Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Ілюстрація 2.1. Проста Кейнсіанська модель

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Визначення тотожності:

Заплановані Витрати = Споживання + Інвестиція (Заплановані джерела доходу)

(1) E = C + I

Фактичний доход (загальний випуск) = Споживання + Заощадження (Фактично залишок доходу)

(2) Y = C + S

Поведінкові чи технічні припущення:

Споживання = лінійна функція доходу (і запланована й фактична)

(3) C = a + cY (c < 1 — гранична схильність до споживання)

Інвестиція = Запланована інвестиція (поза системно визначене значення)

(4) I = I '

Умови рівноваги:

Доход = Витраті, чи фактичний доход — дорівнює запланованим витратам

(5) Y = E

або C + I = C + S. Можемо віднімати C від обох сторін, щоб формувати еквівалентну умову рівноваги:

Витрати = Приріст основного капіталу

(6) I = S

Рішення заміною:

Y = C + I Замінити (1) у (5)

Y = а + cY + I' Замінити (3) і (4)

Y — cY = a + I' Винести Y

(1 — c) Y = a + I' Винести Y, як загальний множник, за дужки

Y = {1 / [1 — c]} * (a + I')

Простий Кейнсіанський інвестиційний мультиплікатор (множник):

dY/dI = 1/(1-c)

Визначення — твердження факту. По визначенню, це завжди істинно. У математиці належний термін — аксіома. Одне з найбільш важливих тотожностей у макроекономіці — визначення національного доходу: реалізований національний доход (фактичні витрати) — сума реалізованого споживання і реалізованих інвестицій. У простій національній моделі, це повинно бути істинне твердження.

Інше важливе визначення в простій моделі — доход (який є іншим терміном для “випуску”) дорівнює сумі споживання й заощаджень. Ми, як споживачі доходів, або витрачаємо наші доходи, або заощаджуємо (не витрачаємо). Це визначення може також бути прийняте як визначення заощадження, що відображає розходження між доходом і споживанням.

Поведінкові припущення — рівняння, що описують поводження деяких груп, чи суб`єктів, в економіці. У цьому випадку, ключові поведінкові відносини — функція споживання, що визначає споживання як залежне від доходу чи викликане доходом:

 

C = f (Y).

У лінійній формі може бути виражений як:

C = a +cY,

де a представляє автономне споживання і c — гранична схильність до споживання (dС/dY). Параметри рівняння — a і c. Зверніть увагу, що якщо a> 0, dC/dY < C/Y. Непередбачений, але важливий результат цього припущення — заощадження є також функцією доходу:

 

S = Y — C = — a + (1 — c) Y.

Інше важливе поведінкове припущення цієї простої моделі — інвестиція I, визначена поза системою. Це заплановано. У термінах, що прийняті при побудові моделі, це — позасистемна перемінна на відміну від споживання, що визначено як ендогенна (тобто “у межах системи”) перемінна.

Приклад технічного припущення — виробнича функція. Виробнича функція описує відносини між витратами й випусками. Наприклад, Q=F (K, L) описує як капітал і робоча сила об'єднані, щоб зробити випуск.

Рівновага — умова, при якому чекання (плани) людей, що приймають рішення у системі виконані. У цієї простої моделі, умова рівноваги — доход дорівнює запланованим витратам, чи, що є тією же самою річчю, заощадження (які врегульовують межі на фактичній інвестиції) дорівнюють запланованим інвестиціям.

Справа в тім, що запланована інвестиція й заощадження не повинні бути рівні (навіть при тім, що наприкінці фактичні заощадження повинні дорівнювати фактичним інвестиціям — це є фундаментальний принцип обліку). Коли вони рівні, тоді всі сторони задоволені. Коли вони — не рівні, починають діяти сили, що будуть брати доход із більшим чи нижчим процентом, що приведе заощадження в рівність із запланованою інвестицією.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.