Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технологія роботи з несправними вагонами і вагонами, які потребують планового ремонту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

8.1. Порядок роботи з вагонами, які вимагають ТО з відчепленням

Несправність вагона встановлюється під час ТО оглядачами вагонів. Ремонт або усунення технічних несправностей виконується першочергово, незалежно від стану завантаженості вагона та планів щодо подальшої роботи з вантажем або цим вагоном.

Технічні несправності усуваються на колії приймання-відправлення поїзда або на колії виставлення-забирання з під'їзних колій. При виявленні технічних несправностей, що потребують відставлення вагона, оглядач вагонів наносить на бокові стінки кузова, борта платформ або котлах цистерн крейдову розмітку.

Технічні несправності, для усунення яких потрібно відчіплення від составу по станції Дніпропетровськ, усуваються на місцях:

- на колії № 41 сортувального парку станції;

- пересилаються у найближчі ПТО, які дозволяють виконувати заявлений ремонт. Рішення про місце, де може бути виконаний певний ремонт, приймає оглядач вагонів і повідомляє ДСЦ.

На вагони з технічними несправностями, які можуть бути усунені на колії № 41, оглядач вагонів по закінченню ТО виписує довідку форми ВУ-23 М, а на ті, що потребують відправлення в ПТО - ще й довідку форми ВУ-26 – про необхідність відправлення вагону неробочого парку. На порожні вагони, що потребують усунення виявлених несправностей з подачею на колію №41, в довідці форми ВУ-23М проставляється код несправності.

У випадку пошкодження вагонів під час маневрової роботи працівник ПТО складає, крім вищевказаних довідок, акт про пошкодження вагона форми ВУ-25.

Дані довідки доводяться до відома ДСЦ, який планує порядок подачі вагонів на колію ремонту в сортувальному парку №41, або, в залежності від характеру виявленої несправності за повідомленням форми ВУ-23М, на одну з колій сортувального парку для подальшого відправлення у деповський ремонт. Крім того, копія довідки форми ВУ-25 надається керівництву станції для розслідування причин пошкодження та прийняття необхідних заходів.

При необхідності відчеплення вагона від складу для постановки у ремонт, оператор СТЦ складає акт загальної форми ГУ-23 в двох примірниках: один з них залишається в СТЦ, другий пересилається в товарну контору для складання досильного документа. В ТГНЛ поїзда ставиться позначка про відчеплення вагонів зі складу.

 

8.2. Технологія оперативного взаємного обміну між ПТО і станцією для передачі повідомлень лінійного рівня і формування інформаційних запитів для реалізації вимог системи ремонту з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт

Згідно діючої «АС забезпечення ремонту вантажних вагонів по фактично виконаному обсягу робіт» між ВЧДЕ-16 та станцією передачі повідомлень лінійного рівня встановлений порядок оперативного інформаційного взаємного обміну в системі АСК ВП УЗ-Є та формування інформаційних запитів у ІОЦ і РІОЦ у режимі реального часу при експлуатації і організації ремонту вантажних вагонів з урахуванням фактично виконаного обсягу робіт.

При цьому основними вимогами є:

- для робітників станції - передача у повному обсязі оперативних повідомлень про склад та проходження вагонів;

- для робітників ПТО вагонів - проведення контролю за недопущенням експлуатації вагонів, які вичерпали міжремонтні пробіги, своєчасне направлення їх до ремонту та своєчасна передача повідомлень 1353, 8447 про технічний стан вагонів.

Облік пробігу проводиться при всіх переміщеннях вагону по залізничних коліях загального користування в оперативному режимі часу на підставі даних оперативних повідомлень про склад і операції на шляху проходження поїздів у межах залізниці (повідомлення 02, 09, 200 - 209), що передаються оператором СТЦ.

Обов’язковою умовою надійного функціонування системи є повнота, достовірність та своєчасність надання вхідної інформації.

При такій системі планування ремонту і ТО вантажних вагонів по пробігу в кілометрах вилучення вагону з експлуатації для проведення йому вищевказаного обслуговування здійснюється після досягнення наступних ознак критичного порогу величини пробігу в кілометрах:

- «жовтий» - вагон повинен виводитись в плановий ремонт. При цьому завантаженому вагону дозволяється прослідувати до місця його розвантаження (рішення приймається оглядачем вагонів при безумовному забезпеченні безпеки руху);

- «червоний» - забороняється експлуатація вагону, незалежно від його стану, крім пересилки в ремонт.

Діюче програмне забезпечення реалізує заборону на приймання ТГНЛ поїзда у випадку постановки до складу вагонів, які досягли «жовтого» порога. При цьому заборона не діє, якщо вагон пересилається по повідомленню про пересилку форми ВУ-26 - тобто у ТГНЛ для вагона в першій особливій відмітці проставлений код 9, а в примітці позначка «ПЕРЕСЛ».

Основним способом інформування причетних працівників даними про вагони, які досягли критичних термінів виведення в ремонт, є можливість одержання наступних довідок з АСК ВП УЗ-Є:

- 118 - «Наявність у поїзді вагонів, які підлягають ремонту»;

- 204 - «Картотечні дані про вагони у поїзді»;

- 2610 - «Картотечні дані про вагони»;

- 5280 - «Довідка про останній стан дислокації та пробіг вагона».

На вагони поїзда, який прибуває на станцію у розформування, оператор СТЦ завчасно до прибуття запитує довідки 3122 коди 204 та 118 з АСК ВП УЗ-Є в двох примірниках. Оглядач вагонів при проведені ТО при прибутті, керуючись інформацією довідок, помічає крейдовою розміткою вагони із вичерпаним терміном пробігу або будь-якого виду ремонту.

На вагони, які виставляються з під’їзних колій, а також вагони, які перебували на станції тривалий час з різних причин, оператор СТЦ запитує довідки № 2610, 5280 та передає їх оглядачу вагонів під підпис.

Довідки підписуються оператором СТЦ та оглядачем вагонів з вказівкою дати і часу вручення, а також засвідчуються штемпелем станції. Один примірник довідок залишається у оператора СТЦ, а другий вручається працівнику ПТО.

Подавання під навантаження порожнього вагону з вичерпаним нормативом пробігу забороняється.

Про завантажені вагони, що не можуть бути подані під здвоєні операції через необхідність відчіплення для ремонту, оглядач вагонів повідомляє прийомоздавальника вантажу та багажу та ДСЦ і робить відповідний запис в журналі форми ВУ-14 та наносить крейдову розмітку на вагони.

Про завантажені транзитні вагони, що не можуть прямувати далі і повинні бути відчепленні та перевантажені для виконання планового ремонту, оглядач вагонів повідомляє ДСЦ, заповнює довідку форми ВУ-23М, з наступним введенням інформації в АСК ВП УЗ-Є. На такі вагони оглядач вагонів наносить відповідну крейдову розмітку. ДСЦ проставляє підпис на повідомленні форми ВУ-23М та передає його оператору СТЦ, після чого повідомляє керівництво станції про стан вагонів, які потребують перевантаження. Керівництво станції спільно з ДНМ-1вирішують питання про перевантаження таких вагонів на вантажних станціях ДН-1, призначених для вантажних операцій з такими вантажами.

Одночасно діє система календарного проведення планових видів ремонту, при якому експлуатація вагонів дозволяється згідно календарних термінів, нанесених на кузові вагона.

У разі виявлення вагонів, що потребують планового ремонту по пробігу або строку працівник ПТО діє за викладеною у попередньому пункті технологією.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.