Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Модель зрушень і часток

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Модель зрушень і часток призначена для прогнозування рівнів економічної діяльності в місті й регіоні, використовуючи прогнози змін в економічній діяльності по галузях на регіональному і, відповідно, на загальнонаціональному рівні. При спрощеному підході передбачається, що зміни в міській економіці є функцією від складу галузей загальнонаціональної економіки, і що кожна галузь у міський (регіональній) економіці буде підтримувати постійну частку будь-якої зміни в цій галузі в масштабах усієї країни. Відповідно до іншого підходу зміни по галузях у міський (регіональній) економіці можна зіставити зі змінами в економіці країни і визначити зрушення в місто (регіон) і з міста (регіону), у результаті яких галузі ростуть із швидкостями, відмінними від загальнодержавних. Припустивши, що ці зрушення є постійними, їх можна враховувати при прогнозуванні майбутніх рівнів міської (регіональної) економічної діяльності. На додаток до їхнього використання для виробництва прогнозів моделі зрушень і часток корисні для аналізу сильних і слабких сторін міської (регіональної) економіки, представляючи собою аналітичну основу для зіставлення економічних змін у масштабах міста, регіону й країни.

При прогнозуванні на основі моделі постійної частки передбачається, що кожна галузь економіки в місті (регіоні) буде зміняться з такою самою швидкістю, як ця галузь буде зміняться в масштабах усієї країни. У результаті в місті (регіоні) відбудеться така зміна, при котрому кожна галузь буде зберігати постійну частку від економічної діяльності в ній по країні в цілому. якщоRi, t — економічна діяльність у місті (регіоні) в галузі i під час t і Qi — прогнозований коефіцієнт росту економічної діяльності в галузі i c t по t+1 по країні в цілому, те зміни економічної діяльності в місті (регіоні) у галузі i c t по t+1, DRi, t, t+1 обчислюється в такий спосіб:

 

DRi, t, t+1 = Qi * Ri, t.

При використанні моделі постійної частки загальна економічна зміна в місті (регіоні) буде відрізнятися від економічної зміни по країні в залежності від галузевої структури економіки міста (регіону). якщо частка економічної діяльності в найбільше галузях, що швидко ростуть, міста (регіону) вище чим по країні, то загальна економічна діяльність міста (регіону) буде рости більш високими темпами, чим по країні і навпаки.

Повна модель зрушень і часток, що представляє основу для прогнозування методом постійного (по розміру) зрушення, починається з аналізу зрушень, що відбувалися в економіці міста (регіону) протягом останнього періоду щодо економіки країни. Загальне зрушення в економічній діяльності в кожній галузі визначаються як різниця між зміною в цій галузі і тій зміні, яке відбулося б, коли б ця галузь змінювалася з тієї ж швидкістю, що й економіка країни в цілому. Загальне зрушення в місті (регіоні) у галузі i дорівнює:

 

Si = D Ri, t-1, t — (D St-1, t / St-1) * Ri, t-1,

де DRi, t-1, t — зміна в економічній діяльності в місті (регіоні) у галузі i за період c t-1 по t;

DSt-1, tзміна в загальної по країні економічної діяльності за цей період;

St-1 — загальна по країні економічна діяльність на початку періоду, у момент t-1;

Ri, t-1 — економічна діяльність у місті (регіоні) у галузі i на початку періоду.

Відношення є швидкістю росту економіки країни, що, помножене на економічну діяльність у місті (регіоні) у галузі i, дає ту зміну, що очікувалося б, якби ця галузь у місті росла з тією ж швидкістю, що й економіка країни в цілому.

Це сумарне зрушення або різниця між регіональним розвитком у галузі i і економікою країни можуть бути розбиті на дві складові. Якщо економічна діяльність у регіоні в галузі i змінюється з такою самою швидкістю, як цей сектор по країні в цілому, то виникає пропорційне зрушення, що відбиває різницю між загальною зміною економіки країни й зміною економіки країни в галузі i. Це пропорційне зрушення визначається знаходженням різниці між загальними по країні швидкостями зміни в галузі i і в національній економіці в цілому і їхньому множенні на регіональну діяльність у галузі i на початку періоду.

Пропорційне зрушення дорівнює:

 

Рi = [(DSi, t-1, t / Si, t-1) — (DSt-1, t / St-1)] * Ri, t-1,

де DSi, t-1, t — зміна в економічній діяльності по країні в галузі i за період із t-1 по t і Si, t-1 — рівень економічної діяльності по країні в галузі i у момент t-1.

Пропорційне зрушення є зміною в економічній діяльності в галузі i, що пов’язане з тим, що ця галузь на рівні країни розвиваються відмінно від загальнонаціональної економіки. Сума пропорційних зрушень у місті (регіоні) по всім галузях являє собою міру тієї частки зміни в місті, що відносять за рахунок економічного складу (соціальної структури населення міста).

Інша складового загального зрушення є мірою розвитку міської (регіональної) економіки в галузі i стосовно цього ж галузі в масштабах країни. Вона називається диференціальним зрушенням. Різниця між швидкостями росту в місті (регіоні) в галузі i і в країні в галузі i, помножена на вихідну діяльність у регіоні дає диференціальне зрушення:

 

Di = [(DRi, t-1, t / Ri, t-1) — (DSi, t-1, t / Si, t-1)] * Ri, t-1

Диференціальне зрушення є мірою росту або втрати економічної діяльності в галузі i у місті (регіоні) порівняно з цією галуззю по країні в цілому. Таким чином, диференціальне зрушення є індикатором того, як місто (регіон) розвивається в порівнянні з іншими містами (регіонами). Можна легко показати, що загальне зрушення дорівнює сумі пропорційного й диференціального зрушень:

 

Si = Рi + Di.

Вивчення пропорційних і диференціальних зрушень по всіх містах (регіонам) дає вказівку на те, яким способом міський економічний розвиток залежить від індустріального складу (соціальної структури зайнятості).

При прогнозуванні методом постійного зрушення передбачається, що співвідношення диференціального зрушення, що спостерігається в минулому, залишиться постійним і в майбутньому. Прогнозовані коефіцієнти загальнонаціонального росту по галузях Qi містять у собі прогнозований ріст економіки країни й ефекти пропорційності — різниці між загальним ростом у країні й ростом галузей. На додаток у моделі постійного зрушення використовується галузевий коефіцієнт диференціального зрушення:

 

Fi = [(D Ri, t-1, t / Ri, t-1) — (D Si, t-1, t / Si, t-1)].

Він являє собою різницю між регіональним і загальнонаціональним коефіцієнтами зміни в галузі i протягом періоду від t-1 до t і означає зрушення в напрямку в або з міста (регіону) у галузі i.

Прогноз методом постійного зрушення виражається:

 

DRi, t, t+1 = (Fi + Qi) * Ri, t.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.