Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Операції з обробки транзитного пасажирського поїзда

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

При отриманні інформації про вихід поїзда із сусідньої станції ДСП поста МРЦ по гучномовному парковому зв’язку інформує причетних працівників про номер поїзда, що прибуває, та колію приймання.

Поїзд зустрічають ДСПП, оглядачі вагонів, екіпірувальники водою, прийомоздавальники багажу та пошти.

За час стоянки пасажирського транзитного поїзда на станції Дніпропетровськ проводяться наступні операції:

- списування складу поїзда на ходу;

- висадка і посадка пасажирів;

- постачання вагонів водою, вугіллям;

- роз′єднання рукавів електроопалення між поїзним локомотивом і складом поїзда, а також між складом поїзда та вагонами, які відчіплюються;

- ТО состава поїзда оглядачами вагонів і безвідчіпний ремонт вагонів;

- вивантаження і завантаження багажу і пошти;

- пред′явлення поїзда ДСПП до ТО оглядачам вагонів з записом у книзі форми ВУ-14;

- відчіплення і причеплення вагонів, передбачених розкладом руху поїздів або наказом;

- причеплення або відчіплення безпересадочних або спеціальних вагонів;

-зміна поїзного локомотива з відключенням (підключенням) електроопалення;

- зміна локомотивної бригади;

- випробування автогальм;

- видача ДСПП локомотивній бригаді попередження форми ДУ-61.

 

1.1 . ТО і безвідчіпний ремонт

ТО составів пасажирських поїздів на коліях приймально-відправного парку здійснюють бригади оглядачів вагонів ЛВЧД-1. У ході ТО оглядачі вагонів перевіряють:

- знос та стан окремих частин та деталей, відповідність їх встановленим розмірам, які забезпечують безпеку руху;

- наявність та справність дії гальмових, зчіпних та ударних пристроїв;

- строки оглядів та ремонтів вагонів, строки періодичного опосвідчення колісних пар, ревізії букс та автогальм.

ТО вагонів проводять у 2 етапи:

- при прийманні поїзда з ходу;

- при обробці составу під час стоянки поїзда.

Під час руху поїзда оглядачі вагонів звертають увагу на стан колісних пар, букс, гальм, запобіжних пристроїв, кріплення деталей, а також деталей, що забезпечують безпеку пасажирів (сходин, перехідних площадок тощо). При виявленні несправностей оглядачі вагонів помічають номера вагонів для більш детального огляду після зупинки поїзда.

Після зупинки працівники ПТО оглядають автоматичні та ручні гальма, ходові частини, підвагонне обладнання та кузова вагонів ззовні. Огляд внутрішнього обладнання працівники ПТО не виконують.

Для проведення ТО состава поїзда оператор ПТО огороджує поїзда з пульта дистанційного управління сигналами огородження. Оператор ПТО включає централізоване огородження не пізніше ніж через 5 хвилин після прибуття поїзда. Час огородження составу поїзда встановлюється у відповідності з діючим розкладом руху поїздів, залежно від кількості вагонів, часу технологічної стоянки поїзда, але в усіх випадках не повинно перевищувати 20 хвилин.

Детальний порядок проведення ТО наведено у технологічному процесі роботи ПТО ЛВЧД-1.

Виявлені під час ТО несправності вагонів, що підлягають усуненню без відчіплення вагонів від составу поїзда, усуваються бригадою слюсарів, та, при необхідності, залучаються оглядачі вагонів. Несправності, які усуваються без відчіплення вагона від поїзда, наведені у «Технологічній інструкції з проведення безвідчіпного ремонту та усунення несправностей і дефектів, визначених при контролі технічного стану транзитних пасажирських вагонів».

Такий ремонт має бути проведений за час стоянки поїзда і забезпечити своєчасне відправлення транзитного поїзда згідно графіка руху поїздів.

Для скорочення витрат часу на ремонт і своєчасну підготовку приладдя та необхідних деталей начальник поїзда та поїзний електромеханік повинні про всі несправності, для усунення яких потрібно спеціальне обладнання та запасні частини, повідомляти начальника ПТО або старшого оглядача вагонів через ДНЦ завчасно при підході поїзда до станції.

