Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організація роботи товарної контори

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

11.1. Загальні положення

Товарна контора станції виконує такі операції:

- облік, контроль виконання планів (договорів) перевезення вантажів;

- оформлення перевізних документів при прийомі та видачі вантажів;

- визначення провізної плати, зборів за додаткові послуги, нарахування штрафів за порушення договорів, умов перевезення вантажів;

- ведення встановлених форм обліку, оперативно-статистичної звітності з вантажної та комерційної роботи станції;

- повідомлення одержувачів про надходження вантажів на їх адресу;

- підготовку вихідної інформації з перевізних документів для автоматизованого вирішення завдань управління роботою залізниць;

- облік й аналіз договорів щодо експлуатації під’їзних колій, договорів про подачу та забирання вагонів.

Робота в товарній конторі здійснюється у залежності від виробничої необхідності цілодобово.

Оформлення перевізних документів здійснюється на бланках встановленої форми відповідно до «Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України», «Інструкції з ведення станційної комерційної звітності», «Інструкції про порядок оформлення перевізних документів, справляння провізної плати за перевезення вантажів у міждержавному і міжнародному сполученнях», «Порядку оформлення перевізних документів при перевезенні вантажів у міжнародному залізничному вантажному сполученні між залізницями держав-учасниць» (збірники «Правил перевезень і тарифів залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності № 2, 4») та нормативних розпоряджень Укрзалізниці. Бланки залізничних накладних, пересильних відомостей, пересильних накладних, квитанції різних зборів відносяться до бланків суворого обліку. Запаси бланків суворого обліку зберігаються у спеціальному сейфі в товарній конторі, до якого забороняється доступ сторонніх осіб. Забезпечує зберігання, проводе видачу та облік бланків суворого обліку старший касир товарний (вантажний), який несе за це відповідальність.

 

11.2. Планування перевезення вантажів

Планування перевезень вантажів здійснюється в АС «МЕСПЛАН».

При наявності у вантажовідправника АС «МЕСПЛАН» він через мережу інтернет заходить в АС «МЕСПЛАН» і вводить замовлення на перевезення. Замовлення містить інформацію про: вантаж, рухомий склад, станцію призначення, обсяги перевезень, реквізити вантажовідправника тощо. Замовлення повинно бути введене у терміни, встановлені «Правилами перевезень вантажів залізничним транспортом України».

Вся введена інформація потрапляє через сервер у відповідні служби залізниці, де заявка розглядається та узгоджується. Номер плану привласнюється автоматично при збереженні плану.

Перелік основних місячних планів по кожному вантажовідправнику може доповнюватися додатковими планами.

Передача на узгодження додаткових планів може здійснюватися станціями, плановими відділами дн-1 і залізниці.

Старший касир товарний (вантажний) станції може отримувати детальну інформацію про кожен план зі змінами у повному обсязі.

 

11.3. АС паспортизації, експлуатації, контролю під’їзних колій промислових підприємств

Дана система, призначена для обслуговування вантажовласників, які здійснюють відправлення (отримання) вантажу за письмовими угодами, укладеними між вантажовласниками та залізницею.

Необхідність роботи за письмовими угодами на під’їзних коліях виникає у випадку, коли вантажовласник не має договору на подавання-забирання вагонів або експлуатацію під’їзної колії, і йому необхідно виконати вантажні операції (завантаження або вивантаження вагонів) на під’їзній колії.

При проведенні відправлення (отримання) вантажу за письмовою угодою, оформленою вантажовласником встановленим порядком, прийомоздавальник вантажу та багажу активізує роботу АС паспортизації, експлуатації, контролю під’їзних колій промислових підприємств в АСК ВП УЗ - Є.

Для можливості оформлення будь-яких документів в такому разі необхідно увести в систему дані письмової угоди, для чого система після активізації пропонує заповнити форму встановленого зразку. Прийомоздавальник вантажу та багажу вводить за формою усі необхідні дані і виконує операцію «зберегти». Сервер запам’ятовує введенні дані.

Перед оформленням документів прийомоздавальник вантажу та багажу в АРМ ПЗ через режим «Настройки» завантажує в розділ «Довідник письмових угод» введенні дані угоди. Дані клієнта автоматично з’являються у переліку клієнтів залізниці.

Після чого прийомоздавальник вантажу та багажу для оформлення пам’яток про подавання/забирання вагонів ГУ-45, актів про затримку форми ГУ-23, відомостей плати за користування вагонів форми ГУ-46 тощо, може у звичайному режимі встановленим порядком проводити подавання/прибирання вагонів цьому вантажовласнику.

