Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правила побудови блок-схемБлок-схема алгоритму описує якийсь процес або, точніше буде сказано, послідовність дій. Звідси слідує, що вона повинна мати початок і кінець. Особливо слід зазначити, що початок (блок початку програми) може бути тільки один. У кожного символу, з якого будується блок-схема (далі будемо називати блоки)є своє функціональне навантаження. Відповідно до нього блоки повинні заповнюватися текстом. Блоки в блок-схемі алгоритму з'єднуються стрілками відповідно до послідовності дій, які реалізують цей алгоритм. Блок це мінімальна одиниця зображення в мові блок-схем. Як було сказано вище, із блоків будується блок-схема алгоритму. Всі вони відрізняються не тільки графічним зображенням, але й діями, які виконуються під час виконання кожного блоку.

9.4 Опис та призначення блоків

Розглянемо функціональне призначення та графічне зображення кожного блоку.
“ПОЧАТОК” Із цього блоку починається виконання блок-схеми. Присутність цього блоку обов'язково. Необхідно помітити, що блок “ПОЧАТОК” у блок схемі повинен бути один.
“КІНЕЦЬ” Після того, як обробляється цей блок, виконання блок-схеми завершується. Присутність даного блоку також обов'язково, але на відміну від попереднього, блоків “КІНЕЦЬ” може бути кілька.
“АВТОМАТИЧНІ ДІЇ” Присутність даного блоку, як і всіх наступних блоків, у схемі не обов'язково. У блоці дій можуть виконуватися: будь-які математичні дії, відповідно до правил математики; стандартні функції; ініціалізація змінних.
“РОЗГАЛУЖЕННЯ ЗА УМОВОЮ” У цьому блоці перевіряється задана умова на істинність. І залежно від результату здійснюється розгалуження.
“ВЕДЕННЯ / ВИВЕДЕННЯ” За допомогою цих блоків організується інтерфейс користувача із схемою, тобто вводиться й виводиться інформація.
“ЦИКЛ” За допомогою цього блоку здійснюється створення циклів.

10. ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

1. Копіювання файлів з використанням стандартної бібліотеки С (Команда срC)

2. Програма копіювання файлів срW: Базова програма копіювання файлів cp. Реалізація, яка використовує Windows

3. Програма копіювання cpCF: копіювання файлів з використанням допоміжної функції Windows CopyFile

4. Функція копіювання файлів з перетворенням з ASCII в Unicode

5. Створення Програми реалізуючої комманду copy con newfile.txt за допомога мови С + +

6. Навчаюча програма «Робота з цілочисельними масивами в С + +» розроблено в середовіщі С + + Builder + Напишіть на мові С програму, яка виробляє заповнення одновимірного масиву з п'яти елементів типу int, п'ятьма значеннями, переданими основній програмі через змінну argv (argv містить рядки тексту у вигляді цілих чисел), а після цього виводить значення елементів масиву на екран.

7. Навчаюча програма «Робота з цілочисельними масивами в С + +» розроблено в середовіщі С + + Builder + Написати програму, яка виводить на екран середнє арифметичне масиву цілих чисел, переданих програмі через командний рядок.

8. Програма пошуку даних за заданими критеріями на мові С + +

У каталозі диска існує Деяка кількість текстових файлів у кодіровці ASCII. Файли іменовані так: 1.txt, 2.txt, ..., 30.txt. Необхідно віконаті занесення імен файлів, Що містять пошуково слово, у файл result.txt, розташованій у поточному каталозі. Опішіть и поясніть Ваші дії за рішенням цієї задачі

Напишіть програму на мові С, Що у випадка успішного пошуки зазначених слова у файлі кодування ASCII, виводу (добавляє) Ім'я цього файлу у файл result.txt.

9. Реалізація функції Find на мові С + +

У каталозі диска існує Деяка кількість текстових файлів у кодіровці ASCII. Файли іменовані так: 1.txt, 2.txt, ..., 30.txt. Необхідно віконаті занесення імен файлів, Що містять пошуково слово, у файл result.txt, розташованій у поточному каталозі. Опішіть и поясніть Ваші дії за рішенням цієї задачі

Напишіть програму на мові С, Що у випадка успішного пошуки зазначених слова у файлі кодування Unicode, виводу (добавляє) Ім'я цього файлу у файл result.txt.