Результати ТО і ремонту оглядачі вагонів засвідчують в журналі форми ВУ-14 не пізніше 20 хвилин після відправлення поїзда.

Книга форми ВУ-14 зберігається на посту «Схід» - для поїздів парного напрямку і на посту «За­хід» - для поїздів непарного напрямку. ДСПП при пред’явленні составу до ТО виконує запис у журнал форми ВУ-14 з вказівкою номеру состава, кількості вагонів, номерів першого та хвостового вагонів, часу початку огляду, вказує своє прізвище та ставить підпис. Оглядач вагонів ознайомлюється із записом і ставить підпис. По закінченню огляду ДСПП проставляє час закінчення. Якщо у составі виявлено несправність або состав не готовий з будь-яких причин (не закінчено екіпірування водою, вантажні операції з багажем, посадка-висадка пасажирів, тощо), ДСПП в журналі форми ВУ-14 навпроти запису состава робить відмітку номера вагона та несправність або причини затримки. Оглядач вагонів повинен ознайомитись із записом і поставити підпис.

Відчіплення вагона допускається тільки у виняткових випадках. Мають бути задіяні усі можливі заходи аби усунути несправність за час стоянки поїзда. Порядок обробки транзитного пасажирського поїзда з відчепленням вагона у ремонт викладений у пункті 1.2 даного розділу ТПРС.

1.2. Технологія обробки поїздів, у складі яких є вагони з технічними несправностями

Якщо на попередніх станціях у транзитному поїзді виявлені несправності вагона, ДНЦ повідомляє ДСП поста МРЦ про необхідність детального огляду такого вагона. Також технічні несправності встановлюються під час проведення ТО на приймально-відправних коліях, при цьому визначається, чи можуть бути усунені виявлені несправності без відчеплення від составу або потребують відчіплення.

На станції Дніпропетровськ ремонт вагонів з відчіпленням, в залежності від характеру несправності, може проводитись на місцях:

- на західному технологічному проїзді навпроти ПТО пасажирських вагонів;

- в екіпірувальному парку станції або у ЛВЧД-1.

При виявленні вагонів, що потребують ремонту з відчіпленням, оглядач вагонів не пізніше, ніж через 20 хвилин після прибуття поїзда, доповідає про необхідність відчеплення ДСЦС і виписує повідомлення форми ВУ-23м, яке віддає майстру з формування. Про несправність оглядач вагонів складає акт вільної форми у двох примірниках, у якому вказує номер вагону, характер несправності, час виявлення, підписує у начальника поїзда, провідника вагона, ДСПП і старшого оглядача вагонів. Перший примірник акту залишається у справах ЛВЧД-1, другий передається начальнику поїзда до перевізних документів. ДСПП також складає акт, де вказує час прибуття вагона і виявлену несправність, підписується особисто, підписує у старшого оглядача вагонів і залишає у справах станції.

Про затримку поїзда і необхідність відчіплення вагона ДСЦС повідомляє ДНЦ і ДСП поста МРЦ, оператора при ДСП поста МРЦ, який у журналі форми ДУ-2 проти номера поїзда в графі «запис про поїзну роботу» помічає час та причину затримки, а ДСПП поста «Захід» у журналі форми ВУ-14 вказує номер вагона, несправність і час затримки.

Отримавши повідомлення про відчіплення вагона, ДСП поста МРЦ дає команду на закріплення складу ДСПП поста «Захід» чи «Схід» і організовує перестановку несправного вагона до місця виконання ремонту.

В залежності від характеру несправності відчіпний ремонт може бути виконаний на станційних коліях. Так, заміна несправного автозчеплення у вагоні транзитного поїзда може бути виконана як у ЛВЧД-1, так і на коліях станції в районі західного технологічного проїзду біля будинку ПТО, що скорочує час затримки поїзда. Рішення про місце ремонту оглядач вагонів приймає виходячи з оперативної ситуації, що склалася у ЛВЧД-1, наявності вільних позицій поточного ремонту, наявності необхідного обладнання і запчастин у ПТО пасажирських вагонів станції Дніпропетровськ на момент виявлення несправності.