 

11.4. Облік перевезення вантажів та нарахування штрафів

Облік виконання планів (договорів) перевезення здійснюється згідно з Правилами. Метою обліку та аналізу виконання плану перевезення є визначення відповідності фактичного навантаження вантажів плановому, надання інформації щодо надолуження, накопичення статистичних даних для транспортного маркетингу.

Після одержання планів (договорів) перевезення вантажів на кожного вантажовідправника по кожному роду вантажу старший касир товарний (вантажний) заводить облікову картку форми ГУ-1. Облікова картка складається в одному примірнику або за побажанням відправника, за додаткову плату, у двох примірниках - один завжди знаходиться у товарній конторі станції, інший примірник - у вантажовідправника.

Щоденно старший касир товарний (вантажний) здійснює контроль за станом виконання вантажовідправником плану навантаження та ставить до відома ДС або визначеного наказом ДС уповноваженим ДСЗ. ДС або ДСЗ засвідчує ознайомлення з інформацією своїм підписом у картці форми ГУ-1 та вживає необхідні заходи для забезпечення виконання декадних планів.

Подекадно старший касир товарний (вантажний) проводить аналіз виконання планів навантаження. Якщо вантажовідправник порушує декадний план навантаження старший касир товарний (вантажний) нараховує вантажовідправникові штраф. Облікові картки з інформацією підписує ДС або ДСЗ, на якого покладене керівництво вантажною та комерційною роботою станції.

Старший касир товарний (вантажний) наприкінці місяця підраховує навантаження по кожній обліковій картці. Якщо вантажовідправник підсумково виконав місячний план, тоді штраф за невиконання декадного плану не нараховується.

За невиконання плану перевезень вантажів залізниця і відправник несуть матеріальну відповідальність згідно з вимогами «Статуту залізниць України».

Нарахування штрафів здійснює старший касир товарний (вантажний) у відповідності з вимогами «Статуту залізниць України», «Правил перевезення вантажів залізничним транспортом України» і «Тарифного керівництвом № 1».

Документами, на підставі яких нараховуються штрафи, є облікові картки виконання плану перевезень форми ГУ-1. Дані облікових карток та нараховані штрафи старший касир товарний (вантажний) щомісячно стягує за допомогою накопичувальної картки форми ДУ-92 через АРМ ТВК.

Накопичувальні картки ведуться на станції для кожного платника в трьох примірниках (один примірник - для станції, другий - для ТехПД, третій - для вантажовласника) із зазначенням необхідних даних для нарахування сум зборів. Накопичувальні картки підписуються представником платника.

 

11.5. Порядок оформлення перевізних документів

 

11.5.1. Порядок оформлення перевізних документів при прийомі вантажів до перевезення

Оформлення перевізних документів до перевезення складається з наступних етапів:

- візування відправки;

- введення даних перевізного документа;

- друк перевізного документа повністю або частково - тарифні відмітки та платежі;

- введення часу приймання вантажів до перевезення.

Для проведення візування відправки вантажовідправник до завантаження вантажу у вагон оформлює перевізні документи і пред’являє їх касиру товарному (вантажному). При візуванні відправок старший касир товарний (вантажний) через АС «МЕСПЛАН» перевіряє наявність договору перевезення, дані щодо відправника, наявність електронної реєстраційної картки, коду платника та коштів на його рахунку.

Договір перевезення вантажу може бути укладений у разі:

- можливості прийому вантажу станцією призначення відповідно до спеціалізації, зазначеної в «Тарифному керівництві № 4»;

- відсутності обмежень та заборон (адреси 72, 73, 74, 75). Вказані заборони реєструються старшим касиром товарним (вантажним) у спеціальній «Книзі записів діючих на залізницях заборон і обмежень прийому вантажів до перевезень форми ГУ-14», правила заповнення якої визначено «Інструкцією із ведення станційної комерційної звітності»;

- наявності права підпису перевізних документів представником відправника на оформлення перевезення, який є відповідальним за правильність навантаження та кріплення вантажу у вагонах;

- платоспроможності відправника;

- в окремих випадках – наявності згоди станції призначення на прийом вантажу.

Касир товарний (вантажний) перевіряє правильність оформлення перевізних документів.

