Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методичне забезпечення1. Методичні розробки конспектів лекцій (протокол №1, засідання кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, від 27 серпня 2013 року).

2. Методичні розробки лабораторних занять (протокол №1, засідання кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, від 27 серпня 2013 року).

3. Методичні розробки для виконання самостійної роботи (протокол №1, засідання кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, від 27 серпня 2013 року).

4. Методичні розробки для виконання індивідуальних завдань (протокол №1, засідання кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, від 27 серпня 2013 року).

5. Дидактичні матеріали забезпечення курсу теоретичної підготовки.

6. Дидактичні матеріали забезпечення курсу практичної підготовки.

14. Рекомендована література

Базова

1. Эндокринология: Учебник для вузов / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 437с.: ил.

2. Эндокринология: Учебник для вузов / А.С. Ефимов, П.Н. Боднар, Б.А. Зелинский; под. ред..А.С. Ефимова. – К.: «Вища школа», 1983. – 328 с.

3. Патофизиология эндокринной системы: серия «Патофизиология»/ Вильям М. Кетайл, Рональд А. Арки; под ред.Ю.В. Наточина. – СПб. – М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001. – 336 с:ил.

4. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко та ін.; за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.

5. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посібн.. - Вінниця : Нова книга, 2007.

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П.Патофизиология. Т.1: Общая патофизиология : Учебник для студентов медвузов. - 2-е изд. - СПб. : ЭЛБИ, 2001.

7. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: МИА, 2002. – 958 с.: ил.

Допоміжна

1. Жуковский М.А. Детская эндокринология (руководство для врачей). – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1995. – 656 с.: ил.

2. Педиатрия. Руководство. Болезни иммунной системы, эндокринно-обменные заболевания, детская гинекология. Книга 6: Пер. с англ./ Под ред. Р.Е. Бермана, В.К. Вогана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1994. – 576 с.: ил.

3.Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции) / Под ред. акад. РАМН Б.Б.Мороза. - М.: Медицина, 2001. – 205 с..

4. Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебн. пособие. - Киев: Вища школа, 2000.

5. Кон P.M., Рот К.С. Ранняя диагностика болезней обмена веществ: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1986. – 301 с.: ил.

6. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник. В 2-х т. - М.: Гэотар, 2002.- 752 с.: ил.

7.Патологическая физиология: Учебник / Под ред. А.Д.Адо и др. — М.: Триада, 2000. – 574 с.

8. Физиология человека: Учебник / Н.А. Агаджанян, Л.З. Тель, В.И. Циркин и др.; под ред. Н.А. Агаджаняна и В.И. Циркина. – 4-е изд. – М.: Медицинская книга, 2003. – 528 с.: ил.

9. McCance K.L., Huether S.E. Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 5th ed. - C.V. Mosby, 2005.

10. McPhee S.J., Lingappa V.R., Ganong W.F. Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 4th ed. - McGraw-Hill, 2003.

11. Porth CM. Pathophysiology: Concepts of Altered Health States, 7th ed. -Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

12. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease / V.Kumar, A.K.Abbas, N.Fausto (7th ed.) - Philadelphia etc.: WB Saunders Co, 2006.

15. Освітні ресурси

1. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. База даних: електронний каталог бібліотеки Миколаївського національного університету Кількість джерел: 1 Кількість примірників: 1

№ п//п Шифр, автор.знак Автор Назва Вид док. Місце вид., видавн. Рік вид. К-ть
1. 54.15я73 Е 91 А.С. Ефимов, П.Н. Боднар, Б.А. Зелинский; под. ред..А.С. Ефимова. Эндокринология: Учебник для вузов Навчальний посібник К.: «Вища школа»

2. http://www.biofak.mk.ua – освітній портал біологічного факультету. МНУ імені В.О. Сухомлинського. На порталі – енциклопедії, словники та довідники, БД, задачники, тести, лабораторні практикуми, наочні посібники та тексти лекцій, тренувальні вправи з навчальних предметів кафедри фізіології та біохімії.

3. http://vnzportal.mk.ua– регіональний освітньо-інформаційний портал бібліотек ВНЗ Миколаївщини. На порталі – енциклопедії, словники та довідники, БД, задачники, тести, лабораторні практикуми, наочні посібники з хімії та біології.

4. http://www.college.ru – освітній портал «Открытый колледж». Має декілька розділів за природничими галузями: Астрономія, Біологія, Математика, Фізика, Хімія. Кожен розділ об’єднує зміст учбового курсу на компакт-дискові та індивідуальне навчання через Internet. Тут можна подивитися у відкритому доступі віртуальний підручник або динамічні моделі, попрацювати з тестами, а, також, до уваги користувачів огляди Інтернет-ресурсів за темою предмета, що постійно оновлюється. У Системі Дистанційного Навчання можна отримувати індивідуальні контрольні запитання для самоперевірки різного рівня складності. За успіхи начисляються бали і ведеться постійний моніторинг досягнень.

5. http://www.en.edu.ru – природничий освітній портал. На порталі – енциклопедії, словники та довідники, БД, задачники, тести, лабораторні практикуми, наочні посібники, хрестоматії та тексти лекцій, тренувальні вправи з природничих предметів шкільної програми: математики, хімії, фізики та біології.

6. http://www.br.com.ua – сайт містить реферати з хімії та біології на українській мові.

7. http://merlin.com.ua – сайт з хімії, містить інформацію з різних тем хімії та біології.

8. http://ww.biology.ru – сайт з біології, містить матеріали для проведення уроків, підручники, тестові завдання

9. http://science.ng.ru – сайт з біології.

10. http://www.zin.ru/index_r.htm – сайт зоологічного інституту Російської Академії Наук.

11. http://www.nature.ru – сайт містить інформацію з астрономії, медицини, біології, психології, географії, фізики, педагогіки.

 

 

Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій

Лекція № 1

Тема лекції:Історія становлення ендокринології як науки

Ключові поняття: ендокринологія, гормони, механізм дії гормонів

План лекційного заняття

1 . Поняття про ендокринології як про науці. Роботи вчених до X I X століття.

2 . Формування ендокринології як науки в XIX столітті. Роботи І.П. Мюллера, К. Базедова, Т. Кохера і Ж. Ревердена.

3. Роботи Т. Адиссона, К. Бернара, Ш. Броуна - Секара, І. Мерінга і О. Маньківського.

4. Вклад робіт російських вчених кінця XIX - початку XX століття: Д. Галузінського, В.В. Підвисоцького, Л.В. Соболєва.

5. Наукові роботи по повиделенію гормонів в чистому вигляді: роботи Т.Олдріча і Дж.Такаміне; Ф. Бантінга і Дж. Маклеода; Е.Аллена, Е.Дойзі, А.Бутенандта і Г.Меріана; Т.Рейхштейна і Е.Кендалла; С.Сімпсона і Дж.Тейта та їх значення.

6. Склад ендокринної системи, механізм дії гормонів. Роботи Е. Сазерленда і Т. Ролла; Н.А.Юдаева.

7. Розвиток і завдання ендокринології на сучасному етапі.

