Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Профілактичних заходів. Джерела фінансування фонду 

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим особам та особам, які перебувають на їхньому утриманні, а також усі види профілактичних заходів, передбачених Законом, провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього Фонду.

Фонд бере участь у фінансуванні заходів, передбачених державними

цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони, безпеки та гігієни праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, розроблення, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків

здійснюється за рахунок:

• внесків роботодавців: для підприємств ― з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій ― з асигнувань, виділених на їхнє утримання та забезпечення;

• капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації

страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

• прибутку, отриманого від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

• коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та їхніх посадових осіб відповідно до закону;

• добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку. Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються винятково за їхнім прямим призначенням. До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.

Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду визнача-ються договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та

Кабінетом Міністрів України.

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів

Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а

умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються

договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з

правлінням Фонду.

Прибуток, отриманий від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується у порядку,

визначеному правлінням Фонду.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.