У разі наявності плану (договору) та відповідності оформлених документів вищевказаним вимогам пред’явлені перевізні документи касир товарний (вантажний) передає старшому касиру товарному (вантажному), який візує їх і повертає вантажовідправнику. Візувати документи може ДС або ДСЗ, старший касир товарний (вантажний).

На підставі завізованих документів вантажовідправник може проводити навантаження вантажу.

Подальший порядок оформлення перевізних документів, після завантаження, залежить від наявності у відправника автоматизованого робочого місця, а на станції, в зв’язку з цим - попередньої інформації про навантаження вагонів.

Уразі відсутності програмного забезпечення «АС клієнт УЗ», відправник передає підготовлені перевізні документи на станцію встановленим порядком.

Касир товарний (вантажний), отримавши пакет перевізних документів, перевіряє наявність:

- візи старшого касира товарного (вантажного), ДС або ДСЗ;

- даних про кількість місць та масу вантажу, фактично завантаженого у вагон, спосіб його визначення;

- відмітки про правильність завантаження та кріплення вантажу на рухомому складі, засвідченої уповноваженим представником відправника;

- підпису, що засвідчує правильність відомостей, зазначених відправником у перевізних документах;

- відмітки «Експорт» у відповідних випадках;

- кодів відправника та одержувача;

- коду платника;

- коду вантажу згідно з алфавітним списком вантажів, а при відправленні вантажів на експорт додатково в графі «Найменування вантажу» - коду згідно з «Гармонізованою номенклатурою вантажів»;

- кодів станцій відправлення і призначення -у відповідності з алфавітним списком станцій;

- найменування і наявність кодів вихідної прикордонної станції України і всіх транзитних залізниць (при експортних перевезеннях);

- відмітки про спосіб сплати провізних платежів за транзитні перевезення при відправленні на експорт за участю однієї або декількох транзитних залізниць (в графі 22 СМГС відправником проставляється відмітка - скорочені назви залізниць, за які здійснюється оплата, назви експедиторських організацій та їх коди в порядку проходження вантажу);

- додаткових примірників дорожніх відомостей для транзитних залізниць;

- оформлення в митному відношенні і дозволу митних органів (проставлення штемпеля «Під митним контролем» і особистої номерної печатки інспектора митниці у перевізних документах);

- супровідних документів (перевіряється відповідність доданих документів до запису в графі 24 СМГС);

- інших відміток згідно «Правил перевезення вантажів залізничним транспортом України».

При наявності встановленої інформації та правильному оформленні документів касир товарний вводить інформацію в АРМ ТВК, а сервер передає їх на таксування.

За наявності програмного забезпечення «АС Клієнт УЗ» вантажовідправник по завершенні вантажних операцій, вносить у сервер необхідну інформацію про відправку. Порядок обміну даними ЕПД між вантажовідправником та станцією відправлення, а також між станцією призначення та вантажоодержувачами здійснюється на підставі Додаткової угоди до «Договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги», в якій визначається порядок організації електронного документообігу та «Порядку дій працівників станцій при обміні з вантажовласниками даними електронних перевізних документів та електронних копій паперових перевізних документів». Вантажовідправник подає залізниці дані перевізного документа в двох режимах:

- електронна копія паперового перевізного документа при перевезенні за паперовим документом;

- ЕПД при перевезенні без паперових документів.

Наданням електронної копії паперового перевізного документа є передача вантажовідправником залізниці електронних даних перевізного документа без застосування ЕЦП.

Замовлення на перевезення за ЕПД без використання паперового документа є передача вантажовідправником електронних даних перевізного документа, підписаних ЕЦП.

Після отримання в АРМ ТВК електронних даних перевізних документів касир товарний виконує їх перевірку визначеним порядком і при наявності належної інформації в ЕПД передає його у сервер для таксування.

Під час обробки перевізних документів в АРМ ТВК сервер автоматично привласнює номер відправки документа.

На підставі заведених даних сервер розраховує відстань перевезення, схему таксування, платежі за перевезення по тарифу та необхідним зборам: за користування вагонами, маневрову роботу, інші договірні та додаткові збори, перевіряє наявність необхідної суми на рахунку клієнта.

Після обробки електронного перевізного документа сервер передає результат розрахунку в АРМ ТВК. Касир товарний (вантажний) перевіряє достовірність отриманих платежів та, при необхідності, вносить корегування.

Після нарахування платежів за перевезення та за умови введення прийомоздавальником вантажу та багажу у АРМ ПЗ повідомлення про забирання вагонів з під'їзної колії «Пам'ятка про користування вагонів форми ГУ-45 на забирання вагонів» касир товарний (вантажний) вводить повідомлення «прийом вантажу до перевезення».