Література:

1. Эндокринология: Учебник для вузов / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 437с.: ил.

2. Эндокринология: Учебник для вузов / А.С. Ефимов, П.Н. Боднар, Б.А. Зелинский; под. ред..А.С. Ефимова. – К.: «Вища школа», 1983. – 328 с.

3. Патофизиология эндокринной системы: серия «Патофизиология»/ Вильям М. Кетайл, Рональд А. Арки; под ред.Ю.В. Наточина. – СПб. – М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001. – 336 с:ил.

4. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко та ін.; за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.

5. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посібн.. - Вінниця : Нова книга, 2007.

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П.Патофизиология. Т.1: Общая патофизиология : Учебник для студентов медвузов. - 2-е изд. - СПб. : ЭЛБИ, 2001.

7. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: МИА, 2002. – 958 с.: ил.

Конспект лекційного заняття

Ендокринологія - наука про будову і функції залоз внутрішньої секреції, вироблюваних ними гормонах, шляхах їх утворення та дії на організм тварин і людини. Назва цієї науки дослівно в перекладі з грецької означає «вчення про виділення всередину » від endo - всередині , krino - виділяти, logos - вчення.

Відомості про захворювання залоз внутрішньої секреції можна знайти в стародавніх трактатах з медицини та органотерапії. Про застосування органів і тканин з лікувальною метою були вказівки в індійській і китайській медицині, в роботах Гіппократа (460 - 377 рр. . до н. е. ), Галена ( 129-201 ), Ібн - Сіна (980-1037) в " Каноні лікарської науки " вказував на підвищення апетиту, розвиток гангрени, наявність солодкої сечі у хворих на цукровий діабет. Він же наводить короткі відомості по зобу. Парацельс (1498-1541) зробив спробу наукового обгрунтування органотерапії і висунув принцип - " Лікуй подібне подібним ".

Формування і виділення ендокринології в окрему область медицини сталося наприкінці 19 - початку 20 ст. Першопрохідцем у цій галузі по праву вважається німецький фізіолог і натураліст Йоганнес Петер Мюллер. Будучи професором анатомії Боннського університету, а пізніше - директором анатомічного театру Берлінського університету, Мюллер в 1830 році сформулював поняття про залозі з внутрішньою секрецією . Він вперше почав вивчати секрецію надниркових залоз, щитовидної та вилочкової залоз, селезінки. Мюллер називав їх судинними вузлами або кров'яними залозами. На цей же час припадає опис токсичного зобу.

Німецький лікар Карл Базедов в 1840 р. опублікував роботу "Екзофтальм у зв'язку з гіпертрофією клітин тканин в очній западині", в якій дав класичний опис захворювання, що характеризується витрішкуватістю, зобом і тахікардією (мерзебурзька тріада) . Базедов (1848) називав його екзофтальміческою кахексією. Однак у більшості країн світу це захворювання отримало назву базедової хвороби.

У 1882 р. швейцарські хірурги Теодор Кохер і Жак Реверден вивчили ендемічний зоб і обгрунтували його оперативне лікування. Для доступу до щитовидної залози Т.Кохером був запропонований коміроподібний розріз, який використовують і зараз більшість хірургів.

У 1855 р. англійський лікар Томас Аддісон у монографії " Про загальні та місцевих проявах хвороби супра - ренальної капсули " докладно описав клініку недостатності коркового речовини надниркових залоз. Він повідомив про одинадцять хворих, встановив зв'язок між клінічними і патологоанатомічними проявами захворювання. Це захворювання в подальшому стали називати хворобою Аддісона. Три роки по тому Броун - Секар (1858) довів життєво важливе значення надниркових залоз для організму. Він показав, що двостороння адреналектомія призводить до загибелі тварин.

Велике значення для розвитку ендокринології мали роботи Клода Бернара. Він вивчав глікогеноутворюючу функцію печінки і механізми підтримки рівня глюкози у крові. У 1855 р. Клод Бернар викликав транзиторну гіперглікемію і глікозурію в експерименті в результаті уколу у дно IV шлуночка. Цими експериментами учений встановив регулюючий вплив центральної нервової системи на функцію ендокринних залоз. Клод Бернар вперше ввів термін «внутрішня секреція».

Інтерес до вивчення залоз внутрішньої секреції зростає після робіт французького вченого Шарля Броуна - Секара. У 1889 р. він повідомив про омолоджуючий вплив на організм витяжок з сім'яних залоз тварин. Зробивши собі шість ін'єкцій витяжки з сім'яників собак і кроликів, він відзначив поліпшення загального стану, підвищення розумової та статевої діяльності. В цей же час німецький ендокринолог І. Мерінг і відомий фізіолог, поляк за походженням,що народився в Росії і який навчався в Німеччині, Оскар Мінковський демонструють можливість проведення клінічних дослідів на тваринах у лабораторних умовах. Суть дослідів така: собакам видаляли підшлункову залозу; після операції тварини страждали від поліурії і виснаження, через 15-20 днів гинули від діабетичної коми; рівень глюкози в їх крові був дуже високий, але болючий процес можна було призупинити і навіть повернути назад, якщо ввести під шкіру тварини частинки віддаленого органу. У даному досліді Мерінга цікавила більше роль підшлункової залози у перетравлюванні жирів, ніж вивчення діабету. Мінковський, блискучий хірург, допомагав йому в цьому дослідженні . Але, коли у собаки з віддаленої залозою виявилася поліурія, саме Оскар Мінковський досліджував сечу тварини на цукор і зробив висновок про зв'язок між видаленням залози і подальшим розвитком діабету.

Вітчизняна ендокринологія розвивалася під впливом передових ідей С. П. Боткіна, І. М. Сеченова, І. П. Павлова. У ній формувалося уявлення про цілісність організму і тісному взаємозв'язку нервової та ендокринної систем. Серед перших робіт, присвячених вивченню внутрішньої секреції, була докторська дисертація Д. Галузінського "​​Про значення надниркових тіл у тваринному організмі", опублікована в 1862 р. Автор проводив адреналектомію у експериментальних тварин, вивчав взаємозв'язок наднирників з іншими залозами внутрішньої секреції. Велике значення для розвитку експериментальної ендокринології мали дослідження В. В. Підвисоцького. Він відзначив роль наднирників у регуляції обміну речовин, діяльності судинної та нервової систем (1896) , вивчав фізіологію підшлункової залози.

У 1901 р. російський вчений Леонід Васильович Соболєв виявив в підшлунковій залозі панкреатичні острівці , що виробляють гормони і встановив, що розвиток цукрового діабету пов'язано з випаданням внутрисекреторной функції острівцевих тканини підшлункової залози. Він же вказав на можливість отримання з підшлункової залози препарату для лікування цукрового діабету. Соболєв запропонував отримувати інсулін з підшлункової залози телят, тому що у них, поряд з іншими новонародженими тваринами і людськими немовлятами, острівці Лангерганса добре розвинені, тоді як травні клітини, що продукують панкреатичний сік, працюють ще не на повну потужність. Соболєв прожив недовго, але його дослідження лягли в основу всієї сучасної діабетології .

