Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технологія обробки поїздів дальнього та місцевого сполучень

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

2.1. Технологія обробки поїздів дальнього та місцевого сполучень по прибуттю

При отриманні інформації по вихід пасажирського поїзда з сусідньої станції оператор при ДСП поста МРЦ повідомляє ДСП поста МРЦ та по оперативному прямому зв’язку надає диктору вокзалу інформацію про номер колії прибуття.

У випадку запізнення поїздів оператор при ДСП поста МРЦ через ДНЦ суміжних дільниць з’ясовує приблизний час запізнення, а потім, коли поїзд надходить на Вузловську дільницю, уточнює час запізнення. Для своєчасного інформування пасажирів диктор вокзалу постійно запрошує інформацію в оператора при ДСП поста МРЦ про час запізнення поїзда.

При прийманні поїзда ДСП поста МРЦ оголошує по парковому гучномовному зв’язку номер та колію приймання для його зустрічі ДСПП, працівниками ЛВЧД-1 і робітниками вокзалу.

Обробка поїзда по прибуттю на станції Дніпропетровськ включає наступні основні операції:

- списування складу поїзда;

- висадка пасажирів;

- закріплення складу гальмовими башмаками і відчеплення поїзного локомотива;

- ТО складу поїзда оглядачами вагонів;

- подача багажних вагонів у багажні тупики;

- подача автомобілевоза в тупик № 1б;

- прибирання складу з приймально-відправних колій.

При прийманні поїзда ДСПП поста «За­хід» та ДСПП поста «Схід» списує номера вагонів. Після зупинки поїзда ДСПП поста «За­хід» і ДСПП поста «Схід» за розпорядженням і під контролем ДСП поста МРЦ закріплює склад гальмовими башмаками. По отриманню повідомлення про закріплення ДСП поста МРЦ дає команду по поїзному радіозв’язку машиністу на відчіплення поїзного локомотива і старшому оглядачу вагонів на виконання ТО складу поїзда.

ТО вагонів у приймально-відправному парку виконується з метою виявлення вагонів, що потребують подачі у ЛВЧД-1, або тих, що мають технічні несправності, усунення яких може бути виконано на коліях екіпірувального парку.

Перед початком проведення ТО оператор ПТО та ДСП поста МРЦ централізовано огороджують состав за допомогою дистанційного огородження составів. ДСПП поста «Схід» для составів парного напрямку прибуття, або ДСПП поста «За­хід» для составів непарного напрямку прибуття, пред’являє склад оглядачу вагонів з оформленням у журналі форми ВУ-14.

ТО виконується порядком викладеним у пункті 1.1 даного розділу ТПРС.

Після завершення огляду оглядач вагонів повідомляє оператора ПТО про результати огляду та ставить підпис у журналі форми ВУ-14. Оператор ПТО знімає огородження та доповідає ДСП поста МРЦ про закінчення огляду.

Паралельно з ТО виконується висадка пасажирів, відчіплення і відставлення поштово-багажних вагонів у тупики.

Висадка пасажирів виконується провідником вагонів тільки в сторону пасажирської платформи після повної зупинки поїзда.

Подача та прибирання багажних вагонів та автомобілевоза виконується під керівництвом складача поїздів маневровим локомотивом станції порядком та за черговістю, встановленою при узгодженні заявок начальника багажного відділу вокзалу. Закріплення вагонів виконує складач поїздів або ДСПП гальмовими башмаками станції у відповідності до норм ТРА станції.

Прибирання составу з приймально-відправної колії проводиться після завершення усіх операцій по прибуттю.

Перед перестановкою состава ДСПП поста «Захід» і ДСПП поста «Схід» прибирає гальмові башмаки і доповідає ДСП поста МРЦ. Тільки після того, як ДСП поста МРЦ впевнюється в правильному прибиранні усіх гальмових башмаків, він дозволяє маневровому складу виїхати з колії.

Графік виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда свого формування наведено у Додатку 6.1.

 

2.2. Технологія обробки поїздів дальнього та місцевого сполучень по відправленню

Склад поїзда свого формування за розпорядженням ДСП поста МРЦ подається для посадки пасажирів не пізніше ніж за 25 хвилин до відправлення,

поїзда міжнародного сполучення – не пізніше ніж за 40 хвилин до відправлення.

З поїздом формування станції Дніпропетровськ виконуються такі операції по відправленню:

- списування складу поїзда і складання ТГНЛ поїзда;

- подача та причеплення багажного і поштового вагонів, вагону безпересадкового сполучення згідно зі схемою поїзда і вагонів за наказом;

- посадка пасажирів;

- ТО причіпних вагонів;

- постачання вагонів водою;

- причеплення локомотива, яким керує маневровий машиніст в одну особу, виконання повного випробування автогальм;

- видача довідки маневровому машиністу форми ВУ-45 та попередження форми ДУ-61.

