Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Економічна модель

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Як ми вже ознайомилися, модель рівноваги заснована на трьох наборах відносин: (1) визначення, чи тотожності, (2) технічні, чи поведінкові умови, (3) умови рівноваги.

Модель, таким чином, використовує набір припущень для розширення опису економіки так, щоб можна було її використовувати для виявлення результатів дії неврівноважених сил. У цьому випадку, кожен набір відносин може бути легко ідентифікований.

4.4.1 Тотожності: таблиця трансакцій

Регіональна таблиця трансакцій, як було показано вище, забезпечує набір тотожностей: це визначає стан економіки протягом базисного року. Тепер давайте виражати ці відносини, використовуючи просту алгебру. Дозвольте xijбути значенням обсягу продажу виробництвом i виробництву j; yi— продажі промисловості i кінцевому попиту (кінцевим споживачам), zi— повні продажі виробництва, чи повний попит на випуск виробництва i. Тоді ми можемо визначати продажі галузей промисловості міста чи регіону в термінах наступних рівнянь:

 

x11+ x12+ x13+ x14+ x15+ x16+ y1 =z1

x21+ x22+ x23+ x24+ x25+ x26+ y2=z2

x31+ x32+ x33+ x34+ x35+ x36+ y3=z3

x41+ x42+ x43+ x44+ x45+ x46+ y4=z4

x51+ x52+ x53+ x54+ x55+ x56+ y5=z5

x61+ x62+ x63+ x64+ x65+ x66+ y6=z6

Сектора закупівлі   Сектора продажу   Видобуток (1)   Будівництво (2)   Виробництво (3)   Торгівля (4)   Послуги (5)   Домашні господарства (6)   Повний кінцевий попит і експорт (7)   Повний попит (8)  
Видобуток (1) x11 x12 x13 x14 x15 x16 e1 z1
Будівництво (2) x21 x22 x23 x24 x25 x26 e2 z2
Виробництво (3) x31 x32 x33 x34 x35 x36 e3 z3
Торгівля (4) x41 x42 x43 x44 x45 x46 e4 z4
Послуги (5) x51 x52 x53 x54 x55 x56 e5 z5
Домашні господарства (6) x61 x62 x63 x64 x65 x66 e6 z6
Кінцеві платежі (7) v1 v2 v3 v4 v5 v6    
Імпорт (8) m1 m2 m3 m4 m5 m6    
Повні витрати (9) q1 q2 q3 q4 q5 q6    

Цей набір тотожностей може бути замічений у шести рядах рис. 4.1 і в цифровій формі в п'ятьох виробничих рядах і в ряді домашнього господарства (тепер шосте “виробництво”) таблиці трансакцій (Таблиця 4.1). Оскільки ми, насамперед, зацікавлені Квадрантом П, зменшимо Квадрант 1 до одного стовпця в цих таблицях і пропустимо різні проміжні підсумкові значення. У більш короткому формулюванні, рівняння можуть бути отримані як:

 

Рис. 4.1. Алгебраїчна таблиця трансакцій

zi=Sjxij+ yi,

де оператор Sjпідсумовує продажі виробництва i по всіх j галузях виробництва.

Як може бути помічено, рис. 4.1 і вищенаведена система рівнянь відрізняється тільки по двох ознаках: (1) арифметичні оператори маються на увазі в таблиці; (2) таблиця включає значення за інші остаточні платежі (vj) і імпорт (mj), що і комплектує структуру обліку.

У той час, як вищенаведена система рівнянь (тотожності) — наше базисне положення, другий набір може показати проникнення в нашу задачу принципу рівноваги. Для економіки, що знаходиться в рівновазі, підсумкові значення рядів і стовпців повинні дорівнювати один одному. Простий факт подвійного обліку. Ми можемо тепер визначати загальний випуск, чи пропозицію, для виробництва jяк qj, що є сума всіх проміжних закупівель, місцеві платежі засобам виробництва й імпорт:

 

qj=Sixij+ vj + mj,

де S iсума закупівлі виробництвом j по всіх i галузях виробництва.