Зміна функцій організму при видаленні або пошкодженні залоз внутрішньої секреції привело до думки про вироблення цими залозами особливих активних сполук. Проте спроби виділити їх довгий час не давали результатів . Тільки в 1901р. американський вчений Т. Олдріч і японський учений Дж.Такаміне вперше виділили в кристалічному вигляді гормон мозкової речовини надниркових залоз - адреналін. Через 20 років канадським дослідникам Фредеріку Бантингу і Джону Маклеоду вдалося виділити з підшлункової залози гормон інсулін в чистому вигляді. За цей Ф.Бантінг і Д. Маклеод отримали в 1923 р. Нобелівську премію. Наприкінці 20 -х - початку 30 -х рр. американськими вченими Е.Алленом і Е.Дойзі, німецьким вченим А.Бутенандтом та англійською Г.Меріаном було виділено декілька з'єднань естрогенної природи з фолікулярної рідини; з жовтого тіла виділений гормон прогестерон в 1934 р., з коркового шару надниркових залоз - кортизол, кортизон, кортикостерон і інші кортикостероїди (швейцарським дослідником Т.Рейхштейном, американським ученим Е.Кендаллом); в 1953 з цих же залоз був виділений гормон альдостерон (англо-швейцарська група дослідників, очолювана С.Сімпсоном і Дж.Тейтом). Виділення гормонів в чистому вигляді, встановлення їх структури дозволило отримати багато гормонів хімічним шляхом і вивчити їх дію на організм, більш точно визначити роль кожної залози.

Залози внутрішньої секреції організму (ендокринні залози) - це:

• щитовидна заліза;

• паращитовидна заліза;

• підшлункова (островковая частина) заліза;

• наднирники;

• тестікули (яєчка) у чоловіків;

• яєчники у жінок;

• гіпофіз;

• гіпоталамус.

Шляхом клініко - хімічних випробувань було встановлено, що залози внутрішньої секреції діють не розрізнено, а тісно пов'язані в єдину «ендокринну систему». Клітини ендокринних залоз виробляють гормони, які після виділення потрапляють безпосередньо в кровотік. Гормон - це хімічна речовина, яка надходить в кровотік і з кров'ю потрапляє в різні органи, де воно підвищує або знижує активність інших клітин ( їх називають клітинами – мішенями) . Через клітини-мішені гормони надають дію практично на всі життєво важливі функції людського організму. Кількість вироблених гормонів залежить від часу доби, сну або неспання, віку, психічного і фізичного стану людини. Надходять вони в кров по мірі необхідності, а виводяться з організму в невеликій кількості з жовчю і сечею в незмінному вигляді.

У другій половині 20 століття досягнуті значні успіхи в з'ясуванні механізмів дії гормонів. Американський біохімік Ерл Сазерленд і його співробітник Теодор Ролл показали, що в безклітинних екстрактах як адреналін, так і глюкагон викликають утворення активної форми фосфорилази. Оскільки раніше вважалося, що гормони надають пряму дію в цілому на клітку, ця робота стала доказом того, що вплив гормонів є молекулярний процес. Продовжуючи свої дослідження, Сазерленд виявив раніше невідому речовину, яке сприяло перетворенню неактивної фосфорилази в активну і відповідало за вивільнення глюкози в клітці. У 1971 р. Сазерленду була присвоєна Нобелівська премія з фізіології і медицини «за відкриття, що стосуються механізмів дії гормонів». У 1972 р. в Інституті експериментальної ендокринології та хімії гормонів АМН СРСР під керівництвом академіка Н.А.Юдаева був синтезований інсулін людини.

З кінця 90 -х років і донині розробляються наукові напрямки , що базуються на молекулярній генетиці .

У 2006 р. Організація Об'єднаних Націй визначила цукровий діабет як самий небезпечний виклик світовій спільноті і прийняла Резолюцію по боротьбі з цією хворобою, в якій йдеться про всесвітньої загрозу цукрового діабету та його ускладнень, що тягнуть за собою небезпеку для здоров'я всіх націй, а також важливі медико - соціальні, економічні та етичні проблеми.

Сучасні методики лікування дозволяють контролювати протягом ендокринних захворювань, уникати ускладнень і забезпечувати пацієнтам гідну якість життя. Основа сучасної ендокринології - високотехнологічні біохімічні тести і гормональні препарати останнього покоління. Нові технології широко використовуються і в діагностиці - магнітно - резонансна та комп'ютерна томографія, радіонуклідна діагностика, радіоімунний і молекулярно- генетичний аналіз. Досягнення в цій галузі медицини дозволяють виявляти захворювання у дорослих і дітей на ранніх стадіях і проводити їх лікування.

Лекція № 2

Тема лекції: Загальні принципи діагностики та лікування ендокринних захворювань

Ключові поняття: гормональні дослідження, інструментальні дослідження, гормонотерапія, хірургічне лікування

План лекційного заняття

1 . Особливості обстеження пацієнтів при ендокринних захворюваннях.

2 . Гормональні дослідження.

3 . Інструментальні методи.

4 . Молекулярно- генетичні методи дослідження.

5 . Лікування: гормонотерапія і хірургічне втручання.

Література:

1. Эндокринология: Учебник для вузов / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 437с.: ил.

2. Эндокринология: Учебник для вузов / А.С. Ефимов, П.Н. Боднар, Б.А. Зелинский; под. ред..А.С. Ефимова. – К.: «Вища школа», 1983. – 328 с.

3. Патофизиология эндокринной системы: серия «Патофизиология»/ Вильям М. Кетайл, Рональд А. Арки; под ред.Ю.В. Наточина. – СПб. – М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001. – 336 с:ил.

4. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко та ін.; за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.

5. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посібн.. - Вінниця : Нова книга, 2007.

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П.Патофизиология. Т.1: Общая патофизиология : Учебник для студентов медвузов. - 2-е изд. - СПб. : ЭЛБИ, 2001.

7. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: МИА, 2002. – 958 с.: ил.

Конспект лекційного заняття

Особливості обстеження пацієнтів при ендокринних захворюваннях

Підходи до обстеження пацієнтів з ендокринними захворюваннями принципово не відрізняються від прийнятих в клініці внутрішніх хвороб, при цьому необхідно враховувати, що порушення функції ендокринної залози, як правило , супроводжується зміною з боку декількох, а іноді більшості органів і систем.

Серед загальних особливостей анамнезу ендокринопатій слід зазначити, що за винятком цукрового діабету і ряду інших захворювань, ендокринна патологія найчастіше розвивається у відносно молодому віці. При порушенні функції більшості ендокринних залоз відбувається зміна маси тіла, зовнішнього вигляду, фізичної активності та статевої функції. Так, сам факт вагітності та пологів протягом передбачуваного анамнезу у жінки дозволяє з високою часткою ймовірності засумніватися в наявності у неї важкого ендокринного захворювання.

Для більшості найбільш поширених у клінічній практиці захворювань сімейний анамнез для постановки діагнозу має обмежене значення (умовним винятком можна вважати цукровий діабет 2 типу). Це пов'язано з тим, що більшість ендокринопатій не є спадковими захворюваннями, а патологією із спадковою схильністю.