Касир товарний (вантажний) засвідчує приймання вантажу до перевезення за електронною накладною шляхом проставляння в електронній накладній дати та часу приймання вантажу до перевезення, відповідно до пам’ятки про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, з застосуванням особистого ЕЦП.

Введення цієї операції стає підставою для формування звітних і облікових форм. Сервер у відповідь на це формує та передає у промислову систему АСК ВП УЗ-Є групу повідомлень про вантажну роботу та платежі на даному перевізному документі. Крім того, сервер передає повідомлення у ГІОЦ у Київ для подальшої передачі інформації на станцію призначення вагона.

Для контролю правильності нарахування платежів касир товарний (вантажний) під кінець зміни за допомогою довідки 9001 перевіряє відповідність номерів відправок, платників і нарахованих платежів та складає три пачки документів для подальшої відправки документів у ЄТехПД.

Оформлені перевізні документи, або вагонні листи форми ГУ-38, за наявності ЕПД, касир товарний (вантажний) передає оператору СТЦ з записом у «Книзі здачі вантажних документів» форми ГУ-48. Останній перевіряє наявність всіх документів та пакетує порядком згідно розділу XII, глави 3 цього ТПРС.

У разі пред’явлення експортно-імпортних вантажів оформлення здійснюється згідно з міжнародними угодами та чинним законодавством.

У випадку необхідності внесення змін до ЕПД касир товарний (вантажний) запитує ЕПД в АРМ ТВК за допомогою функції «Перехід на паперовий документ». Після підтвердження успішної передачі інформації чинність ЕПД скасовується.

Для оформлення змін накладна та супровідні документи роздруковуються в двох екземплярах.

На засвідчення факту припинення перевезення за ЕПД касир товарний (вантажний) складає акт загальної форми в двох екземплярах з зазначенням причини припинення дії ЕПД. Один екземпляр акту загальної форми додається до паперової накладної, другий залишається на станції. Номер акту, дата його складання касир товарний (вантажний) вносить до відмітки «ЕПД скасовано. Акт № ___ від____, підпис ______» в графі «Відмітки залізниці» накладної, завіряє календарним штемпелем станції. Один екземпляр акту загальної форми додається до паперової накладної, другий залишається на станції.

 

11.5.2. Оформлення прибуття вантажу

По прибуттю вантажу на станцію касир товарний (вантажний) отримує під підпис в «Книзі здачі вантажних документів» форми ГУ-48 перевізні документи від оператора СТЦ, звіряє їх з даними вагонних листів, проставляє штемпель станції з датою прибуття або вагонні листи з відміткою про наявність ЕПД, при цьому в «Книзі здачі перевізних документів» форми ГУ-48 в графі «№ відправок» до номеру накладної додається текст «ЕПД».

Для оформлення документів по прибуттю касир товарний (вантажний) в АРМ ТВК запрошує із «Списка документов по отправлению для создания документа по прибытию» номер документа, при умові, що цей документ був заведений у АСК ВП УЗ-Є на станції відправлення. Дані перевізних документів касир товарний (вантажний) перевіряє із даними електронного документу.

В дорожніх відомостях, при перевезенні у міжнародному сполученні та за наявності в паперових перевізних документах при перевезенні у внутрішньому сполученні, касир товарний (вантажний) перевіряє наявність кодів станцій відправлення і призначення, коду вантажу, наявність штемпелів прибуття, правильність нарахування тарифу та по наявним відміткам про додаткові збори – правильність нарахування плати за ці послуги.

При виявленні розбіжностей касир товарний (вантажний) коригує електронний перевізний документ, користуючись даними перевізних документів.

Якщо документ не був введений в АСК ВП УЗ-Є на станції відправлення, касир товарний (вантажний) заносить інформацію з перевізних документів в режимі «Новий документ».

По закінченню вводу по команді «розрахувати» здійснюється відправлення інформації на сервер. У відповідь з серверу надходить протокол таксування.

Касир товарний (вантажний) здійснює остаточні розрахунки платежів за перевезення відповідно до «Правил розрахунків за перевезення вантажів».

При оформленні документу по прибуттю через АРМ ТВК касир товарний (вантажний) визначає види платежів, що виникли при перевезенні та на станції призначення в електронному перевізному документі. При цьому в паперовий документ вносяться дані про операції по прибуттю та зміни нарахувань платежів.

