Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Обов’язки з питань охорони праці керівників підприємств, головних спеціалістів, інженера з охорони праціЗагальне керівництво за організацію робіт з охорони праці покладено на перших керівників, головних спеціалістів, керівників виробничих дільниць.

Управління охороною праці передбачає виконання наступних функцій: контроль за станом охорони праці; планування робіт з охорони праці; стимулювання підвищення рівня охорони праці; організація і координація робіт з охорони праці; виховання та укріплення дисципліни.

Ці функції є обовʼязковими для виконання всіма керівниками та спеціалістами структурних підрозділів і функціональних служб підприємств, організацій та установ.

4.1. Обовʼязки керівників підприємств

 

Керівники підприємств у своїй діяльності з охорони праці керуються законодавчими і нормативними актами, наказами і розпорядженнями вищих органів, несуть відповідальність за стан охорони праці на підприємстві і повинні:

1. Забезпечувати створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, дотримання чинних стандартів ССБТ, правил і норм охорони праці; упровадження передового досвіду.

2. Наказом по підприємству кожного року призначати посадових осіб, відповідальних за охорону праці у кожній галузі виробництва, цеху, ділянці, бригаді.

3. Комплектувати службу охорони праці відповідно до штатних нормам; забезпечувати безпосередньо керівництво цієї служби; не допускати використання спеціалістів з охорони праці не за призначенням і виділяти їм транспорт для проведення оперативної роботи.

4. Укладати колективний договір;затверджувати спільно з профкомом заходи з охорони праці і попереджанням пожеж та забезпечувати їх матеріальними засобами.

5. В установленому порядку брати участь у розслідуванні нещасних випадків.

6. Регулярно перевіряти стан охорони праці в галузях, цехах, виробничих ділянках, бригадах; розглядати стан умов праці на виробничих нарадах, засіданнях, зборах.

7. Забезпечувати проведення паспортизації санітарно-технічного стану підприємств, цехів, ділянок; розробку і виконання комплексних планів для поліпшення умов праці.

8. Своєчасно організовувати складання заявок на засоби індиві­ду-ального захисту і забезпечувати видачу працівникам спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів, мила, молока та лікувально-профілактичного харчування.

9. Організовувати правильне збереження, прання, хімчистку, сушку, знешкодження і ремонт засобів індивідуального захисту.

10. Забезпечувати працівників санітарно-побутовими приміщеннями за чинними нормами.

11. Організовувати пропаганду охорони праці; обладнання кабінету і кутів з охорони праці.

12. Забезпечувати літературою, інструкціями, правилами, учбово-наочними посібниками і технічними засобами навчання.

13. Організовувати своєчасне навчання, перевірку знань і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

14. Забезпечувати перевезення працівників, студентів, школярів при виконанні с/г робіт на автобусах або спеціально обладнаних автомобілях.

15. Забезпечувати фінансування заходів з охорони праці.

16. Забезпечувати розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, а також нещасних випадків, які сталися дорогою на роботу і з роботи; своєчасно представляти звітність з робочого травматизму.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.