При багатьох ендокринних захворюваннях діагноз може бути з дуже високою часткою ймовірності встановлений вже при огляді пацієнта. Наприклад, при акромегалії (ураження передньої долі гіпофіза з підвищеним виробленням гормону росту - соматостатину ) у дорослої людини різко збільшені розміри носа, вух, черепа, верхніх і нижніх кінцівок; при хворобі Грейвса ( тиреотоксикоз) - виражена витрішкуватість.

Поєднання яскравої клінічної симптоматики багатьох ендокринопатій з особливостями психіки хворих найчастіше приводить до того, що діагностична концепція лікаря зароджується вже при першому погляді на пацієнта і опитування ведеться активно, оскільки значущі для діагнозу скарги часто не пред'являються хворими. Але іноді перше враження навіть досвідченого ендокринолога не підтверджується при гормональному дослідженні ( наприклад, при гіпотиреозі).

У діагностиці ендокринних захворювань можна виділити 4 групи типових помилок:

1. Ігнорування очевидною клінічної симптоматики.Найбільш часто ці помилки допускаються при синдромі Кушинга (синдром гіперкортицизму - надмірне утворення гормонів кори надниркових залоз) і акромегалії, коли повільно розвиваються клінічні прояви сприймаються як "вікові" зміни або окремі симптоми (артеріальна гіпертензія, ожиріння, анемія), або трактуються як самостійні захворювання.

2. Переоцінка значимості лабораторних методів дослідження. Визначення рівня гормонів «про всяк випадок» веде до того , що лабораторні дані зводяться в абсолютну діагностичну значимість. Дуже часто джерелом помилок при інтерпретації даних гормонального дослідження є ігнорування правил забору матеріалу (додавання консерванту, антикоагулянту і інш.), а також недотримання самої методики гормонального дослідження.

3. Переоцінка значимості інструментальних методів дослідження. Проведення УЗД наднирників або яєчників, комп'ютерної або магнітно -резонансної томографії надниркових або голови без аналізу клінічної картини і визначення рівня необхідних гормонів часто служить невірним підставою для висновку про наявність патології відповідних органів. При цьому варіанти анатомічної будови або несуттєві відхилення від норми також вважаються прямою вказівкою на патологічний процес і призводить до постановки діагнозу неіснуючого захворювання.

4. Наполегливий пошук ендокринної патології. У осіб з конституціональними особливостями обміну речовин, астенічними проявами, вегетативними розладами, аліментарним порушеннями, при зловживанні медикаментами , неврозах та інших психічних розладах нерідко ведеться наполегливий пошук ендокринних захворювань. Ситуацію погіршує безсистемне проведення великого числа гормональних та інструментальних досліджень, у багатьох таких пацієнтів вдається виявити якісь клінічно незначні зрушення, які патогенетично не пов'язані з основним захворюванням.

Гормональне дослідження

Найбільш часто використовуваним в клінічній практиці методами визначення гормонів є різні модифікації радіоімунного методу, а також одержали найбільше поширення в останні десятиліття нерадіоактивні методики, зокрема іммунохемілюмінісцентний метод .

При вивченні функціонального стану ендокринних залоз використовуються такі методичні підходи:

А ) визначення вихідного ( базального ) рівня того чи іншого гормону ;

Б ) визначення рівня гормону в динаміці з урахуванням циркадіанного ритму його секреції;

В) визначення рівня гормону в умовах функціональних проб;

Г ) визначення рівня метаболіту гормону.

Найбільш часто в клінічній практиці використовується визначення базального рівня того чи іншого гормону. Зазвичай кров береться вранці натще ( в 8 - 9 годин), хоча прийом їжі не відбивається на продукції багатьох гормонів. Для оцінки діяльності багатьох ендокринних залоз (щитовидної, паращитовидних) оцінки базального рівня гормону цілком достатньо. Так, рівень тиреотропного гормону (ТТГ) і тиреоїдних гормонів лише незначно варіює протягом доби і в меншій мірі, ніж багато інших гормони залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів.

Більшість гормонів циркулює в крові у зв'язаному з білками - переносниками стані. У більшості випадків істотно більше діагностичне значення має визначення рівня вільного гормону. Це пов'язано з тим, що на загальному рівні гормону може відображатися будь-яка динаміка продукції його білка - переносника.

Рівні більшості гормонів мають характерну добову динаміку (ціркадіанний ритм секреції) , при цьому дуже часто ця динаміка набуває клінічне значення . Найбільш ілюстративними в цьому плані є пролактин і гормон росту, ритм секреції яких визначається циклом «сон - неспання». В основі патогенезу ряду ендокринних захворювань лежить саме порушення добового ритму продукції гормону. Так при хворобі Кушинга базальний рівень кортизолу в ранкові години може не відрізнятися від норми, проте надалі протягом дня не відбувається його фізіологічне зниження, в результаті чого сумарна добова продукція кортизолу істотно зростає, обумовлюючи розвиток важкої патології.

Незважаючи на поліпшення методів гормонального аналізу, функціональні проби і сьогодні мають велике значення в діагностиці ендокринопатій. Функціональні проби поділяються на стимуляційні і супресивні ( пригнічують). Загальний принцип проведення проб полягає в тому , що стимуляційні проби призначаються при підозрі на недостатність ендокринної залози (після чого рівень гормону цієї залози повинен перевищити певний критичний рівень), а супресивні - при підозрі на її гіперфункцію (велика і мала дексаметазоновую проби при діагностиці хвороби Кушинга ) .

Поряд з оцінкою рівня гормонів в крові певне діагностичне значення в ряді випадків може мати визначення їх екскреції з сечею. Діагностична цінність цих досліджень, на приклад визначення екскреції вільного кортизолу, істотно менше такої для сучасних функціональних тестів. Аналогічним чином в даний час практично повністю перестали використовувати визначення екскреції метаболітів гормонів, єдиним винятком є визначення рівня метаболітів катехоламінів для діагностики пухлини надниркових залоз - феохромоцитоми.

В останні роки широке поширення одержали повністю автоматизовані методи гормонального аналізу, які поряд з високою продуктивністю дозволяють мінімізувати можливість помилки, пов'язаної з «людським фактором».

Інструментальні методи дослідження

Інструментальні методи дослідження завершують діагностичний пошук при захворюваннях ендокринних залоз. Найбільш часто використовують ультразвукове дослідження (УЗД), рентгенографію, комп'ютерну томографію (КТ) та магнітно -резонансну томографію (МРТ). Крім того, в ендокринології застосовуються спеціальні методи: ангіографію з селективним забором крові, що відтікає від ендокринної залози, для визначення в ній рівня гормонів, радіоізотопне дослідження (сцинтиграфія щитовидної залози), денситометрія кісток. У зв'язку з широким впровадженням у клінічну практику протягом останніх десятиліть візуалізуючих методів (КТ, МРТ) діагностичні та терапевтичні проблеми нерідко виникають при випадковому виявленні морфологічних змін ендокринних залоз за відсутності будь - яких клінічних симптомів. Найбільші проблеми в цьому плані виникають при випадковому виявленні об'ємних утворень (інціденталомах) наднирників, гіпофіза і щитовидної залози.