- підключення електроопалення;

- ТО поїзда оглядачами вагонів;

- виконання скороченого випробування автогальм локомотивною бригадою, що має вести поїзд, разом з оглядачем вагонів, з відміткою в довідці форми ВУ-45 про проведене скорочене випробування автогальм;

- видача ДСПП локомотивній бригаді попередження форми ДУ-61.

При виставленні складу поїзда маневровим порядком на колію відправлення, ДСПП поста «За­хід» зустрічає його на початку платформи і переписує номера вагонів в складі за порядком їх розташування. Списування може виконуватися на ходу маневрового складу.

Переписані дані вагонів ДСПП поста «За­хід» заносить у с и с т е м у АСК ВП УЗ-Є, при формуванні ТГНЛ. ДСПП поста «За­хід» перевіряє правильність складання ТГНЛ, відповідність сформованого поїзда схемі складу поїзда в розкладі руху пасажирських поїздів або згідно змінного наряду та підписує ТГНЛ. Готовий ТГНЛ ДСПП поста «За­хід» роздруковує у трьох примірниках: один примірник натурного листа видається машиністу локомотива, другий примірник - начальнику (бригадиру-механіку) пасажирського поїзда, при отриманні натурного листа обидва повинні розбірливо записати свої прізвища в третьому примірнику та поставити підписи, третій примірник залишається у справах станції.

Після зупинки складу поїзда за розпорядженням ДСП поста МРЦ ДСПП поста «За­хід» та ДСПП поста «Схід» встановленим порядком закріплюють склад поїзда. По отриманню доповіді виконавців про закріплення ДСП поста МРЦ по маневровому радіозв’язку дозволяє відчеплення маневрового локомотива. Після чого оператор ПТО централізовано огороджує склад поїзда і оглядачі вагонів приступають до контрольного ТО.

ТО по відправленню є контрольним і виконується з метою перевірки стану найбільш відповідальних частин. Огляд починається під час виставки на колію відправлення на ходу та закінчується після зупинки. Результати огляду оформляються у журналі форми ВУ-14.

По закінченню ТО, зняття огородження і доповіді ДСП поста МРЦ, встановленим порядком причіплюється поїзний локомотив, яким керує маневровий машиніст в одну особу і оглядач вагонів разом з маневровим машиністом виконують повне випробування автогальм з заповненням довідки форми ВУ-45, яку оглядач вагонів вручає маневровому машиністу. Дату і вагу складу поїзда свого формування оглядач вагонів отримує з ТГНЛ, оформленого ДСПП поста «Захід». Після приходу локомотивної бригади, яка призначена для ведення цього поїзда, разом з оглядачем вагонів виконується скорочене випробування автогальм з відміткою у довідці форми ВУ-45 про його проведення.

Старший оглядач вагонів після закінчення ТО повинен поставити підпис у журналі форми ВУ-14 не пізніше 20 хвилин після відправлення поїзда.

Паралельно проводиться посадка пасажирів, причеплення багажного та поштового вагонів, довантаження багажу та пошти, причеплення автомобілевоза.

Завантаження багажу та пошти у поштово-багажні вагони виконується у багажних тупиках № 1б та 2б, а завантаження автомобілів в автомобілевоз - у багажному тупику № 1б і повинно бути закінчено не пізніше ніж за 2 години до відправлення поїзда.

Відповідальність за навантаження, збереження вантажів у вагонах, за закриття дверей несе прийомоздавальник багажу та пошти та начальник поштового вагону. Документи на поштово-багажні вагони прийомоздавальник багажу та пошти передає машиністу локомотива.

Поштово-багажні вагони курсують за графіком, у якому зазначається час виставлення, номер поїзда, у який вони включаються, порядок їх розміщення у складі поїзда.

ДСПП поста «За­хід» вручає перевізні документи та видає попередження форми ДУ-61 машиністу локомотива під підпис у корінці попередження. ДСПП поста «Схід» та ДСПП поста «За­хід» після причеплення поїзного локомотива, за розпорядженням ДСП поста МРЦ, у відповідності до ТРА станції, вилучають гальмові башмаки з докладом ДСП поста МРЦ.

ДСПП поста «Схід» та ДСПП поста «Захід» зобов’язані проводжати кожний пасажирський поїзд, що відправляється зі станції при наявності вільного від інших обов’язків часу.

Графік виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда свого формування по відправленню наведено у Додатку 6.2.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.