При організації ремонту на західному технологічному проїзді ДСП поста МРЦ визначає ділянку колії розміщення вагона в залежності від складеної поїзної ситуації для запобігання створення ворожих маршрутів. Вагон відчіплюється та переставляється встановленим порядком. Закріплення вагону виконує складач поїздів. Перед початком ремонту працівники, які виконуватимуть ремонт, зобов’язані огородити вагон встановленим порядком.

Після закінчення ремонту оглядач вагонів доповідає ДСП поста МРЦ і останній організовує переставлення вагона до поїзда і причеплення. Після перевірки надійності зчеплення, випробування автогальм з видачою довідки форми ВУ-45 машиністу, поїзд може бути відправлений зі станції.

Графік виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда, у складі якого є вагони, що потребують заміни автозчеплення на західному проїзді наведено у Додатку 5.1. В графіку наведена ситуація, коли вагон з несправним автозчепом знаходиться в середині складу поблизу поїзного локомотива.

На вагони, що потребують відчіпного ремонту з подачею у ЛВЧД-1, оглядач вагонів виписує повідомлення форми ВУ-23м, яке вручає після огляду складу поїзда змінному майстру з формування пасажирських поїздів та повідомляє ДСЦС про необхідність направлення вагона у ЛВЧД-1. Перевізні документи на вагони, що направляються у ЛВЧД-1 для ремонту і на вагони, що слідують на ВРЗ, ДСПП поста «За­хід» вилучає з пакету перевізних документів та передає в СТЦ. Передача документів проводиться з оформленням у Книзі передачі документів форми ДУ-40 під підпис оператора СТЦ. Операції з організації перестановки аналогічні вищевикладеним.

Графік виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда, у складі якого є вагони, що потребують ремонту з заміною колісних пар у ЛВЧД-1 наведено у Додатку 5.2.

1.3. Висадка і посадка пасажирів

Висадка пасажирів починається відразу після зупинки поїзда. Посадка виконується після завершення висадки та припиняється за 1-2 хвилини до відправлення поїзда. Організовує висадку-посадку пасажирів провідник вагона. ДСПП при проводжанні поїзда слідкує за тим, щоб двері пасажирських вагонів були зачинені.

 

1.4. Вивантаження і завантаження багажу та пошти

Вивантаження пошти і багажу з вагону без подачі на багажні тупики проводиться на пасажирських платформах за час стоянки поїзда прийомоздавальниками багажу та пошти вокзалу Дніпропетровськ. До моменту прибуття поїзда, в місці зупинки багажного, поштового вагону повинен знаходитись весь багаж та пошта для навантаження, кари та порожні візки для розвантаження пошти та багажу, що прибули.

Навантажувально-розвантажувальні операції, обмін документами повинні бути закінчені за 5 хвилин до відправлення поїзда, двері багажних вагонів перед відправленням повинні бути зачинені.

1.5. Постачання вагонів водою

Екіпірування пасажирських вагонів водою здійснюється через водоналивні шланги від водорозбірних колонок, що розташовані на міжколійях приймально-відправного парку, бригадами екіпірувальників водою ПТО

ЛВЧД-1. Контроль за наливом забезпечують провідники вагонів та екіпірувальники водою, при цьому вони не повинні допускати переповнення баків і проливання води на колії.

 

1.6. Зміна локомотива

Після зупинки поїзда, поїзний локомотив, що прибув по команді ДСП поста МРЦ відчіплюється від складу, попередньо включивши гальма усіх вагонів, та виїжджає на завчасно приготовану вільну ділянку колії. Після вивільнення маршруту під склад заїжджає поїзний локомотив на зміну. Поїзний локомотив, що замінює локомотив, який прибув, повинен бути завчасно розміщений на найближчій до колії прибуття ділянці колії. Контрольна явка на прохідній поїзного локомотива на заміну повинна бути за 30 хвилин до очікуваного прибуття непарного поїзда та за 40 хвилин до очікуваного прибуття парного поїзда.

Після причеплення поїзного локомотива здійснюється повне випробування автогальм.

Графік виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною локомотива наведено у Додатку 5.3.

