Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Безпека праці при експлуатації парових і водонагрівних котлівНа тваринницьких фермах експлуатуються парові котли малої потужності з надлишковим тиском до 68,65 кПа, а також водогрійні котли з температурою гарячої води до 1150С. Періодично ці котли повинні проходити технічне переосвідчення.

При невиконанні встановлених термінів і правил технічної експлуатації можливі вибухи й аварії.

Котли встановлюють на відстані 3м від стіни при роботі на твердому паливі і на 2м ― при роботі на рідкому паливі чи газі. Ширина проходу між котлами допускається не менше 1м. Підлога в котельній повинна бути бетонною. У котельній площею 200м2 повинні бути одні вхідні двері, а площею більше 200 м2 ― двоє дверей. Двері повинні відкриватися назовні і на мати запорів із середини. Приміщення котельної повинно вентилюватися, контрольні прилади повинні мати індивідуальне освітлення.

Адміністрація господарства зобов’язана вживати заходів щодо підготовки кваліфікованих кочегарів.

До обслуговування котлів не допускаються особи віком до 18 років. Через кожні 12 місяців потрібно проводити перевірку знань кочегарів.

На кожному паровому котлі необхідно встановити манометр для контролю тиску пари, а для контролю води ― водопоказувальний прилад.

У котельній на видному місці повинна бути вивішена інструкція з техніки безпеки при експлуатації котлів.

На тваринницьких фермах використовуються автоматичні електронагрівачі ВЕТ-200 та ВЕТ-600. Безпечність роботи при експлуатації водонагрівачів забезпечується:справністю теплового реле, запобіжного та зворотнього клапанів, термометра, заземленням корпуса водонагрівача.

Для запобігання перенесенню електричного потенціалу із водонагрівача потрібно у вихідну трубу встановити ізолювальну вставку.

14.2 Автоклавна (гідробаротермічна) обробка грубих кормів

На кожен автоклав має бути паспорт установленої форми, до якого повинна бути прикладена інструкція з монтажу та експлуатації (додаються до кожного автоклава заводом-виготовлювачем).

Установлення, введення в експлуатацію та експлуатація автоклавів повинна здійснюватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94.

Автоклави до пуску їх у роботу повинні бути зареєстровані в експертно-технічних центрах (ЕТЦ).

Автоклави, на які поширюється дія ДНАОП 0.00-1.07-94, підлягають технічному огляду до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і, у разі потреби, позачергово.

Дозвіл на введення в експлуатацію автоклава, що не підлягає реєстрації в ЕТЦ, видається особою, призначеною наказом по лабораторії для здійснення нагляду за техн­ічним станом і експлуатацією автоклавів, на підставі докумен­тації підприємства-виготовлювача після технічного огляду і перевірки організації обслуговування.

Дозвіл на введення автоклава в експлуатацію записується в паспорті

автоклава.

Відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію автоклавів, їх ремонт та нагляд за технічним станом покладається на призначеного наказом працівника, який має інженерно-технічну освіту та пройшов перевірку знань вимог ДНАОП 0.00-1.07-94.

Автоклави через кожен рік експлуатації підлягають технічному огляду та гідравлічному випробуванню відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94.

Технічний огляд та гідравлічне випробування автоклавів, які не підлягають реєстрації в ЕТЦ, проводяться комісією, яку очолює особа, відповідальна за нагляд за технічним станом та експлуатацію автоклавів. Комісія призначається наказом керівника господарства.

До роботи на автоклавах допускаються працівники, які мають посвідчення на право обслуговування посудин, що працюють під тиском. Під час автоклавної обробки грубих кормів повинні виконуватися вимоги експлуатаційної документації до автоклавів. Автоклави встановлюють в окремому приміщенні з температурою повітря не нижчою 5 0С. Завантаження сировини в автоклави повинне бути механізованим.При використанні хімічних речовин, з метою запобігання попадання їх у повітря виробничого приміщення, передбачається герметизація обладнання і система аспірації. Перед кожним циклом парової обробки кормів необхідно проводити гідравлічну перевірку автоклава, а також прилеглих трубопроводів і запірної арматури, використовуючи процес замочування сировини в автоклаві під тиском води, не меншим, ніж робочий тиск пари. Макси-мальний тиск живильного насоса не повинен перевищувати дозволеного робочого тиску автоклава згідно з експлуатаційною документацією. При гідробаротермічній обробці грубих кормів знімати або відкривати кришки обладнання необхідно тільки після припинення подачі пари та повного закриття вентилів. Автоклави повинні бути забезпечені апаратурою автоматичного запису температури і тиску робочого середовища. Вона встановлюється в кабіні оператора або в інших місцях поблизу пультів та органів керування, де б забезпечувалось постійне спостереження за їхньою роботою і показаннями. Конденсат з автоклава повинен відводитися в безпечне місце. Перед його зливанням необхідно переконатися, що навпроти зливного отвору немає людей. Під час вивантаження кормів із автоклава потрібно проводити вентиляцію приміщення.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.