10. Функція копіювання файлів з перетворенням з Unicode в ASCII

11. Навчаюча програма «Знайомство Із середовище Розробка MS Visual Studio.Net» розроблено в середовіщі С + + Builder

12. Навчаюча програма «Знайомство Із середовище розробка С + + Builder» розроблено в середовіщі С + + Builder

13. Навчаюча програма «Консольні Інструменти автоматічної збіркі проектів в Linux» розроблено на мові С + +

14. Навчаюча програма на мові С + + «Шіфрування / дешіфрування Даних» + програма шіфрування та дешіфрування Даних у файлі.

15. Навчаюча програма «Архітектура персонального компютера» розроблено в середовіщі С + + Builder

16. Навчаюча програма «Структура блоку жівлення та йо призначення в ПК» розроблено в середовіщі С + + Builder

17. Навчаюча програма «Структура та призначення жорсткого диску в ПК» розроблено в середовіщі С + + Builder

18. Навчаюча програма «Структура, Функціонування та призначення лазерного дисководу в ПК» розроблено в середовіщі С + + Builder

19. Навчаюча програма «статичної та дінамічна пам'ять комп'ютерів» розроблено в середовіщі С + + Builder

20. Навчаюча програма «Материнська плата сучасного комп'ютера. Структура »розроблено в середовіщі С + + Builder

21. Навчаюча програма «Пам'ять в сучасних ПК. Види, структура, Функціонування »розроблено в середовіщі С + + Builder

22. Навчаюча програма «Відеокарті в сучасних ПК. Їх структура и Функціонування »розроблено в середовіщі С + + Builder

23. Навчаюча програма «Будова клавіатурі. Внутрішня схема »розроблено в середовіщі С + + Builder

24. Навчаюча програма «Процесор вводу-виводу КР1810ВМ89» розроблено в середовіщі С + + Builder

25. Навчаюча програма «Програмуємій таймер» розроблено в середовіщі С + + Builder

26. Навчаюча програма «Контролер пріорітетніх переривані» розроблено в середовіщі С + + Builder

27. Навчаюча програма «Контролер прямого доступу до пам'яті» розроблено в середовіщі С + + Builder

28. Навчаюча програма «Пріцесорі та мікропроцесорі. Будова та Функціонування »розроблено в середовіщі С + + Builder

29. Навчаюча програма «Мікроконтролері» розроблено в середовіщі С + + Builder

30. Навчаюча програма «Регістрі» розроблено в середовіщі С + + Builder

31. Навчаюча програма «Підзапіті в базах Даних в SQL» розроблено в середовіщі С + + Builder

32. Навчаюча програма «запиту и підзапіті в базах Даних на SQL» розроблено в середовіщі С + + Builder

33. Навчаюча програма «тригери в рекурсивних структурах на SQL» розроблено в середовіщі С + + Builder

34. Навчаюча програма «тригери в рекурсивних структурах на SQL» розроблено в середовіщі С + + Builder

35. Навчаюча програма «Уявлення в SQL» розроблено в середовіщі С + + Builder

36. Навчаюча програма «Перевантаження операторів в С + +» розроблено в середовіщі С + + Builder

37. Навчаюча програма «Робота Зі стеками» розроблено в середовіщі С + + Builder

38. Навчаюча програма «Віді архітектури операційніх систем» розроблено в середовіщі С + + Builder

39. Навчаюча програма «Віді архітектури операційніх систем» розроблено в середовіщі С + + Builder

40. Навчаюча програма «Архітектура операційніх систем» розроблено в середовіщі С + + Builder

41. Навчаюча програма «Оголошення змінніх. Спеціфікаторі класу в С + + »розроблено в середовіщі С + + Builder

42. Навчаюча програма «Метод Гусениця» розроблено в середовіщі С + + Builder

43. Навчаюча програма «Метод Головний компонент (SSA)» розроблено в середовіщі С + + Builder

44. Навчаюча програма «Система« хіжак-жертва »» розроблено в середовіщі С + + Builder

45. Навчаюча програма «Структура програм на мові С. Базові типи Даних. Директиви include и define »розроблено в середовіщі С + + Builder

46. Створення текстового редактору на С + +

47. Написання Програми Chat и Chat 2 на Основі протоколу UDP.

48. Створення консольних мережева програм серверу та клієнту.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.