Графік виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда з неграфіковою зміною локомотива, у разі прибуття поїзда на станцію з запізненням, наведено у Додатку 5.4.

1.7. Зміна локомотивної бригади без зміни локомотива

Локомотивна бригада, що має вести поїзд, завчасно очікує прибуття пасажирського поїзда на приймально-відправній колії, на яку повинен прибути цей пасажирський поїзд.

У транзитних поїздах після зміни локомотивних бригад без зміни локомотива, проводиться скорочене випробування автогальм.

Графік виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною локомотивної бригади (без зміни поїзного локомотива) наведено у Додатку 5.5.

1.8. Зміна складу транзитного поїзда

Вагони, що причіплюються, мають бути завчасно, до прибуття поїзда, підготовлені. Виконується ТО вагонів, перевірка дії автогальм, екіпірування водою і вугіллям, приймання вагонів провідниками. Вагони заздалегідь ставлять на одну з колій, що суміжна з колією приймання поїзда.

Проводиться посадка пасажирів. Маневрові пересування пасажирських вагонів з людьми виконуються тільки маневровим локомотивом при повністю зачинених дверях.

В товарній конторі та СТЦ виконується підготовка перевізних документів на вагони, що причіплюються, та зміна ТГНЛ поїзда. Оформлені документи оператор СТЦ передає під підпис у книзі передачі документів форми ДУ-40 особисто ДСПП поста «За­хід» (при причепленні до поїздів непарного напрямку) або ДСПП поста «Схід» (при причепленні до поїздів парного напрямку).

Після прибуття поїзда, ДСП поста МРЦ готує маршрут для маневрового складу. Маневровий локомотив заїжджає за групою, що причіплюється, та подає її до складу поїзда.

Причеплення до складу поїзда виконується у присутності складача поїздів, який керує швидкістю при з’єднанні, і оглядача вагонів, який контролює правильність і надійність зчеплення.

З метою своєчасного прибуття оглядача вагонів до місця причеплення вагона (групи вагонів), ДСП поста МРЦ перед прийманням поїзда, по оперативному прямому зв’язку, не пізніше ніж за 10 хвилин, повідомляє майстра з формування поїздів або оператора ПТО про місце виконання маневрів, а останній, у свою чергу, особисто дає команду оглядачу вагонів на прибуття до місця причеплення вагона (групи вагонів). Таким чином забезпечується прискорення операцій по причепленню.

Графік виконання технологічних операцій з обробки парного транзитного пасажирського поїзда з причепленням вагона в хвіст поїзда наведено у Додатку 5.6.

При причепленні вагона до голови транзитного пасажирського поїзда після прибуття поїзда ДСП поста МРЦ готує маршрут для виїзду поїзного локомотиву на вільну ділянку колії, яка не створює ворожість маршруту для іншого рухомого складу, і по поїзному радіозв’язку дає команду машиністу поїзного локомотиву про відчеплення та виїзд на приготовану ділянку колії.

Маневровий локомотив з групою вагонів заїжджає під склад поїзду і причіплює вагони за розпорядженням складача поїздів та у присутності оглядача вагонів. Після відчеплення і виїзду маневрового локомотива, за розпорядженням ДСП поста МРЦ під состав подається поїзний локомотив.

Графік виконання технологічних операцій з обробки непарного транзитного пасажирського поїзда з причепленням в голову поїзда одного вагона наведено у Додатку 5.7.

ДСПП видає перевізні документи провіднику вагона або бригадиру поїзда (на групове причеплення) під підпис останнього в книзі форми ДУ-40. Усі зміни в ТГНЛ транзитного поїзда в систему АСК ВП УЗ-Є вносить ДСПП поста «Захід».

Оглядачі вагонів разом з машиністом поїзного локомотива виконують скорочене випробування автогальм і поїзд відправляється.

При відчіпленні вагона або групи вагонів від транзитного пасажирського поїзда для їх виставлення заздалегідь готується вільна ділянка колії, маневрова

бригада розміщується в тій горловині, де передбачається відчеплення, поблизу колії приймання. Ділянка колії, на яку будуть відставлятися вагони, повинна бути обладнана платформою для висадки пасажирів з безпечним маршрутом виходу до міста, та освітлена.