Якщо в отриманому протоколі таксування помилок не виявлено, касир товарний (вантажний) переходить до наступної операції «Дата прибуття».

Якщо касир товарний (вантажний) знайде помилку, то він зобов’язаний перейти до коригування документу. Етап коригування виконується у наступному випадку, якщо касира товарного (вантажного) не задовольняє результат таксування документу або виявлена помилка вводу, при цьому касир товарний (вантажний) зобов’язаний визвати електронний перевізний документ з серверу та уважно перевірити усі введенні дані, якщо помилка знайдена, її потрібно виправити та повторно відправити документ на сервер, якщо шляхом коригування бажаний результат не досягнуто, документи потрібно ввести через ЄТехПД, для чого паперові накладні підшиваються у пачку №3.

Після виправлення помилок касир товарний (вантажний) переходить до наступної операції «Дата прибуття».

У випадку необхідності внесення змін до ЕПД касир товарний (вантажний) виконує перехід на паперовий документ.

Касир товарний (вантажний) повідомляє вантажоодержувачів про прибуття вантажу в їх адресу по телефону з записом часу повідомлення, прізвища вантажоодержувача у перевізних документах. Повідомлення вантажоодержувачів про час подачі вагонів повинно передаватись не пізніше двох годин до подачі вагонів.

Час повідомлення вантажоодержувача вводиться в АРМ ТВК с записом в книзі повідомлень форми ГУ-2.

Вантажоодержувач, що уклав договір з ДН-1 на передплату за перевезення вантажів і послуги, пред’являє касиру товарному (вантажному) документ, що засвідчує його особу. Касир товарний (вантажний) перевіряє наявність доручення на право одержання вантажу та після перевірки за допомогою АРМ ТВК платоспроможності вантажоодержувача, касир товарний (вантажний) встановленим порядком видає вантажоодержувачу документи для розкредитування та, в разі необхідності, розмитнення.

Вантажоодержувач розкредитовує документи, указуючи у дорожній відомості:

- номер коду платника;

- номер розрахункового рахунку;

- найменування установи Держбанку;

- номер доручення та його дата;

- дані паспорту вантажоодержувача – серію, номер, ким і коли виданий, прописка.

Видача вантажу оформленого ЕПД проводиться встановленим порядком обробки документів в АРМ ТВК із застосуванням ЕЦП, після розкредитування ЕПД вантажоодержувачем у системі «АС клієнт УЗ», виключно за наявності у вантажоодержувача Додаткової угоди до «Договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги», в якій визначається порядок організації електронного документообігу та «Порядку дій працівників станцій при обміні з вантажовласниками даними електронних перевізних документів та електронних копій паперових перевізних документів». На вимогу вантажовласника касир товарний (вантажний) засвідчує дату видачі вантажу шляхом проставляння календарного штемпеля в роздрукованій копії електронної накладної.

На вантаж, що прибув на станцію з-за кордону і потребує розмитнення, касир товарний (вантажний) складає реєстр, та передає його разом із перевізними документами вантажоодержувачу для оформлення на митниці. Передачу документів касир товарний (вантажний) оформлює у «Книзі передачі перевізних та супровідних документів одержувачу для митного оформлення на митниці призначення» форми ГУ-48а з підписом вантажоодержувача. Вантажоодержувач проводе розмитнення вантажу на митниці встановленим порядком і повертає документи в товарну контору також з оформленням передачі у «Книзі повідомлення та видачі документів на митницю» форми ГУ-48а. Касир товарний (вантажний) перевіряє наявність відповідних штемпелів і відміток митниці на всіх примірниках перевізних документів. При цьому касир товарний (вантажний) звіряє проставлені у перевізних документах штемпелі митних органів із зразками, наданими в товарну контору митним органом, у регіоні діяльності якого знаходиться станція. При нарахуванні плати за перевезення касир товарний (вантажний) нараховує тариф від кордону.

При успішному розкредитуванні документів касир товарний (вантажний) вводить в АРМ ТВК час розкредитування. Після здійснення вводу часу розкредитування документів коригування документу стає неможливим. В цей же час в АСК ВП УЗ-Є надається інформація з електронного перевізного документу по прибуттю для перерахунку оперативного сальдо клієнта.

