Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

До виконання курсового проектуз дисципліни „Системне програмування ”

для студентів ІV курсу спеціальності 5.05010201

“Обслуговування комп’ютерних систем та мереж”

 

 

Розроблено викладачем_________К.О. Роговою.

Розглянуто на засіданні ПК

"Комп'ютерна техніка та інформатика"

Протокол №____від2012 р.

Голова Н.І.Крива

 

м. Дніпропетровськ

2012 р.


ЗМІСТ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 3

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.. 4

3. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.. 5

3.1 Структура і вимоги. 5

3.2 Побудова пояснювальної записки. 6

4. ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ ОБ'ЄМ РОЗДІЛІВ.. 7

5. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.. 9

5.1 Вступ. 9

5.2 Загальний розділ. 9

5.3 Спеціальний розділ. 9

5.4 Розрахунковий розділ. 9

5.5 Охорона праці та протипожежна безпека. 9

5.6 Економічна частина. 10

5.7 Експлуатаційна частина. 10

5.8 Графічна частина. 10

5.9 Висновки. 10

5.10 Список використаних джерел. 10

5.11 Додатки. 10

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.. 11

6.1 Текст. 11

6.2 Формули. 12

6.3 Ілюстрації 13

6.4 Таблиці 13

6.5 Посилання в тексті на формули, таблиці, літературні джерела. 14

6.6 Перелік. 14

6.7 Примітки. 14

6.8 Виноски. 15

6.9 Список літератури. 15

6.10 Додатки. 15

7. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ.. 17

8. ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.. 19

9. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.. 20

9.1. Поняття алгоритму. 20

9.2. Мова блок-схем. 20

9.3 Правила побудови блок-схем. 20

9.4 Опис та призначення блоків. 21

10. ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ.. 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 25

ДОДАТКИ.. 26


1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсове проектування є етапом підготовки студентів в учбовому закладі до дипломного проектування. В процесі роботи над курсовим проектом, студенти поглиблюють свої знання по відповідним розділам курсу.

В той же час виконання курсового проекту є перевіркою підготовки студентів до самостійної діяльності. Курсовий проект вимагає від студентів уміння працювати з фаховою та довідковою літературою, правильно розподілити свій робочий час, використовувати на практиці свої знання та уміння, отримані в процесі навчання, розробляти і самостійно складати різні види конструкторської, технологічної документації, правильно її оформляти у відповідності до прийнятих стандартів та ЕСКД, технічно і грамотно висловлювати свої думки.

Вибір теми та склад завдання на курсове проектування. Тема курсового проекту повинна відповідати фаху 5.05010201, відповідати останнім вимогам науки і техніки. Прикладом тем для курсового проектування можуть бути програмування різноманітних сортувань елементів масиву, розробка та реалізація баз даних, розробка програм для генерації випадкових величин, розробка програм для будування прогнозів на основі попередніх даних.

Структура курсового проекту:

Курсовий проект складається з пояснювальної записки в об’ємі 35-40 сторінок рукописного тексту.


2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Пояснювальну записку до курсового проекту оформлюють у відповідності до вимог таких стандартів:

· ГОСТ 2.105–95 «Загальні вимоги до текстових документів»;

· ДСТУ 3008–95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

· ГОСТ 19.105–78 «Загальні вимоги до програмних документів»;

· ГОСТ 19.404–79 «Пояснювальна записка. Вимоги до змісту і оформлення».

Текстовий та графічний матеріали записки пишуть на одному боці односторонніх білих аркушів (листів) формату А4 (розмір 210 H 297 мм) через один міжрядковий інтервал, текст вирівнюють по ширині аркуша.

Виконуючи пояснювальну записку, потрібно витримувати рів­номірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всьому тексту. Всі лінії, букви, цифри та знаки мають бути однакового чорного кольору по всій записці.

Окремі слова, формули і знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору, а тон вписаного тексту максимально наближуватися до тону основного кольору.

Помилки, описки і граматичні неточності, виявлені у процесі виконання, допускається виправляти підчисткою або забілювати коректором з подальшим нанесенням на цьому місці виправленого тексту (графіки). Пошкодження листів записки, помарки і сліди неповністю вилученого старого тексту (графіки) не допускаються.

Відстань від рамки до межі тексту на початку і в кінці ряд­ка має бути–5 мм. Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки форми - 10 мм .

Абзаци в тексті починаються з відступом 15–17 мм (п'ять знаків).

Скорочення слів і словосполучень у записці наводять згідно з діючими стандартами бібліотечної і видавничої справи.


 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.