Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технологія роботи з вантажними поїздами, які надходять у розформування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1. Операції по прибуттю

Оператор при ДСП поста МРЦ, отримавши повідомлення про відправлення поїзда з сусідньої станції, доповідає ДСП поста МРЦ та доводить до відома оператора СТЦ всю інформацію для введення повідомлення 201 про прибуття поїзда.

ДСП поста МРЦ готує маршрут приймання поїзда, повідомляє ДСЦ номер поїзда, час і колію приймання та оголошує по парковому гучномовному зв’язку. Поїзд у розформування приймається на колії № 17-20 приймально-відправного парку.

ДСЦ інформує про прибуття поїзда оператора СТЦ, прийомоздавальників вантажу та багажу, оглядачів вагонів по парковому гучномовному зв’язку.

Обробка складів поїздів після прибуття включає наступні операції:

- приймання перевізних документів від локомотивної бригади та проведення контрольної перевірки составу;

- закріплення складу поїзда гальмовими башмаками і відчіплення локомотиву;

- технічний та комерційний огляди вагонів;

- оформлення перевізних документів;

- крейдову розмітка состава.

Після зупинки поїзда ДСЦ по гучномовному зв’язку, телефону або радіозв’язку дає розпорядження сигналісту поста № 4 або складачу поїздів на закріплення рухомого складу згідно з вимогами ТРА станції. Про виконання закріплення сигналіст поста № 4 або складач поїздів доповідає ДСЦ за встановленою формою регламенту переговорів про закріплення, що дозволяє ДСЦ впевнитись у правильному закріпленні складу. Повідомлення про закріплення ДСЦ передає ДСП поста МРЦ, який після цього по поїзному чи маневровому радіозв’язку дозволяє машиністу відчепити локомотив. Відчіплення локомотиву проводиться тільки за вказівкою ДСП поста МРЦ і тільки після закріплення составу.

Одночасно оператор СТЦ забирає перевізні документи у машиніста і приступає до контрольної звірки состава з ТГНЛ поїзда. Далі обробка документів та розмітка ТГНЛ проводиться у відповідності до розділу XII, глави 2, 3 цього ТПРС.

Після відчіплення локомотиву за розпорядженням ДСЦ, оглядачі вагонів огороджують состав переносними сигналами згідно вимог «Місцевої інструкції про огородження составів» і починають його огляд.

ТО вагонів у приймально-відправному парку виконують оглядачі вагонів з метою виявлення вагонів, що потребують ремонту з відставленням або вагонів з технічними несправностями, які можуть бути усунені на приймально-відправних коліях за час обробки состава по прибуттю.

Технічні несправності, які не потребують відчеплення, оглядачі вагонів усувають на колії приймання за технологічний час обробки поїзда по прибуттю. При виявленні технічних несправностей, що потребують відставлення вагона на спеціальну колію, оглядач вагонів наносить на бокових стінках кузова, бортах платформ або котлах цистерн крейдову розмітку.

Одночасно, керуючись інформацією довідок по запиту 3122 коди 204 та 118, завчасно отриманих з АСК ВП УЗ-Є, оглядач вагонів помічає крейдовою розміткою вагони з простроченим терміном пробігу або будь-якого виду планового ремонту.

На вагони, що потребують поточного ремонту з відчепленням, або планового ремонту, оглядач-ремонтник вагонів (ОВР) по закінченню ТО виписує повідомлення форми ВУ-23 М та у разі необхідності відправлення вагону неробочого парку ще й довідку форми ВУ-26.

Одночасно при ТО оглядач вагонів, по заявці ДСЦ, визначає придатність вагонів під здвоєні операції, окрім навалочних. Про завантажені вагони, що не можуть бути подані під здвоєні операції через необхідність виконання ремонту, оглядач вагонів повідомляє ДСЦ. Під навалочні вантажі огляд виконується після вивантаження.

Паралельно з ТО прийомоздавальник вантажу та багажу, отримавши перевізні документи у касира товарного (вантажного), проводить комерційний огляд вагонів.

Комерційний огляд виконується відповідно до вимог Правил комерційного огляду поїздів та вагонів, затверджених наказом УЗ від 26.04.2006 року № 152-Ц зі змінами.