Якщо на цьому етапі виявлена помилка, що можливо була допущена при введенні перевізного документа на станції відправлення, касир товарний (вантажний) повинен видалити документ з системи АСК ВП УЗ-Є. Для цього він повідомляє чергового ЄТехПД за телефоном 3-21-39, так як тільки черговий ЄТехПд може видалити документ з промислової системи АСК ВП УЗ-Є. Такий документ касир товарний (вантажний) кладе в пачку №3 для передачі у ЄТехПД. Після розкредитування документів касир товарний (вантажний) засвідчує дату передачі вантажу у відповідних графах дорожньої відомості та залізничної накладної календарним штемпелем станції із датою видачі вантажу та особистим підписом в обох документах. Вантажоодержувач підтверджує передачу вагонів підписом у дорожній відомості, яка залишається у касира товарного (вантажного) для подальшої роботи. Накладна передається вантажоодержувачу разом з іншими документами на вагон.

Подача вагонів вантажоодержувачу може проводитись тільки після оплати усіх належних платежів та розкредитування перевізних документів.

Вантажовласники, які мають договори на транспортно-експедиційне обслуговування, можуть надавати експедиторам доручення на право здавання вантажів до перевезення та забирання вантажів, що прибули. За наявності такого доручення розкредитування документів та отримання вантажів здійснює працівник транспортно-експедиційної компанії.

Переадресування вантажів виконується у повній відповідності з вимогами «Правил перевезення вантажів залізничним транспортом України».

У разі переадресування вантажів за новими перевізними документами в графі № 49 залізничної накладної проставляється відмітка: «Переадресовано згідно наказу №___ від ___ за первинною відправкою №___ призначенням ст. -Дніпропетровськ». Відмітка завіряється підписом касира товарного (вантажного) та штемпелем станції.

У разі переадресування за старими перевізними документами, найменування станції призначення, її код, перший одержувач, його код і адреса в накладній і дорожній відомості закреслюються так, щоб їх можна було прочитати, і вказуються нові дані згідно з розпорядженням про переадресування. Виправлення засвідчується підписом касира товарного (вантажного) та штемпелем станції, крім того, проставляється відмітка: «Переадресовано за наказом №___ від___ на ст.__ залізниці».

При електронному документі після отримання наказу на переадресування в АРМ ПЗ данні після прибуття вагона на станцію автоматично підтягуються в електронний перевізний документ. Касир товарний (вантажний) перевіряє правильність вказаних даних та розраховує документ.

 

11.6. Збори за додаткові послуги, плата за користування вагонами і контейнерами

Суми зборів за додаткові, договірні послуги, плата за користуванням вагонами нараховується згідно з Тарифним керівництвом № 1 (з урахуванням діючого коефіцієнту) та затвердженими калькуляціями (ставками).

Документами, на підставі яких нараховуються додаткові збори є накопичувальні картки, акти загальної форми, облікові картки виконання плану перевезень, пам’ятки про користування вагонами (контейнерами).

Облік часу користування вагонами та нарахування плати за користування ними проводиться від часу подачі на станції до виходу подачі з під'їзної колії за відомістю плати за користування вагонами, яка складається на підставі пам’яток про користування вагонами (контейнерами), актів про затримку вагонів, актів загальної форми, повідомлення про затримку вагонів.

Час користування вагонами обчислюється з моменту їх передачі вантажовласникові до моменту їх фактичного прийому від вантажовласника.

Збори за подачу та забирання вагонів засобами залізниці, тобто маневровою бригадою станції, нараховуються на підставі договорів про експлуатацію залізничних під’їзних колій, договорів про подачу та забирання вагонів залежно від кількості поданих та прибраних вагонів, відстані подачі й забирання вагонів в обидва кінці. Збір за подачу та забирання вагонів локомотивом станції нараховується окремо для кожного підприємства, з яким укладений договір, незалежно від того, здійснюється подавання та забирання вагонів кожному з них окремо чи одночасно.

Час подачі та забирання вагонів вказується у пам’ятки про користування вагонами, яка заповнюється під час подачі або забирання вагонів прийомоздавальником вантажу та багажу.

Збір за маневрову роботу нараховується згідно з відмітками у пам’ятках про користування вагонами за час, який було витрачено на ці операції.

Додаткові збори за зберігання вантажів, промивку вагонів, зважування і перевірку маси вантажів та інші для платників, які розраховуються через ЄТехПД, включаються до накопичувальної картки форми ДУ-92.