Молекулярно- генетичні методи дослідження

Поряд з тим, що за допомогою молекулярно- генетичних методів відбувається інтенсивне вивчення етології і патогенезу ендокринопатій, вони починають впроваджуватися в клінічну практику для діагностики захворювань. Переважна більшість ендокринопатій відносяться до захворювань із спадковою схильністю. Розвиток цих захворювань визначається взаємодією певних спадкових факторів і факторів середовища. Діагностика цих захворювань базується виключно на даних клінічних, гормональних та інструментальних методів.

Для діагностики захворювань, які пов'язані з хромосомними і геномними мутаціями (синдроми Дауна, Шерешевського - Тернера, Клайнфелтера) досить інформативний такий простий метод, як каріотипування. В якості скринінгового тесту, крім того, може використовуватися дослідження статевого хроматину.

Значне число захворювань пов'язано з генними мутаціями, які поділяють на аутосомно- домінантні (синдроми множинних ендокринних неоплазій), аутосомно -рецесивні (дефіцит Р450с21), зчеплені з статевими хромосомами (адрено- лейкодістрофія , синдром Каллманна ), і для їх діагностики, як правило, в якості додаткових методів може використовуватися прямий генетичний аналіз, тобто пошук типових мутацій.

Лікування: гормонотерапія і хірургічне втручання.

Існує як мінімум чотири варіанти гормонотерапії:

1. Замісна терапія препаратами гормонів при недостатності ендокринної залози (тироксин при гіпотиреозі, тестостерон при гіпогонадизмі). Вона, як правило, є життєво необхідною (гіпотиреоз, гіпокортицизм, цукровий діабет 1 типу). Основною метою замісної терапії є призначення гормону у фізіологічній, індивідуально адаптованій дозі і максимальна імітація фізіологічної продукції гормону, який заміщають, з урахуванням його циркадіанного ритму і ряду інших чинників. При неадекватно низькій дозі зберігається симптоматика захворювання, передозування призводить до тих самих наслідків, що і ендогенна гіперпродукція гормону.

2. Фармакодинамічний терапія, при якій використовують ефект гормонів на окремі системи (терапія глюкокортикоїдами при деяких аутоімунних захворюваннях; паратгормон при лікуванні остеопорозу).

3. Супресивна терапія, при якій один гормон призначають з метою придушення продукції іншого. Як правило, гормони периферичних залоз призначають з метою супресії продукції тропних гормонів (терапія препаратами тиреоїдних гормонів при деяких формах зоба, естрогени з метою контрацепціі та інше).

4. Стимулююча терапія, яку, як правило, здійснюють для активації діяльності периферичних ендокринних залоз , для чого використовують препарати гормонів тропів (гонадотропіни для стимуляції овуляції , ТТГ для стимуляції захоплення щитовидною залозою йоду).

5. Хірургічне втручання, як правило, здійснюється при пухлинах залоз (феохромоцитома наднирників) або гіперфунціі залоз (тиреотоксичний зоб - збільшення щитовидної залози з підвищенням її функції).

Лекція № 3

Тема лекції: Патологія гіпоталамо- гіпофізарної системи

Ключові поняття: гіпоталамо- гіпофізарної система, гормони системи, методи обстеження, акромегалія, гігантизм, нецукровий діабет.

План лекційного заняття

1 . Анатомія і фізіологія гіпоталамо- гіпофізарної системи.

2 Гормони гіпоталамо- гіпофізарної системи.

3 Методи обстеження пацієнтів з гіпоталамо - гіпофізарної патологією.

4 Типові захворювання гіпоталамо- гіпофізарної системи: акромегалія і гігантизм.

5 .Нецукровий діабет.

Література:

1. Эндокринология: Учебник для вузов / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 437с.: ил.

2. Эндокринология: Учебник для вузов / А.С. Ефимов, П.Н. Боднар, Б.А. Зелинский; под. ред..А.С. Ефимова. – К.: «Вища школа», 1983. – 328 с.

3. Патофизиология эндокринной системы: серия «Патофизиология»/ Вильям М. Кетайл, Рональд А. Арки; под ред.Ю.В. Наточина. – СПб. – М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001. – 336 с:ил.

4. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко та ін.; за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.

5. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посібн.. - Вінниця : Нова книга, 2007.

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П.Патофизиология. Т.1: Общая патофизиология : Учебник для студентов медвузов. - 2-е изд. - СПб. : ЭЛБИ, 2001.

7. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: МИА, 2002. – 958 с.: ил.

Конспект лекційного заняття

Анатомія і фізіологія гіпоталамо - гіпофізарної системи

Гіпофіз - залоза внутрішньої секреції, розташована в гіпофізарної ямці турецького сідла клиноподібної кістки. Маса гіпофіза становить 0,5-0,7 г, розміри 1,3 х 0,6 х 1,0 см, але вони можуть змінюватися в залежності від віку та статі (у жінок він більше , ніж у чоловіків). У гіпофізі розрізняють дві частки: передню (аденогіпофіз) і задню (нейрогіпофіз). Аденогіпофіз складається з трьох типів клітин:

а) ацидофільних (еозинофільних) (виробляють гормон росту (ГР) і пролактин);

б) базофільних (виробляють тиреотропний гормон (ТТГ), адренокортикотропний гормон (АКТГ) і гонадотропіни: фолікулостимулюючий (ФСГ) і лютеїнізуючий (ЛГ) гормони;

(а) і б) складають групу хромофілов )

в) хромофобних - джерело, з яких диференціюються хромофіли.

У нейрогіпофізі закінчуються волокна гіпоталамо- гіпофізарного тракту, що йдуть від супраоптического і паравентрікулярних ядер гіпоталамуса. Аксони нейросекреторних клітин закінчуються аксовазальнимі синапсами, по яких надходять вазопресин (антидіуретичний гормон) і окситоцин, які секретуються в ядрах гіпоталамуса.

Аденогіпофіз є ключовим регулятором ендокринної системи. Гормони, які їм секретуються, (ЛГ, ФСГ, ТТГ, АКТГ) регулюють функцію периферичних ендокринних залоз: щитовидної, кори наднирників, гонад. Інші гормони (ГР, пролактин) надають пряму дію на органи і тканини - мішені.

Гіпоталамус розташований на основі мозку і обмежений спереду перекрестом зорових нервів, ззаду - маміллярними тілами, з боків - зоровими нервами. Зверху в гипоталамическую область впроваджується III шлуночок мозку. Маса гіпоталамуса дорослої людини становить 4 г. Провідні шляхи тісно пов'язують гіпоталамус з сусідніми структурами головного мозку. Взаємозв'язок гіпофіза і гіпоталамуса здійснюється через портальну систему. Портальна система гіпофіза включає первинну капілярну мережу, яка контактує з терминалями аксонів аркуатних, вентромедиального і паравентрикулярного ядер гіпоталамуса. Капіляри первинного сплетення збираються в портальні вени, що йдуть уздовж гіпофізарної ніжки в передню частку гіпофіза, де вони розпадаються на вторинну капілярну мережу. Синусоїди вторинної капілярної мережі збираються у виносні вени, по яких кров, збагачена гормонами передньої долі гіпофіза, надходить у системний кровотік.

