Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Порядок розробки інструкції з охорони праціІнструкція повинна мати наступні розділи:

1. Загальні вимоги безпеки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

В інструкції потрібно навести усі необхідні нормативні вимоги, наприклад: забороняється робити на агрегаті без огородження..., забороняється перевозити людей на транспортному причепі та ін. Не потрібно підсилювати окремі вимоги такими словами, як наприклад: категорично чи суворо обовʼязково і та ін. В інструкції слід описувати технічні, організаційні та санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на запобігання травматизму та захворюванням на виробництві.

Кожна інструкція повинна мати два титульних аркуші, сам текст інструкції, підпис особи, яка розробляла інструкцію, підписи осіб, з якими узгоджується інструкція. Методику розробки інструкції наведено нижче.


Форма титульного аркуша

інструкції з охорони праці, що діє

на підприємстві

 

 

_____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

 

(назва)

 

 

__________________________

(місце видання)
Форма другого аркуша

інструкції з охорони праці, що діє

на підприємстві

___________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ______________________

_____________________________

(посада роботодавця)

______________________________

(найменування підприємства)

№ ________________________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

 

(назва)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. Умови допуску до самостійної роботи /вік, стать, стан здоровʼя, проходження інструктажів.

1.2. Попередження про необхідність дотримання правил розпорядку дня, заборони куріння та вживання спиртних напоїв.

1.3. Характеристика небезпечних та шкідливих виробничих факторів, характерних для даного процесу.

1.4. Перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального

захисту, потрібних для роботи.

1.5. Правила особистої гігієни, яких слід дотримуватись виконувати при виконанні робіт.

1.6. Відповідальність працівника за порушення вимог безпеки.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Порядок підготовки робочого місця, правил використання технологічного обладнання, пристосувань та інструментів.

2.2. Порядок перевірки справності обладнання, пристосувань, інструментів, огороджень, сигналізації, захисного заземлення (занулення), вентиляції та ін.

2.3. Порядок перевірки наявності і стану початкових матеріалів /заготовки, напівфабрикати /.

2.4. Порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Способи та прийоми безпечного виконання робіт, правил використання технологічного обладнання, інструментів.

3.2. Правила безпечного поводження з початковими і допоміжними матеріалами.

3.3. Правила безпечної експлуатації транспортних засобів, тари, вантажопідйомних механізмів.

3.4. Вимоги щодо забезпечення пожежо- і вибухобезпеки.

3.5. Вимоги щодо використання засобів захисту.

3.6. Дії, спрямовані на недопущення аварійних ситуацій.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Порядок безпечного вимикання, зупинки, розбирання, очищення та змазування обладнання машин, механізмів, а при безперервному процесі ― порядок передачі їх по зміні.

4.2. Порядок прибирання відходів виробництва.

4.3. Вимоги дотримання особистої гігієни та виробничої санітарії.

4.4. Порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій /вибухів, пожежі/.

5.2. Дії при виникненні аварій і ситуацій, які можуть призвести до аварії чи нещасного випадку.

5.3. Відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації.

5.4. Порядок дій щодо надання медичної допомоги потерпілим.

5.5. Порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести.

_________________________________________

(особистий підпис, прізвище особи, яка розробляла інструкцію)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці

підприємства ____________________ ____________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсультант __________________ ___________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог _________________ ____________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Примітка:У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.