При експортних перевезеннях станція навантаження нараховує додаткові збори за послуги, які надаються на вихідних прикордонних станціях із відміткою у графах № 37-59 блока А усіх примірників перевізного документу СМГС для сплати через ЄТехПД. Не повністю сплачені при відправленні збори, а також ті, що виникли при перевезенні або передачі вантажу за кордон, визначаються прикордонною станцією і стягуються з відправника через залізницю відправлення встановленим порядком.

При імпортних перевезеннях додаткові збори за послуги, надані на прикордонних станціях вносяться до графи № 59 перевізних документів СМГС для сплати їх одержувачем на станції призначення.

При транзитних перевезеннях суми зборів, що виникають на прикордонних станціях (за перевантаження, перестановку вагонів, зважування тощо), вносяться в перевізні документи. Додаткові збори позначаються відповідним цифровим кодом і нараховуються за діючими ставками.

У відомостях плати за користування вагонами, накопичувальних картках та інших документах, на підставі яких проводиться нарахування зборів, плати за користування вагонами і штрафів, повинно бути вказане повне найменування вантажоодержувача (вантажовідправника), код платника, його рахунок, найменування банку та його місце знаходження (район, місто, область).

Відмова представника підприємства від підпису пам’ятки про користування вагонами, відомості плати за користування вагонами, накопичувальних карток, виконання плану перевезень оформляється актами загальної форми. У вказаних документах у цих випадках проставляється відмітка про складання акту загальної форми ГУ-23.

Документи, згідно з якими нараховано додаткові збори, плата за користування вагонами при супровідному листі форми ДУ-93 направляються до ЄТехПД. Після розрахунків два примірники накопичувальної відомості форми ФДУ-92 та відомості плати за користування вагонами форми ГУ-46 з відміткою ЄТехПД передаються станції. Один з примірників видається платнику під підпис у іншому примірнику, що залишається на станції.

 

11.7. Розрахунки за перевезення вантажів з відправниками і одержувачами

Розрахунки вантажовідправників і вантажоодержувачів з підприємствами залізничного транспорту за перевезення, додаткові збори, плату за користування вагонами і контейнерами, а також за штрафи і пеню здійснюються в порядку, передбаченому законом України «Про залізничний транспорт», «Статутом залізниць» і чинним законодавством України.

Сплата платежів за перевезення і послуги, що надаються залізницею, здійснюються платником через ЄТехПД платіжними дорученнями.

Розрахунки з організаціями, підприємствами, експедиторами здійснюються через ЄТехПД шляхом перерахування коштів за допомогою платіжних доручень на підставі договору із залізницею про порядок таких розрахунків.

Прийом, видача вантажів, надання інших послуг можуть здійснюватися для тих вантажовласників, які мають договори і кошти на рахунку в ЄТехПД.

Усім платникам, що здійснюють розрахунки за перевезення вантажів через ЄТехПД, привласнюється код платника, який проставляється в усіх перевізних документах, накопичувальних картках та відомостях плати за користування вагонами (контейнерами).

У разі відсутності коштів на рахунку платника в ЄТехПД для оплати наданих послуг за перевезення вантажів, станція з даним вантажовідправником припиняє усі вантажні операції до сплати у трьох добовий термін в ЄТехПД.

При оформленні видачі вантажу вантажоодержувачу, який розраховується через ЄТехПД, перевірка правильності і нарахування провізних платежів проводяться у ЄТехПД.

 

11.8. Складання станційної звітності

 

11.8.1. Складання станційної звітності по прибуттю вантажу

По закінченню звітної доби станом на 17-00 касир товарний (вантажний) сортує паперові накладні на видані вантажі за видами перевезення та дорожні відомості на видані вантажі, при перевезенні у міжнародному сполученні на три пачки документів відповідно до довідки 9003, яку касир товарний (вантажний) отримує з АСК ВП УЗ-Є завчасно, до 17-00 поточної доби з для передачі в ЄТехПД.

Пачка №1 - дорожні відомості та паперові накладні, які не вводились в АРМ ТВК. До цієї пачки додається супровідна відомість форми ДУ-91, складена вручну. У заголовку супровідної відомості форми ДУ-91 вказується, за який звітний період додані дорожні відомості, а також сумарні показники звіту: маса вантажу, кількість документів, код станції призначення, код сполучення. Супровідну відомість форми ДУ-91 підписує касир товарний (вантажний), який її склав, старший касир товарний (вантажний) та ДС або ДСЗ.