Комерційному огляду підлягають усі поїзди, що прибувають у розформування, сформовані на станції, а також групи та окремі вагони, що відчіплюються, причіплюються від (до) поїзда. При цьому перевіряються:

- відповідність номерів вагонів (контейнерів) з вказаними у перевізних документах;

- стан кузовів, дверей, люків вагонів, їх справність, відсутність слідів втрати чи незбереженості вантажу;

- ЗПП в нижніх частинах вагонів, відповідність відомостей на відтисках на них з вказаними у перевізних документах, наявність і стан пломб, закруток тощо;

- на відкритому рухомому складі - цілісність кріплення вантажу, стан поверхні навалочних вантажів, стан упаковки (тари) вантажу, кількість місць, якщо їх можна порахувати без вивантаження;

- перевіряє і приймає вагони (контейнери), що прибули у супроводі воєнізованої охорони залізниці.

Огляд вагонів і контейнерів, що підлягають супроводу ВОХОР, здійснюється разом з представником воєнізованої охорони.

Комерційний огляд верхніх частин вагону і вантажу, упаковки, тари, маркування, ЗПП проводиться:

- на оглядовій вишці в сортувальному парку станції;

- зі сходів пішохідного мосту під час протягування вагонів по колії № 55 сортувального парку станції;

- при підніманні на вагони на неелектрифікованій колії №55 сортувального парку станції.

При виявлені комерційного порушення в вагоні, що прибув на станцію, прийомоздавальник вантажу та багажу наносить крейдову розмітку на вагон, усуває доступ до вантажу, пломбує вагон і здає під охорону. Якщо є підозра, що втрата, пошкодження чи псування вантажу стала можлива внаслідок несправності вагона (контейнера), прийомоздавальник вантажу та багажу повинен викликати оглядача вагонів для перевірки технічного стану вагона (контейнера).

На вагони з комерційними несправностями прийомоздавальник вантажу та багажу складає акт загальної форми ГУ-23, передає його агенту з розшуку вантажу та багажу (при роботі з 8-00 до 20-00) для опрацювання. Акт підписується працівниками, які здійснювали комерційний огляд, але не менше двох осіб. Працівники ВОХОР, які брали участь в огляді, також підписують акт загальної форми ГУ-23. При роботі з 20-00 до 8-00 акт передається старшому прийомоздавальнику вантажу та багажу, який особисто готує та передає по телефону на телеграф телеграму з інформацією по акту форми ГУ-23 на адресу станції формування, станції, де було проведено комерційний огляд вагонів в останнє, станції, яка склала попутний акт, НОР-1, НОРВ-2 , НО, відділу поліції, ДНМ-1 та ДНМ причетної дільниці.

Якщо вагон (контейнер) прибув на станцію з комерційною несправністю, яка вже оформлена актом загальної форми, і стан вагона (контейнера) та вантажу у порівнянні з даними акту не змінився, новий акт загальної форми не складається.

Виконувати відчеплення вагонів від поїздів обов’язково у тих випадках, коли усунення комерційних несправностей за час стоянки поїзда неможливе або при необхідності перевірки стану кількості вантажу.

У випадку виявлення вагонів (контейнерів) з комерційними несправностями, які загрожують схоронності вантажу або створюють умови для можливості розкрадання вантажу, доступ до вантажу повинен бути усунений, при можливості з накладанням ЗПП (пломб).

У разі виявлення вагонів, які загрожують безпеці руху надавати телеграму на адресу УРБ.

Вагони і контейнери з комерційними несправностями, з ознаками розкрадання (проломи стін, покрівлі чи пола, відкриття тари вантажних місць) які вимагають перевірки кількості і стану вантажу або перевантаження його, в обов’язковому порядку перевіряють працівники станції, на якій було виявлено несправності.

Якщо вантаж не можна перевірити з причин відсутності необхідних умов, допускається відправлення таких вагонів у супроводі працівників ВОХОР до найближчої станції ДН-1 регіональної філії «Придніпровська залізниця», на якій можна зробити цю перевірку. Відправляються ці вагони після виконання працівниками попереднього зовнішнього огляду з оформленням акту загальної форми та вжиттям заходів щодо недопущення збільшення не схоронності. Відправлення вагонів для перевірки в межах ДН-1 проводиться після узгодження з начальником ДНМ-1, а в межах залізниці після узгодження з начальником М. В акті загальної форми вказується дата і посада особи, що дозволила відправлення цих вагонів.

В усіх випадках виявлення вагонів і контейнерів з комерційними несправностями, що загрожують схоронності вантажів під час перевезення, в акті загальної форми прийомоздавальник вантажу та багажу вказує факт виявлення несправності і результат перевірки вантажу, стан пломб (ЗПП), закруток, плашок, запорів на дверях і люках, стан кузова вагона (контейнера), правильність і повнота навантаження вагона (контейнера), стан поверхні вантажу, кількість ярусів у між дверному просторі. При перевезенні автотракторної техніки в акті загальної форми вказується наявність пошкоджень, нестача деталей та вузлів, ЗПП (пломб) відповідно до опису, при відкритих окремих місцях із запасними частинами й інструментами без опису - фактична їх наявність. Ознаки розкрадання описуються детально із зазначенням точного місця розташування пошкоджених вантажних місць, їх номерів, розмірів виїмок. Для нафтопродуктів, завантажених в цистерни, в акті вказується висота їх наливу, температура вантажу і тип цистерни, а для спирту замість висоти наливу вказується висота недоливу.