Гормони гіпоталамо- гіпофізарної системи

Відомі в даний час гормони гіпоталамуса підрозділяють на гормони, які посилюють (ріллізінг - гормони, ліберіни) і гальмуючі (статини) виділення відповідних тропних гормонів, при цьому їх роль не зводиться до схеми один ліберинів (статін) - один гормон гіпофіза. Так, тіроліберін може стимулювати продукцію ТТГ і пролактину; гонадоліберін є загальним ріллізінг - гормоном для ЛГ і ФСГ; соматостатин пригнічують секрецію ГР і АКТГ.

Пролактин- білковий гормон, основною фізіологічною функцією якого є забезпечення лактації. Стимулюючий вплив на секрецію пролактину надає процес годування груддю. Основним інгібітором секреції пролактину є дофамін, що синтезується в гіпоталамусі.

Гормон росту ( ГР, соматотропін ) - поліпептидний гормон, ефекти якого на органи і тканини реалізуються інсуліноподібним ростковим фактором - 1 ( ІРФ - 1 ) , синтезується в печінці під впливом ГР. Основним ефектом ГР у дітей та підлітків є стимуляція поздовжнього росту кісток (переважно довгих трубчастих і меншою мірою губчастих). Крім того, ГР стимулює синтез білка і затримку азоту. Введення фізіологічних доз ГР дає короткочасний інсуліноподібний (зниження глікемії ), а потім контрінсуляторний ефект. Синтез і секреція ГР контролюються двома гипоталамическими нейропептидами - ріллізінг - гормон ГР (соматоліберін, ГР- РГ) та соматостатином. Протягом дня рівень ГР в плазмі зберігається низьким; пік вмісту ГР відзначається після їжі, і його рівень прогресивно збільшується під час сну. У зростаючих дітей інтегральна добова продукція ГР істотно вище, ніж у дорослих.

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) в яєчниках стимулює овуляції і синтез андрогенів клітинами теки, а в яєчках є регулятором продукції тестостерону клітинами Лейдіга.

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) в яєчниках стимулює ріст клітин гранульози і секрецію естрогенів; в яєчках - разом з тестостероном стимулює сперматогенез.

Адренокортикотропний гормон ( АКТГ , кортикотропін ) є стимулятором продукції кортизолу і андрогенів у корі надниркових залоз.

Тиреотропний гормон ( ТТГ ) є стимулятором синтезу і секреції гормонів щитовидної залози, а також надає трофічного впливу на тиреоцити.

Самостійною і багато в чому автономною системою є нейрогіпофіз. Його гормони:

Вазопресин ( антидіуретичний гормон , АДГ) є білком, що складається з 9 амінокислот. Рецептори АДГ знаходяться в дистальних звивистих канальцях нефрона; їх активація призводить до посилення реабсорбції води. У фізіологічних умовах секреція АДГ регулюється осморецепторами гіпоталамуса: гиперосмолярність плазми призводить до стимуляції секреції АДГ. Іншими непрямими стимуляторами секреції АДГ є гіповолемія і артеріальна гіпотензія.

Окситоцин так само, як і вазопресин, складається з 9 амінокислот, але відрізняється від нього 2 амінокислотними залишками. Окситоцин , впливаючи на мускулатуру матки, збільшує силу її скорочень, забезпечуючи таким чином родову діяльність і післяпологове скорочення матки. Стимулюючи скорочення міоепітеліальних клітин альвеол молочних залоз, окситоцин сприяє надходженню молока у молочні протоки. Фізіологічним стимулятором секреції окситоцину є розтягнення статевих шляхів жінки і годування груддю.

Методи обстеження пацієнтів з гіпоталамо - гіпофізарної патологією

1.Фізікальні методи. Клінічна картина гіпоталамо- гіпофізарної патології відрізняється значною різноманітністю, тому будь-які специфічні фізикальні методи для обстеження пацієнтів з патологією гіпофіза відсутні. Проте, всупереч існуючим уявленням, саме дані клінічної картини мають найбільшу питому вагу для постановки діагнозу.

2.Лабораторние методи. Для діагностики найчастіше використовується визначення базального рівня гормонів, рідше різні функціональні проби. Дослідження рівня гіпоталамічних гормонів клінічного значення в даний час не має.

3. Інструментальні методи. До інструментальних методів, які використовуються для візуалізації гіпоталамо- гіпофізарної області, відносяться рентгенокраніографія, комп'ютерна томографія (КТ) та магнітно -резонансна томографія (МРТ). Серед додаткових методів слід вказати на визначення полів зору ( периметрія ), яке показано пацієнтам з макроаденомами гіпофіза, а також після перенесених нейрохірургічних втручань, які можуть ускладнитися спайковим процесом з порушенням зорової функції .

Рентгенодіагностика ітраселлярних пухлин гіпофіза грунтується на визначенні розмірів турецького сідла. У нормі розміри турецького сідла складають: сагиттальний - 12-15 мм, вертикальний - 8-9 мм. Великі аденоми гіпофіза викликають значне збільшення розмірів, розширення входу в турецьке сідло, витончення і вкорочення клиновидних відростків, поглиблення дна, випрямлення, руйнування спинки сідла, двуконтурні (нечітка обрис одного або двох контурів ) сідла, як правило, не представляють діагностичних труднощів. При мікроаденомах гіпофіза, які не виходять за межі турецького сідла , які-небудь зміни на рентгенограмах найчастіше відсутні.

Більш інформативним і відносно недорогим методом візуалізації гіпофіза є КТ. Проте факторами, які суттєво обмежують його використання, є площинний характер зображення, перешкоди від кісткових структур, неможливість диференціювати невеликі патологічні утворення, рентгенологічна щільність яких близька до щільності цереброспінальної рідини або нормальної мозкової тканини.

Методом вибору візуалізації гіпофіза і гіпоталамуса, а також методом вибору топічної діагностики новоутворень гіпоталамо- гіпофізарної області є МРТ. Вона дозволяє розрізнити найменші зміни структури гіпофіза, наявність кістозного компонента пухлини, кісти, крововиливи і проч. Кісткова тканина і різні звапніння на МРТ не диференціюються. Використання контрастних речовин значно збільшує діагностичні можливості МРТ. Важливою перевагою МРТ є відсутність променевого навантаження і, таким чином, можливість багаторазового динамічного обстеження пацієнта.

Типові захворювання гіпоталамо- гіпофізарної системи

Акромегалія і гігантизм. Акромегалія і гігантизм - важкі, хронічні нейроендокринні захворювання, що виникають внаслідок надлишкової продукції гормону росту (ГР) аденомою гіпофіза ( соматотропінома ). Ці два захворювання є віковими варіаціями одного і того ж патологічного процесу , конкретні клінічні прояви якого визначаються ступенем завершеності остеогенезу .