Пачка № 2 - дорожні відомості та паперові накладні, які без помилок оброблені в АРМ ТВК і прийняті до розрахунку в системі АСК ВП УЗ-Є згідно довідки 9003. Зміст пачки № 2 повинен співпадати з переліком 9003. До пачки № 2 додаються довідка 9003, отримана з АСК ВП УЗ-Є за звітну добу про документи, прийняті в систему АСК ВП УЗ-Є без помилок, та супровідна відомість форми ДУ-91, отримана з АРМ ТВК в режимі «довідка», при цьому з нього викреслюються відправки, підшиті в пачку № 3.

Пачка №3 - дорожні відомості та паперові накладні, які були оброблені, але не прийняті АСК ВП УЗ-Є - вони відсутні у довідці 9003; дорожні відомості, які касир товарний (вантажний) спробував оформити в АРМ ТВК, але невдало; дорожні відомості, видалені працівниками ЄТехПД протягом звітної доби до проведення добового розрахунку. До пачки № 3 додається супровідна відомість форми ДУ-91, складена вручну.

 

11.8.2. Складання станційної звітності по відправленню вантажу

Аналогічно операціям по прибуттю касир товарний (вантажний) по закінченню звітної доби станом на 17-00 сортує за видами перевезення паперові накладні та корінці дорожніх відомостей при перевезенні у міжнародному сполученні на вантажі, які відправлялись.

З кожної групи корінців касир товарний (вантажний) формує по три аналогічні пачки документів для передачі в ЄТехПД. Підставою для формування пачок є отримана з АСК ВП УЗ -Є завчасно, до 17-00 поточної доби, довідка 9001.

Пачка № 1 - корінці дорожніх відомостей та паперові накладні, які не вводились в АРМ ТВК. До цієї пачки додається супровідний опис форми ГУ-3, оформлений вручну.

Пачка № 2 - корінці дорожніх відомостей та паперові накладні, які без помилок оброблені в АРМ ТВК і прийняті до розрахунку в системі АСК ВП УЗ-Є згідно довідки 9001. Зміст пачки № 2 повинен співпадати з переліком довідки 9001. До пачки № 2 додаються довідка 9001, отримана з АСК ВП УЗ-Є за звітну добу про документи, прийняті в систему АСК ВП УЗ-Є без помилок, та супровідний опис форми ГУ-3, отриманий з АРМ ТВК в режимі «довідка», при цьому з нього викреслюються відправки, підшиті в пачку № 3.

Пачка № 3 - корінці дорожніх відомостей та паперові накладні, які були оброблені, але не прийняті АСК ВП УЗ-Є - вони відсутні у довідці 9001; дорожні відомості, які касир товарний (вантажний) спробував оформити в АРМ ТВК, але невдало; дорожні відомості, видалені працівниками ЄТехПД протягом звітної доби до проведення добового розрахунку. До пачки №3 додається супровідний опис форми ГУ-3, складений вручну.

Дорожні відомості із супровідним описом форми ГУ-3 на військові перевезення при наданні військового перевізного документу (форма 2) підшиваються окремо і передаються в управління залізниці встановленим порядком.

АРМ ТВК дозволяє вести облік навантаження в автоматичному режимі під час оформлення перевізних документів в АСК ВП УЗ-Є. Ведення станційної звітності по вантажній роботі виконується автоматично методом підрахування всіх введених повідомлень про вантажну роботу.

Відомість форми ГУ-3 є основним первинним документом для складання оперативної та статистичної звітності про навантаження, на підставі її складаються звіт про вантажну роботу за родом вагонів форми ГО-1, звіт про навантаження за найменуванням вантажів форми ГО-2, звіт про навантаження за залізницями призначення форми ГО-3.

Для контролю за правильністю ведення звітності про вантажну роботу касир товарний (вантажний) щодобово станом на 17-00 отримує з АСК ВП УЗ-Є за повідомленням 3121 довідки для формування звітів про вантажну роботу за родом вагонів форми ГО-1, за найменуванням вантажів – форми ГО-2, про навантаження за залізницями призначення – форми ГО-3, навантаження експортних вантажів форми ГО-4.

Звіти щодо прийому і видачі вантажів, а також накопичувальні картки, відомості плати за користування вагонами зі супровідним описом форми ДУ-93, дорожні відомості разом із супровідною відомістю пакуються у спеціальні сумки. Касир товарний (вантажний) щоденно особисто передає сумки у ЄТехПД для подальшої обробки документів. На одному з примірників супровідного опису форми ДУ-93 працівник ЄТехПД проставляє підпис про приймання документів і цей примірник повертається на станцію.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.