В акті загальної форми вказується також спосіб усунення доступу до вантажу і відомості про знаки на ЗПП (пломбах), накладених на вагон (контейнер) чи автотракторну техніку.

Видача вагонів вантажоотримувачу з комерційними несправностями виконується старшим прийомоздавальником вантажу та багажу з обов’язковою участю керівника станції. При необхідності до комісійної видачі вантажу з подальшим складанням комерційного акту залучаються працівники ВОХОР та поліції.

Якщо планується подавати вагони під здвоєні операції, то під час комерційного огляду визначається придатність вагонів під той чи інший вантаж.

Про готовність поїзда до відправлення в комерційному відношенні робиться запис у ТГНЛ, який необхідно завірити підписом відповідальної особи з вказівкою посади, прізвища і штемпелем станції.

Після закінчення ТО і зняття огородження оглядач вагонів повідомляє ДСЦ про час закінчення та результати ТО і повинен поставити підпис у журналі форми ВУ-14 не пізніше ніж через 20 хвилин після відправлення поїзда. Оглядач вагонів доповідає про можливість подачі вагонів під здвоєні операції прийомоздавальникам вантажу та багажу, передає повідомлення форми ВУ-23М та ВУ-26 операторам при ДСЦ.

Про результати комерційного огляду прийомоздавальник вантажу та багажу доповідає ДСЦ і ставить відмітку на першому екземплярі натурного листа. Одночасно дає інформацію ДСЦ про вагони, підібрані під вантажі.

Графік виконання технологічних операцій з обробки вантажного поїзда, що надійшов у розформування наведено у Додатку 9.1.

 

4.2. Організація маневрової роботи

ДСЦ, при заступанні на чергування та одержанні плану роботи на зміну, ознайомлюється з наявністю вагонів на коліях станції і під’їзних коліях та їх призначенням.

ДСЦ встановлює черговість розформування, формування составів, подачі та забирання вагонів з під’їзних колій, керуючись даними про підхід поїздів, наявністю і розташуванням вагонів на станційних і під’їзних коліях підприємств, інформацією про хід виконання вантажних операцій, на підставі плану формування. План роботи ДСЦ складає з таким розрахунком, щоб одночасно з розформуванням забезпечувалось підбирання вагонів по групам подач на під’їзні колії.

З планом роботи ДСЦ ознайомлює складача поїздів, який безпосередньо здійснює маневрові пересування.

Вся маневрова робота виконується методом осаджування.

Закріплення груп вагонів у процесі розформування поїзда і одночасного накопичення подач виконує особисто складач поїздів або сигналіст поста № 4 у відповідності до норм та порядку, наведених у ТРА станції. По завершенні накопичення необхідної кількості вагонів для подачі на під’їзну колію складач поїздів виконує закріплення за нормами ТРА станції та доповідає про це ДСЦ, з вказівкою кількості гальмових башмаків та місця їх розміщення. ДСЦ зобов’язаний перевірити відповідність закріплення вагонів згідно з нормами ТРА станції.

Відповідальність за правильність і якість закріплення рухомого складу несе складач поїздів.

ДСЦ в ході розформування контролює процес накопичення подач на підставі докладу складача поїздів та даних обліку накопичення вагонів на коліях, їх кількості, ваги, з вказівкою у номерів у кожній подачі.

Дані про накопичення подачі ДСЦ повідомляє прийомоздавальника вантажу та багажу.

Формування поїздів починається у процесі накопичення з підформуванням окремих груп вагонів. Підформування окремих груп вагонів виконується на коліях сортувального парку під час виставлення вагонів з під’їзних колій. Формування поїздів виконується на коліях № 17-20 приймально-відправного парку.

На підставі змінного плану формування ДСЦ визначає час закінчення накопичення вагонів на состав і дає завдання складачу поїздів на формування складу з вказівкою призначення поїзда, груп вагонів, що належать включенню у состав, який формується, їх місцезнаходження, вагу, час закінчення формування і відправлення поїзда.

На підставі отриманого завдання і положення на коліях, складач поїздів намічає план формування составу і повідомляє членів маневрової бригади - машиніста локомотиву, сигналіста поста № 4.

