Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технологія обробки швидкісного та прискореного пасажирського поїзда

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

При прийманні, відправленні і пропусканні швидкісного та прискореного пасажирського поїзда маневрова робота на коліях станції, що мають вихід на маршрут приймання і відправлення швидкісного та прискореного пасажирського поїзда, припиняється до його відправлення із сусідньої станції, але не менше ніж за 10 хвилин до проходження поїзда. До цього часу керівник маневрів повинен упевнитися, що вагони, які залишились на коліях, де проводилась маневрова робота, закріплені від виходу у відповідності з нормами, які встановлені ТРА станції і доповісти ДСП поста МРЦ.

Усі операції, пов'язані з готуванням маршрутів для швидкісного та прискореного пасажирського поїзда повинні бути закінчені за 10 хвилин до його приймання або відправлення.

ДСП поста МРЦ дозволяється переведення стрілок, що входять в маршрут приймання або відправлення швидкісних та прискорених пасажирських поїздів, для приготування нових маршрутів, тільки після повного прибуття або відправлення швидкісного та прискореного пасажирського поїзда на(зі) станцію(ї).

ДСПП при зустрічі та проводжанні поїздів, не пізніше ніж за 3 хвилини до проходження швидкісного та прискореного поїзда повинні знаходитись у встановлених для зустрічі місцях, при цьому не наближатися до крайньої рейки колії, по якій прямує поїзд, на відстань менше, ніж 5 метрів.

Вивантажені або підготовлені до навантаження багаж і пошта, кари, поштово-багажні візки, а також інші вантажі і предмети, що знаходяться на пасажирських платформах, розташованих біля колії, по якій пропускається швидкісний та прискорений пасажирський поїзд, до його проходження повинні бути розміщені на відстані не менше 2 метра від краю платформи цієї колії, а візки, окрім того, закріплені, та під наглядом причетних працівників.

Усі знімні рухомі одиниці (ремонтні вишки, колійні вагончики, знімні дефектоскопні візки) не менш ніж за 10 хвилин до проходження швидкісного та прискореного пасажирського поїзду повинні бути зняті з колій, що входять до маршруту прямування цього поїзда, а також з тих колій, що мають вихід на цей маршрут.

ДСП поста МРЦ забороняється відправляти на перегін знімні рухомі одиниці, а також спеціальний самохідний рухомий склад, якщо до проходження швидкісного та прискореного пасажирського поїзда залишається менше 30 хвилин.

Інформацію про наближення швидкісного та прискореного пасажирського поїзда ДСП поста МРЦ триразово оголошує по гучномовному зв'язку. При цьому, чергові працівники, а також пасажири, які очікують поїздів на платформі, повинні відходити від краю платформи на безпечну відстань (не менше 2 метрів).

Провідники вагонів поїздів, що стоять на станції, перед проходженням по суміжній колії швидкісного та прискореного пасажирського поїзда повинні закрити з цього боку двері вагонів і попередити пасажирів щодо проходження такого поїзда.

Склад швидкісного та прискореного пасажирського поїзда перед подачею на колії приймально-відправного парку підлягає ТО. ТО проводиться спеціальною бригадою на спеціально виділених коліях ЛВЧД-1. При цьому виконується огляд вагонного електрообладнання, приводу генератора, систем кондиціювання повітря та іншого обладнання в обсязі ТО-1, ТО-2.

Технологія обробки і норми часу на виконання технологічних операцій по прийманню та відправленню швидкісного та прискореного пасажирського поїзда аналогічні, як і для поїздів дальнього та місцевого сполучень (пункти 2.1, 2.2 данного розділу ТПРС).

4. Технологія обробки прискорених пасажирських поїздів «Skoda», «Hyundai», ЕКР «Тарпан»

 

Прий­ман­ня (від­прав­лення) прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів «Skoda», «Hyundai», ЕКР «Тар­пан» на (зі) стан­цію (ї) Нижнь­од­ніпровськ здій­сню­єть­ся на (з) ко­лії (й) № 2 та № 3 прий­маль­но-від­прав­но­го пар­ку стан­ції. У вик­лючних ви­пад­ках можли­ве прий­ман­ня (від­прав­лення) та­кого ру­хомо­го скла­ду на (з) колії (й) № 5 та № 6 прий­маль­но-від­прав­но­го пар­ку стан­ції.

Прий­ман­ня (від­прав­лення) прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів «Hyundai», ЕКР «Тар­пан» на (зі) стан­цію (ї) Го­ря­їно­ве здій­сню­єть­ся на (з) ко­лії (й) № 2 та № 3 прий­маль­но-від­прав­но­го пар­ку стан­ції. У вик­лючних ви­пад­ках мож­ли­ве прий­ман­ня (від­прав­лення) та­кого ру­хомо­го скла­ду на (з) ко­лії (й) № 5 та № 6 прий­маль­но-від­прав­но­го пар­ку стан­ції.

Нас­кріз­ний про­пуск прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів по пос­ту Амур здій­сню­єть­ся по го­лов­ним ко­лі­ям № IАП, № IIАП та приймально-відправній колії № 3АП.

Слі­дуван­ня ви­щев­ка­заних по­їз­дів по ін­шим ко­лі­ям стан­ції за­боро­ня­єть­ся.

Від­стій і екі­піру­ван­ня прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів «Hyundai», «Skoda», ЕКР «Тар­пан» ви­кону­єть­ся на ко­лії № 1еп екі­піру­валь­но­го пар­ку станції.

Порядок приймання (відправлення) прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів «Skoda», «Hyundai», ЕКР «Тар­пан» здійснюється згідно з вимогами, викладеними у главі 3 цього розділу ТПРС.

Обробка прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів «Skoda», «Hyundai», ЕКР «Тар­пан» здійснюється згідно з Місцевою інструкцією з організації приймання, відправлення та забезпечення безпеки руху прис­ко­рених па­сажирсь­ких по­їз­дів «Hyundai»,«Skoda», ЕКР «Тар­пан» на станції Дніпропетровськ ДН-1 регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Графік виконання технологічних операцій з обробки прискореного пасажирського поїзда «Hyundai», «Skoda» і ЕКР «Тарпан» по прибуттю (поїзд слідує з приймально-відправного парку станції в екіпірувальний парк станції своїм ходом) наведено у Додатку 7.1.

Графік виконання технологічних операцій з обробки прискореного пасажирського поїзда «Hyundai», «Skoda» і ЕКР «Тарпан» по відправленню (поїзд слідує з екіпірувального парку станції в приймально-відправний парк станції своїм ходом) наведено у Додатку 7.2.

Графік виконання технологічних операцій з обробки прискореного пасажирського поїзда «Hyundai», «Skoda» і ЕКР «Тарпан» по прибуттю (склад поїзда переставляється з приймально-відправного парку станції в екіпірувальний парк станції маневровим локомотивом) наведено у Додатку 7.3.

Графік виконання технологічних операцій з обробки прискореного пасажирського поїзда «Hyundai», «Skoda» і ЕКР «Тарпан» по відправленню (склад поїзда виставляється з екіпірувального парку станції в приймально-відправний парк станції маневровим локомотивом) наведено у Додатку 7.4.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.