Відчеплення з хвоста поїзда проводиться маневровою бригадою під керівництвом ДСП поста МРЦ. Закріплення відчепленої групи виконує складач поїздів.

Графік виконання технологічних операцій по відчепленню вагонів з хвоста транзитного пасажирського поїзда наведено у Додатку 5.8.

Якщо відчіплення виконується з голови транзитного пасажирського поїзда, то по прибуттю поїзда машиніст поїзного локомотиву включає автогальма усіх вагонів, поїзний локомотив відчіплюється і виїжджає на вільну ділянку колії. Після заїзду і причеплення маневрового локомотива, складач поїздів роз’єднує гальмові рукава вагонів, машиніст маневрового локомотива виконує скорочене випробування автогальм відчепленої групи і група переставляється на підготовлену ділянку колії, де закріплюється складачем поїздів у відповідності до ТРА станції.

Після вивільнення маршруту до составу подається поїзний локомотив.

Висадка пасажирів з групи, що відчіплюється, проводиться тільки після перестановки. При виконанні маневрів усі двері повинні бути зачинені. Провідник вагона несе відповідальність за безпеку пасажирів.

Графік виконання технологічних операцій по відчіпленню вагона з голови транзитного пасажирського поїзда наведено у Додатку 5.9.

Таким же чином виконуються і операції по перепричепленню вагонів безпересадочного сполучення від одного поїзда до іншого.

Технологія по відчіпленню вагона або групи вагонів, якщо вони знаходяться у середині складу поїзда, складається з етапів в залежності від місця розташування вагона у складі.

При знаходженні вагона поблизу голови поїзда відчіплення вагона з перепричепленням проводиться наступним чином:

- включаються автогальма вагонів, поїзний локомотив опускає струмоприймач;

- під поїзний локомотив з вагонами заїжджає і причіплюється маневровий локомотив, складач поїздів проходить уздовж групи вагонів до кінця вагону, що має бути відчеплений від складу поїзда, виконує роз’єднання рукавів гальмівної магістралі і по маневровому радіозв’язку дає команду машиністу маневрового локомотива від'їжджати. Після проведення скороченого випробування автогальм відчепленої групи маневровий склад переставляється на завчасно приготовану колію;

- вагон, який відчіпляється, закріпляється гальмовими башмаками порядком та за нормами, вказаними в ТРА станції, після чого проводиться його відчеплення від групи вагонів. В залишеній з локомотивом групі вагонів знов випробовується дія автогальм та вони переставляються до составу поїзда;

- причеплення вагонів до основного складу поїзда проводить складач поїздів у присутності оглядача вагонів, після чого маневровий локомотив відчіплюється і виїжджає на вільну ділянку колії;

- поїзний локомотив підіймає струмоприймач. В зміненому складі поїзда проводиться повне випробування автогальм.

При знаходженні вагона поблизу хвоста поїзда відчіплення вагона з перепричепленням проводиться аналогічним порядком, виключивши операції з поїзним локомотивом.

Усі операції по причепленню та відчіпленню вагонів повинні бути виконані за час стоянки поїзда на станції згідно розкладу руху поїздів. Усі зміни в ТГНЛ транзитного пасажирського поїзда ДСПП поста «Захід» вводить в систему АСК ВП УЗ-Є.

Графік виконання технологічних операцій з обробки непарного транзитного пасажирського поїзда з відчепленням та перепричепленням в голові поїзда одного вагона наведено у Додатку 5.10, графік виконання технологічних операцій з обробки парного транзитного пасажирського поїзда з відчепленням і перепричепленням в голові поїзда одного вагона наведено у Додатку 5.11.

Графік виконання технологічних операцій з обробки непарного транзитного пасажирського поїзда з відчепленням і перепричепленням в хвості поїзда одного вагона наведено у Додатку 5.12, графік виконання технологічних операцій з обробки парного транзитного пасажирського поїзда з відчепленням і перепричепленням в хвості поїзда одного вагона наведено у Додатку 5.13.

Графік виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда, який змінює напрямок руху (голова поїзда змінюється на хвіст поїзда) наведено у Додатку 5.14.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.