоматизації функцій аналізу й звітності, які надають АСК.

АСК призначені для:

- автоматизації ТПРС;

- надання оперативної інформації з метою прийняття управлінських рішень персоналом станції;

- підвищення рівня достовірності вхідної інформації, станційних звітів, оперативної довідкової інформації.

Перелік АСК, які використовуються працівниками станції Дніпропетровськ, наведено в таблиці 8.1.

 

Таблиця 8.1 - Перелік АСК, які використовуються працівниками станції Дніпропетровськ

№ з/п Назва АСК Функції Користувачі
АСУ Кадри Призначена для: автоматизації кадрового діловодства згідно з чинним законодавством України, інформаційно-пошукової підтримки під час роботи з обліковими і розпорядчими документами, отримання відповідної статистичної звітності, утворення архіву кадрових документів.     ВК, ДСН
АСБО Фобос Призначена для ведення табелю обліку робочого часу працівників станції в модулі заробітна плата, для контролю наявності основних і малоцінних матеріалів на станції. ДСН, комірник
АСУ «ЦПРП» Для забезпечення електронного документообігу між підрозділами залізниці, службою кадрової та соціальної політики (НОК), центрами професійного розвитку персоналу (ЦПРП) та Головним управлінням кадрової та соціальної політики Укрзалізниці (ЦКАДР) з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів залізниць у центрах професійного розвитку персоналу.   ДСІ

 

Закінчення таблиці 8.1

АС МЕСПЛАН АС документообігу замовлень на перевезення вантажів та формування планів навантаження, електронних заявок вантажовідправниками. В системі АС МЕСПЛАН здійснюється контроль за наявністю узгоджених основних та додаткових планів, електронних заявок. Старший касир товарний (вантажний), касири товарні (вантажні)
    АСВВП Автоматизація процесу видачі та відміни попереджень для користувачів на лінійних підрозділах (станціях, локомотивних депо, дистанціях колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання) та формування довідок, які відображають статистичні та аналітичні дані, що характеризують якість та стан колійного господарства. АСВВП спрямовано на виявлення та усунення недоліків в діючій ручній системі видачі та відміни попереджень; економію часу готування бланка попереджень та підвищення якості його складання; надання можливості запиту бланка попереджень будь-якого напрямку; підвищення ступеню повноти та оперативності інформації про діючі обмеження швидкості на залізницях та забезпечення на цій основі більш ефективного контролю за термінами і якістю виконання робіт; звільнення від одноманітної, малопродуктивної праці працівників, які заповнюють вручну бланки попереджень.   ДСПП постів «Захід» і «Схід»
    МСДЦ КАСКАД Мікропроцесорна система, яка показує зайнятість колій на станціях, роботу пристроїв СЦБ, рух поїздів та резервних одиниць на дільницях.   ДСЦС

 

Задачі, які вирішуються в системах, призначені для забезпечення роботи працівників станції. Перелік АРМ, які використовуються працівниками станції Дніпропетровськ наведено в таблиці 8.2.

 

Таблиця 8.2 - Перелік АРМ, які використовуються працівниками станції Дніпропетровськ

№ з/п Назва АРМ Функції Користувачі
АРМ ТРА Швидке та якісне створення, введення та формування вихідних документів ТРА станції із виконанням всіх нормативних вимог «Інструкції зі складання технічно-розпорядчих актів станції» ЦД-0059; своєчасне доведення актуальної інформації з ТРА та додатків до користувачів УЗ різних рівнів – залізниць, дирекцій, станцій; розрахунок норм закріплення рухомого складу на станційних коліях. ДСІ  

 

Продовження таблиці 8.2

АРМ ТВК Автоматизація процесу оформлення перевізних документів, нарахування плати за перевезення та додаткових зборів, пов’язаних з перевезенням, оформлення накопичувальних карток форми ДУ-92, квитанцій різних зборів форми ГУ-57, запиту стану оперативного сальдо платника, облікових та звітних форм по комерційному господарству, контролю наявності конвенційних заборон, планів і заявок на перевезення отримання інформації про нараховані платежі; друкування даних в комплект перевізних документів в повному обсязі або в обсязі платежів; передача даних про навантаження в АСК ВП УЗ – Є; передача даних по нарахованих платежах в АС введення взаєморозрахунків з клієнтами для формування переліків; ведення станційної звітності (форми ГУ-3, ГО-1, ГО-2, ГО-3, ГО-4); передачі будь-якої інформації доступним серверам Старший касир товарний (вантажний), касири товарні (вантажні)  
    АРМ ПЗ Автоматизація процесу оформлення пам’яток на подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, відомості плати форми ГУ-46 за користування вагонами, за подавання-забирання, за маневрову роботу; запиту вагонних листів; актів загальної форми ГУ-23, актів за затримку поїздів форми ГУ-23а, для обліку простою вагонів з різних обставин, необхідних для роботи облікових та звітних форм, ведення автоматизованого обліку перебування вагонів на під’їзних коліях та автоматичного визначення простою вагона на п/колії, введення повідомлень на забирання вагонів.   Старші прийомоздавальники вантажу та багажу, прийомоздавальники вантажу та багажу, касири товарні (вантажні)
        АРМ ПРО Призначений для використання керівництвом технологічних довідок про експлуатаційні та фінансові показники залізниці. Старший касир товарний (вантажний), інженер
АРМ СТЦ Виконує функції: оформлення натурного листа поїзда; забезпечення АСК ВП УЗ-Є достовірною інформацією про хід перевізного процесу; ведення станційної звітності; отримання інформації про підхід поїздів та вантажів, які надходять до переробки; контроль за     ДСЦ, оператори СТЦ
АРМ «Молоді фахівці-2» Створена для забезпечення документообігу між підрозділами залізниць, службою кадрової та соціальної політики залізниці (НОК) та Головним управлінням кадрової та соціальної політики (ЦКАДР) з питань підготовки молодих спеціалістів у вищих навчальних закладах.     ВК

 

Закінчення таблиці 8.2

АРМ СТД (профіль ДСП) Забезпечує виконання таких функцій: - формування, вивід на екран графіків виконаного руху за заданий період і на поточний період із забезпеченням можливостей: оперативного оновлення в міру надходження інформації про операції з поїздами; перегляд та масштабування відображеної інформації, виділення на графіку умовним кольором і типом ліній ниток поїздів різних категорій, порожніх составів, негабаритних, з’єднаних поїздів; вивід на графіку на нитці номера поїзда; відображення наявності на станціях підходів, відображення прибуття/відправлення поїздів з розбивкою по напрямках; розшифровка числових показників, аж до списку поїздів, і вагонів у поїздах; причеплення/відчеплення вагонів, інтерактивної     ДСЦС, ДСЦ, оператори при ДСП поста МРЦ, оператори СТЦ

 

Усі АРМи включені через інформаційні канали до серверу ІОЦ.

Детальний порядок видачі попереджень відображений в Інструкції про порядок АСВВП на станції Дніпропетровськ ДН-1 регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Дії оперативного персоналу станції при порушенні чи збої нормального функціонування АРМів на робочих місцях наведено у Додатку 4.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.