До початку формування складач поїздів особисто впевнюється у надійності зчеплення вагонів між собою та в тому, чи немає будь-яких перешкод для руху (гальмових башмаків, тощо). Гальмові башмаки у процесі формування поїзда вилучає та укладає складач поїздів або сигналіст поста № 4 з обов'язковою доповіддю ДСЦ. Порядок закріплення вагонів у процесі формування вказаний у ТРА станції.

ДСЦ по доповідям складача поїздів, ДСПЦ поста (МВ-4) або сигналіста поста № 4 здійснює контроль закріплення рухомого складу у маневровому районі № 1 із записом в журналі обліку закріплення гальмових башмаків.

Усі пересування з сортувального парку у приймально-відправний парк складач поїздів узгоджує по маневровому радіозв’язку з ДСП поста МРЦ.

Вагову норму, норму довжини, правильність постановки вагонів відповідно вимог ПТЕ та діючих нормативних документів у процесі формування поїзда ДСЦ контролює по натурному листу поїзда.

Одночасно в процесі формування оператор СТЦ за повідомленнями ДСЦ про перестановки вагонів формує ТГНЛ поїзда та здійснює контроль за ваговою нормою поїзда та довжиною.

Готовий сформований состав, за розпорядженням ДСЦ, закріплює сигналіст поста № 4 з східної і західної сторін приймально-відправного парку станції. В найбільш напружений час роботи ДСПЦ поста (МВ-4) може закріплювати та прибирати башмаки особисто з оформленням журналу обліку гальмових башмаків на коліях станції. Дозвіл на відчеплення маневрового локомотиву від складу поїзда ДСЦ дає тільки після отримання повідомлення про закріплення.

 

4.3. Операції по відправленню

Відправлення поїздів здійснюється з колій приймально-відправного парку станції, на яких проводилось закінчення формування. Операції з підготовки состава до відправлення включають:

- ТО;

- комерційний огляд;

- перевірка складу з натури оператором СТЦ та підготовка натурного листа і перевізних документів;

- причеплення поїзного локомотиву, передача документів локомотивній бригаді;

- включення і випробування автогальм, вилучення гальмових башмаків і відправлення.

Після закінчення формування составу ДСЦ пред’являє його до комерційного огляду прийомоздавальникам вантажу та багажу та до ТО оглядачам вагонів в журналі форми ВУ-14 з вказівкою номера колії, кількості вагонів, номерів вагонів, якщо їх кількість не перевищує 15 вагонів, номерів головного і хвостового вагонів, якщо до ТО пред'являється більше 15 вагонів, і часу відправлення поїзда.

Оглядач вагонів огороджує склад переносними сигналами і проводить огляд з метою виявлення та усунення несправностей, перевірки правильності зчеплення вагонів. Комерційним оглядом прийомоздавальник вантажу та багажу встановлює стан вагонів у комерційному відношенні з подальшим підбиранням перевізних документів.

При виявленні несправності на колії відправлення, яка не може бути усунена без відчеплення, оглядач вагонів і прийомоздавальник вантажу та багажу повідомляє ДСЦ про відчеплення вагона, а у разі комерційної несправності прийомоздавальник вантажу та багажу повідомляє ще й вантажовідправника про необхідність повернення вагона на під’їзну колію.

Про готовність складу у технічному відношенні оглядач вагонів доповідає ДСЦ по телефону або особисто, з послідуючим підписом в журналі форми ВУ-14.

Одночасно оператор СТЦ виконує натурну звірку состава, закінчує формувати ТГНЛ, пакетує перевізні документи. Інформацію про вагони з небезпечними вантажами класу 1-ВМ, негабаритними вантажами, ДСЦ передає ДНЦ по телефону. ДНЦ, після отримання по телефону повідомлення про готовність поїзда та його склад, надає номер поїзду, який заносить оператор СТЦ у ТГНЛ.

Тільки після того, як ДСЦ отримає повідомлення про закінчення огляду і зняття огородження, виконується зчеплення поїзного локомотиву із составом по сигналам, які подає оглядач вагонів. Після причеплення поїзного локомотива оглядач вагонів проводить повне випробування автогальм і видає довідку форми ВУ-45 машиністу локомотива. Після цього ДСЦ дає розпорядження сигналісту поста № 4 на вилучення гальмових башмаків. Оператор СТЦ передає пакет перевізних документів машиністу під підпис у книзі передачі перевізних документів форми ДУ- 40 і доповідає ДСЦ.

Про готовність поїзда та вилучення гальмових башмаків ДСЦ повідомляє ДСП поста МРЦ.

Графік виконання технологічних операцій з обробки вантажного поїзда свого формування по відправленню наведено у Додатку 9.2.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.