Етіологія. При акромегалії аденоми гіпофіза, що секретують ГР , виявляються в 99 % випадків, при цьому, як правило, мова йде про макроаденомах . У чистому вигляді соматотропні аденоми зустрічаються в 45 %, решта - змішаної гормонопродукціі . За своїм походженням соматотропінома є моноклональними пухлинами, що розвиваються в результаті соматичної мутації соматотрофов. Соматотропінома може бути складовою частиною синдрому ендокринних неоплазій 1 -го типу.

Патогенез. Зміни в органах при акромегалії зводяться до їх істиною гіпертрофії і гіперплазії (спланхномегаліі), що пов'язано з переважним розростанням мезенхімальних тканин. Розростається паренхіма і строма всіх внутрішніх органів: легенів, серця, печінки, підшлункової залози, кишечника, селезінки. З прогресуванням захворювання у зв'язку з проліферацією сполучної тканини у всіх органах відбуваються склеротичні зміни, що супроводжуються прогресуючим розвитком їх недостатності . Паралельно відзначається підвищення ризику виникнення доброякісних і злоякісних новоутворень у всіх тканинах і органах, включаючи ендокринні. У дітей і підлітків з триваючим зростанням хронічна гіперпродукція гормону росту проявляється гігантизм, що характеризується надмірним, що перевищує фізіологічні межі порівняно пропорційним епіфізарних і періостальних зростанням кісток, збільшенням м'яких тканин і органів. У дорослих, оскільки після окостеніння епіфізарних хрящів подальше зростання неможливе, розвивається акромегалія(від akros - крайній, megas - великий). При цій патології також наголошується прискорене зростання тіла, але не в довжину, а в ширину за рахунок м'яких тканин, що проявляється диспропорційним періостальних зростанням кісток скелета, збільшенням маси внутрішніх органів і характерним порушенням обміну речовин.

Епідеміологія акромегалії. Распрстраненность - 40-60 випадків на млн. населення, частота нових випадків - 3-4 на млн. населення в рік. Зустрічається з однаковою частотою у чоловіків і жінок, як правило, у віці 40-60 років. Гігантизм є казуїстично рідкісною патологією.

Клінічні прояви. Акромегалія, як правило, характеризується поступовим початком і торпідний течією з повільним наростанням симптоматики і зміною зовнішності. Діагноз акромегалія в середньому встановлюється приблизно через 7 років після реального початку захворювання. Основними симптомами є:

1.Зміна зовнішності дуже характерні і в переважній більшості випадків саме вони дозволяють запідозрити акромегалію. Характерно огрубіння рис обличчя, пов'язане із збільшенням надбрівних дуг, виличних кісток, нижньої щелепи. Відзначається гіпертрофія м'яких тканин обличчя: носа, губ, вух. Збільшення нижньої щелепи веде до зміни прикусу (прогнатизм) за рахунок розбіжності міжзубних проміжків (діастема). Язик - збільшений ( макроглоссия), на ньому часто видно відбитки зубів. Зміни зовнішності розвивається досить повільно, так що пацієнт сам його не помічає. Крім того, відбувається збільшення розмірів кистей і стоп ( пацієнти часто вказують на збільшення розміру взуття, часом значне). При гігантизмі, на відміну від акромегалії, відбувається збільшення лінійного росту.

Виражена гіпертрофія хрящової тканини суглобів обумовлює артралгії. Збільшення кількості та підвищення функціональної активності потових залоз ведуть до значної пітливості (при огляді можна іноді побачити струмочки поту, що стікають по тілу хворого). Активація і гіпертрофія сальних залоз, потовщення шкіри приводять до її характерного вигляду (щільна, потовщена, з глибокими складками, більш вираженими на волосистій частині голови).

2.Спланхномегалія з подальшим розвитком органної недостатності. Вплив ГР на м'язи і внутрішні органи на початкових етапах захворювання малопомітно, а часом, особливо у спортсменів і осіб фізичної праці сприймається позитивно, оскільки збільшуються працездатність і фізична активність, але в міру прогресування захворювання м'язові волокна дегенерують, обумовлюючи наростаючу слабкість, прогресуюче зниження працездатності. Некомпенсирована тривала гіперпродукція ГР призводить до прогресуючої серцевої недостатності, що є причиною загибелі хворих. У 30% пацієнтів з акромегалію виявляється артеріальна гіпертензія .

3. Головні болі, які пов'язані з деструкцією турецького сідла, його діафрагми і внутрішньочерепною гіпертензією.

4 . Синдром апное уві сні ( припинення дихання на 10 сек ) розвивається у 90% хворих з акромегалію. Це пов'язано з розростанням м'яких тканин верхніх дихальних шляхів і ураженням дихальних центрів.

5 . Гіпофізарна недостатність пов'язана з руйнуванням і здавленням гіпофіза пухлиною. Репродуктивні розлади (порушення менструального циклу, еректильна дисфункція), крім порушення продукції гонадотропінів, часто пов'язані з гіперпролактинемією, яка в свою чергу може бути пов'язана з супутньою гіперпродукцією пролактину пухлиною.

6 . Симптоматичний цукровий діабет (до 50 % пацієнтів).

7. Розвиток доброякісних і злоякісних пухлин різної локалізації внаслідок хронічної гіперпродукції росткових факторів ( ІРФ - 1 та ін.) При акромегалії нерідко виявляють вузловий або дифузний зоб, аденоматозну гіперплазію наднирників, міому матки, полікістоз яєчників, поліпоз кишечника. Поліпи кишечника зустрічаються в 20 - 50 % випадків, кишкові аденокарциноми - в 7 % всіх випадків акромегалії.

Діагностика.

1.Лабораторная: визначення базального рівня ГР (при акромегалії – підвищено); оральний глюкозотолерантний тест (введення всередину 75 г глюкози) (у нормі при навантаженні глюкозою рівень ГР знижується, а при акромегалії - ні); визначення рівня ИРФ - 1 (соматомедину С) (у дорослих єдиною причиною підвищення рівня ИРФ -1 є акромегалія ).

2 . МРТ гіпофіза при візуалізації аденоми.

Лікування.

1 . Методом вибору є оперативне лікування - видалення аденоми гіпофіза. При мікроаденомах в 85 % випадків рівень ГР після операції повертається до норми . При макроаденомах повне лікування після першої операції досягає 30 % випадків.

2 . Медикаментозне лікування: аналоги соматостатину (октреотид , октреотид тривалої дії ) дозволяють нормалізувати рівні ГР і ІФР - 1 у 50-70% хворих.

3. Променева терапія - низько ефективна і може використовуватися як допоміжний метод лікування. Більш перспективним методом є спрямоване опромінення залишковою пухлини гамма - частками (гамма - ніж).

Прогноз.

Смертність при акромегалії в 2 - 4 рази вище, ніж серед населення в цілому, насамперед через серцево -судинних захворювань. При нормалізації рівня ІФР - 1 і усуненні гіперсекреції ГР смертність знижується до середньостатистичного показника.