Таблиця 4.2. Гіпотетична таблиця безпосередніх потреб

Виробництво Видобуток (1) Будівництво (2) Промисловість (3) Торгівля (4) Послуги (5) Витрати Домашнього господарства (6)
Видобуток (1) 10.9 1.2 4.2 0.1 0.6 0.6
Будівництво (2) 0.8 0.3 0.3 2.6
Промисловість (3) 8.5 16.4 9.8 2.3 3.1 8.0
Торгівля (4) 3.1 8.9 3.7 1.5 2.3 16.2
Послуги (5) 6.1 8.8 6.1 11.6 17.5 26.9
Домашні господарства (6) 35.5 26.4 26.1 49.5 40.6 0.6
Повні місцеві закупівлі 65.0 61.7 50.2 65.2 66.7 52.3
Інші платежі 15.6 7.6 11.5 28.3 21.2 23.9
Імпорт 19.4 30.7 38.3 6.4 12.1 23.8
Повні остаточні платежі 35.0 38.3 49.8 34.8 33.3 47.7
Повні витрати 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

4.4.2 Технічні умови: таблиця безпосередніх потреб

Тепер, відзначимо, що вектор кінцевого попиту (y) є позасистемний, значення y' вільні змінюватися поза зоною нашого впливу. Ми бажаємо знати результати такої зміни в економіці, як вираження змін у випуску. Очевидно, що небагато додаткової інформації можуть підбиратися з таблиці трансакцій. Ми маємо шість рівнянь і 48 перемінних, із яких тільки шести y'-ам тепер дали значення. Мінімальна потреба для рішення цієї системи — те, щоб число рівнянь дорівнювало числу невідомих; тому ми повинні зменшити число невідомих перемінних на 42.

Щоб робити це, ми представляємо набір технічних умов. Припустимо, що модель закупівель, ідентифікованих у базисному році, стійка. Ми можемо тепер визначати набір значень, називаних “ безпосередні потреби” чи “ коефіцієнти виробництва”:

aij= xij/qj

Таблиця 4.2 представляє записи цихaijкоефіцієнтів для гіпотетичної моделі. Ми просто розділили кожне значення в стовпці на повні витрати (випуск) виробництва, що представлені в стовпці. Ці числа показують розміри, у яких організації кожного виробництва об'єднують товари й послуги, що вони купують, щоб зробити власні продукти.

Тепер ми можемо визначати xij(продажі виробництвом i виробництву j) іншим способом. Це може бути записане як xij= aij*qj. Тобто, якщо виробничий сектор купить 6.1 відсотків своїх витрат від сектора послуг (a53), то при проведенні закупівель у загальній кількості 14,162 мільйонів грн. (q3), його закупівлі від сектора послуг повинні були б скласти 0.862 мільйонів грн. або 6.1 відсотка від 14,162 мільйонів грн. Якщо розміри витрат галузей виробництва залишаються розумно стійкими через якийсь час, то ми можемо визначати закупівлі виробництвом i від виробництва j у майбутньому як xij= aij*qj', оскільки ми будемо бачити, що це просте припущення вирішує нашу проблему.

Друге припущення сховане в межах визначення xij, у якому це уже визначено як закупівлі від місцевого виробництва i місцевим виробництвом j. Це більш зрозуміло якщо подивитися на походження регіональних коефіцієнтів виробництва aij. Кожен регіональний коефіцієнт виробництва — продукт “технічного коефіцієнта виробництва” pij, що показує співвідношення витрат, куплених від виробництва i виробництвом j без відношення до місця розташування промисловості i і “регіонального торгового коефіцієнта” rij, що показує співвідношення закупівель, зроблених у регіоні. Символічно, регіональний коефіцієнт виробництва записується:

 

aij= pij*rij

aij= (txij/qj)*(txij— mij)/txij

 

Тут,txij— закупівлі від виробництва i виробництвом j без відношення до місця розташування виробництва i і mijє імпортом продуктів виробництва i виробництвом j. Цей пункт розширений і в резюме, включеному в Ілюстрацію 4.1, і в нижчевикладеному розділі щодо економічної зміни.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.