Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Оформлення перевізних документів в АРМ ПЗ та організація роботи прийомоздавальника вантажу та багажу на АРМ ПЗ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При прибутті вантажу прийомоздавальник вантажу та багажу отримує від касира товарного (вантажний) перевізні документи та перевіряє їх згідно електронної ТГНЛ.

Якщо з вини вантажоодержувача вагони знаходяться на станційних коліях понад дві години до забирання вагонів на під’їзні колії, після отримання повідомлення про прибуття вантажу, прийомоздавальник вантажу та багажу оформляє в АРМ ПЗ «Акт загальної форми ГУ-23» на початок затримки до подачі на під'їзну колію. Дані на вагони для оформлення акту прийомоздавальник вантажу та багажу отримує з перевізних документів.

Після проведення вантажоодержувачем необхідних операцій з розкредитування документів в товарній конторі та організації ДСЦ подачі вагонів на під’їзну колію, прийомоздавальник вантажу та багажу оформляє в АРМ ПЗ акт про затримку вагонів форми ГУ-23 по закінченню затримки перед подаванням на під'їзну колію. Цей акт оформлюється в момент забирання вантажоодержувачем вагонів на під’їзну колію та дозволяє автоматично зарахувати час простою вагонів в очікуванні забирання на під’їзну колію до обліку користування вагонами і провести розрахунок плати за користування у повному обсязі.

При виконанні операцій по передачі вагонів на під’їзну колію прийомоздавальник вантажу та багажу оформлює в АРМ ПЗ «Пам’ятку про користування вагонами форми ГУ-45 на подавання вагонів», використовуючи для створення документу номера вагонів, інформацію про вантажоодержувача, вантаж тощо, з перевізних документів, заведених у АСК ВП УЗ-Є.

Пам’ятка про користування вагонами форми ГУ-4 на подавання вагонів друкується і підписується вантажоодержувачем та прийомоздавальником вантажу та багажу. Після проведення операції «Підтвердити форми ГУ-45 на подавання» автоматично створюється база даних для формування «Відомості плати за користування вагонами форми ГУ-46».

Вагонні листи на всі вивантажені вагони прийомоздавальник вантажу та багажу передає касиру товарному (вантажному) для проведення ним обліку вивантаження.

При виставці вагонів з під’їзної колії прийомоздавальник вантажу та багажу оформлює в АРМ ПЗ «Пам’ятку про користування вагонами форми ГУ-45 (на забирання)» на підставі заведених раніше, під час формування «Пам’ятки про користування форми ГУ-45 на подавання вагонів», даних номерів вагонів, що подавались на під’їзну колію.

При цьому в електронній форми ГУ-45 на забирання автоматично проставляється стан вагону (порожній або навантажений), код вантажу, код вантажовласника. Прийомоздавальник вантажу та багажу повинен перевірити через касира товарного (вантажного) наявність коштів на оперативному сальдо вантажовідправника і тільки після цього виконати операцію «Підтвердження форми ГУ-45 на забирання». Дана операція автоматично формує базу для створення «Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) форми ГУ-46» та є підставою для зачислення вагона на станційні колії. Тільки після проведення операції «Підтвердження форми ГУ-45 на забирання» та появи вагона на станційних коліях касир товарний (вантажний) може вводити в АРМ ТВК перевізні документи.

Роздруковану пам’ятку форми ГУ-45 підписують прийомоздавальник вантажу та багажу станції та вантажовідправник.

По закінченню операцій прийомоздавальник вантажу та багажу або, за його відсутності, касир товарний (вантажний) отримує через АРМ ПЗ готову, сформовану відомість плати за користування вагонами (контейнерами) та відомість подачі та забирання вагонів форми ГУ-46. Сервер автоматично, на підставі даних пам’яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, актів про затримку на початок та закінчення затримки форми ГУ-23, розраховує час перебування вагонів у користуванні клієнта та нараховує відповідні платежі.

Відомість плати за користування вагонами та відомість подачі та прибирання вагонів форми ГУ-46 має чотири типа:

- за користування вагонами (на підставі пам’яток форми ГУ-45 на забирання вагонів) та на підставі актів на затримку форми ГУ-23;

- за подавання та забирання вагонів та маневрову роботу;

- за користування вагонами (на вагони, що знаходяться на під’їзній колії довше визначеного терміну 15 діб);

- за користування вагонами (на власні вагони, що затримувалися з вини вантажовласника на станції або на підходах).

Надруковану відомість прийомоздавальник вантажу та багажу перевіряє, якщо помилок не виявлено, перевіряє наявність коштів на рахунку клієнта. Відомість підписує вантажовідправник та ДС або ДСЗ. Після підписання відомості прийомоздавальник вантажу та багажу, або за його відсутності касир товарний (вантажний), виконує операцію «Підтвердити форми ГУ-46», після чого автоматично з розрахункового рахунку вантажовідправника по оперативному сальдо знімається нарахована сума, запросивши повідомлення 9003 прийомоздавальник вантажу та багажу має можливість проконтролювати зміну оперативного сальдо клієнта.

У випадку навантаження небезпечних вантажів, вантажів які відправляються у супроводі воєнізованої охорони та на вагони які відправляються за кордон, прийомоздавальник вантажу та багажу оформляє вагонний лист на навантажені вагони форми ГУ-38. Обов’язковими умовами для оформлення вагонного листа форми ГУ-38 є наявність вагона на станційних коліях в електронній базі АРМ ПЗ та наявність відправки у числі завізованих в АРМ ТВК. Вагонний лист форми ГУ-38 оформлюється у АРМ ПЗ.

Передбачається можливість автоматизованого формування вагонного листа через систему АСК ВП УЗ-Є. Для цього сервер використовує дані, заведені касиром товарним (вантажним) в АРМ ТВК при оформленні документів на відправку та прийомоздавальником вантажу та багажу у АРМ ПЗ.

При перевезенні вантажів на відкритому рухомому складі у вагонному листі форми ГУ-38, автоматично проставляється відмітка «Вантаж навантажено та закріплено правильно».

Вагонний лист форми ГУ-38 підписує прийомоздавальник вантажу та багажу, а на вантаж, навантажений на відкритому рухомому складі, старший прийомоздавальник вантажу та багажу, ДС або ДСЗ.

При оформленні документів на відправлення прийомоздавальник вантажу та багажу перевіряє правильність заповнення графи № 20 в залізничній накладній України та графи № 15 СМГС.

Оформлені залізничні накладні та вагонні листи форми ГУ-38 прийомоздавальник вантажу та багажу передає в товарну контору для укомплектування пакету перевізних документів.

Перевірені та оформлені відомості плати за користування форми ГУ-46 прийомоздавальник формує і підшиває у дві пачки:

- пачка № 1 – форми ГУ-46, які не вводились в АРМ ПЗ.

- пачка № 2 – форми ГУ-46, які без помилок оброблені в АРМ ПЗ і прийняті до розрахунку в системі АСК ВП УЗ-Є згідно довідки 9004. Зміст пачки №2 повинен співпадати з переліком 9004. До пачки №2 додаються довідка 9004, отримана з АСК ВП УЗ-Є за звітну добу про документи, прийняті в систему АСК ВП УЗ-Є без помилок.

Перелік та зміст кожної пачки оформлюється у супровідній відомості форми ДУ-93. Супровідну відомість форми ДУ-93 разом із пачками документів прийомоздавальник вантажу та багажу щодобово передає у ТехПД.

Пам’ятки про користування вагонами форми ГУ-45, акти про затримку форми ГУ-23 прийомоздавальник вантажу та багажу зшиває та залишає у справах станції.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.