Нецукровий діабет. Нецукровий діабет (НД) - клінічний синдром, обумовлений зниженням здатності нирок концентрувати сечу, пов'язаний з дефіцитом антидіуретичного гормону - вазопресину (центральний НД) або з порушенням чутливості ниркових канальців до його дії (нирковий НД)

Етіологія . У переважній більшості випадків мова йде про центральному НД, який найчастіше пов'язаний з деструктивними процесами в області гіпофіза (первинні гіпофізарні або метастатичні пухлини , оперативні втручання).

Патогенез. При центральному НД дефіцит вазопресину призводить до порушення концентрації сечі на рівні дистальних канальців нефрона , в результаті чого виділяється значний об'єм сечі з низькою відносною щільністю. Стимуляція центру спраги призводить до полидипсии. Якщо пацієнту з НР доступні необмежені кількості рідини, його життя довгий час нічого не загрожує. При стриманості від прийому рідини розвивається гіперосмолярна дегідратація. Для того щоб обсяг вторинної сечі не перевищив 4 літрів на добу, достатньо 10 % нормально працюють вазопресин - продукуючих клітин нейрогіпофіза . Крім того, постійне перевантаження рідиною може привести до опущення шлунка, дискінезії жовчних шляхів. Нирковий НД є рідкісним захворюванням, найчастіше спостерігається у дітей і обумовлений анатомічної неповноцінністю нефрона. Можливий розвиток нефрогенного НД при хронічних захворюваннях нирок і при медикаментозних тубулопатіях .

Епідеміологія. НД відносно рідкісне захворювання (0,5 - 0,7 % всіх ендокринопатій ) , яке виникає з однаковою частотою у осіб обох статей , частіше у віці 20-40 років. Кожен 5-ий випадок НД обумовлений нейрохірургічним втручань.

Клінічні прояви. Виразність поліурії і полидипсии, залежить від ступеня недостатності АДГ. При неповному дефіциті АДГ клінічна симптоматика може бути не настільки виразна. Кількість випивається рідини коливається від 3 до 18 л на день, але іноді при наявності нестерпної спраги, яка не покидає хворих ні вдень, ні вночі, потрібно 20-40 л води. У дітей прискорене нічне сечовипускання (ніктурія) може бути початковою ознакою хвороби. У маленьких дітей замість вираженої поліурії НД може проявлятися діареєю. Сеча, яка виділяється, знебарвлена​​, не містить ніяких патологічних елементів, відносна щільність всіх порцій - дуже низька (1000-1003). При НД початок захворювання звичайно гостре, раптове, рідше симптоми з'являються поступово і наростають. Провокувати маніфестацію НР може вагітність.

При тривало існуючому нелікованому НД може бути виявлено розширення сечового міхура, сечоводів і мисок. У зв'язку з хронічним водним перевантаженням шлунок нерідко розтягується і опускається. При достатньому надходженні рідини в організм серцево -судинна система зазвичай не страждає, але в міру наростання дегідратації у випадках, коли втрата з сечею рідини не заповнюється, виникають симптоми зневоднення: різка загальна слабкість, тахікардія , гіпотензія , колапс. Якщо НД обумовлений інтракраніальним утворенням, зазначається неврологічна симптоматика і клінічні прояви гіпофізарної недостатності.

Діагностика.

1 . Полиурия (не менше 3 літрів на день).

2 . Нормоглікемія (виключення цукрового діабету).

3 . Низька відносна щільність сечі (при показнику більш 1005 діагноз може бути надійно виключений).

4 . Гіпоосмолярністьі сечі ( < 300 мОсм / кг).

5 . Відсутність патології нирок.

6 . Тест з сухоїжею: утримання від рідини протягом 8-12 годин; у разі НР відбувається зниження ваги більш ніж на 5 % і не відбувається підвищення відносної щільності і осмолярності сечі ( < 300 мОсм / кг).

7 . МРТ для виключення об'ємного утворення гіпоталамо- гіпофізарної області.

Лікування.

Синтетичний аналог вазопресину - десмопрессин (адіуретін) використовують у двох формах: у вигляді таблеток і спрею в ніс. Таблетований десмопрессин призначається в дозі 0,1 - 0,4 мг х 3 рази на день. Інтраназальний спрей призначають кілька разів вдень. Лікування нефрогенного НД не розроблено (є намагання призначати нестероїдні протівовосполітельнимі препарати, препарати літію та інш.)

Прогноз.

Післяопераційний НД, в більшості випадків, виявляється транзиторним; ідіопатичний НД - навпаки, стійкий. Дані про погіршення прогнозу для пацієнтів з НД, які отримували адекватну терапію, відсутні. Якщо НД розвивається в рамках гіпоталамо- гіпофізарної недостатності, прогноз визначається аденогіпофізарной недостатністю, а не НД.

Лекція № 4

Тема лекції: Патологія наднирників

Ключові поняття: надниркові залози, надниркові гормони, методи обстеження, синдром Кушинга , гіпокортицизм.

План лекційного заняття

1 . Анатомія і фізіологія надниркових залоз.

2 . Гормони надниркових залоз.

3 . Методи обстеження пацієнтів з патологією надниркових залоз.

4 . Типові захворювання наднирників: синдром Кушинга, гіпокортицизм.

Література:

1. Эндокринология: Учебник для вузов / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 437с.: ил.

2. Эндокринология: Учебник для вузов / А.С. Ефимов, П.Н. Боднар, Б.А. Зелинский; под. ред..А.С. Ефимова. – К.: «Вища школа», 1983. – 328 с.

3. Патофизиология эндокринной системы: серия «Патофизиология»/ Вильям М. Кетайл, Рональд А. Арки; под ред.Ю.В. Наточина. – СПб. – М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2001. – 336 с:ил.

4. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко та ін.; за ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.

5. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посібн.. - Вінниця : Нова книга, 2007.

6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П.Патофизиология. Т.1: Общая патофизиология : Учебник для студентов медвузов. - 2-е изд. - СПб. : ЭЛБИ, 2001.

7. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: МИА, 2002. – 958 с.: ил.

Конспект лекційного заняття

Анатомія і фізіологія наднирників.

Наднирник- парна залоза внутрішньої секреції, розташована в заочеревинному просторі над верхнім полюсом нирки. Розташовуються наднирники на рівні XI - XII грудних хребців.

Наднирники складаються з двох морфофункціональний самостійних ендокринних залоз - мозкового та коркового речовин, що мають різне ембріональний походження. Коркова речовина диференціюється з інтерреналовой тканини, яка являє собою частину мезодерми, розташованої між двома первинними нирками. Мозкова речовина має спільне походження з нервовою системою, розвиваючись з симпатобластів, які, виселяючись з симпатичного стовбура, впроваджуються в інтерреналове тіло. Аналогічне походження має екстраадреналова хромофінна тканина, до якої відносяться параганглії і біфуркаційні хромафинні тільця.

Гістологічно в корі надниркових залоз, на частку якої припадає 80-90% тканини всього органу, виділяють 3 зони. Безпосередньо під капсулою розташовується клубочкова зона, яка секретує альдостерон. До неї прилягає пучкова зона, основними продуктами якої є глюкокортикоїдні гормони. Сама внутрішня зона - сітчаста, яка в основному секретує андрогени.