Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Маніпуляції з моделлю “витрати-випуск”. Розробка й рішення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розглянете наступну міжгалузеву матрицю трансакцій (X) і вектор загальних випусків (Z) для економіки з двома секторами.

 

a) Які два елементи у векторі кінцевого попиту (fd)?

Покажіть ваші обчислення.

b) Розглянути наступну міжгалузеву матрицю трансакцій (X) і вектор загальних випусків (Z) для економіки з двома секторами.

c) Які два елементи у векторі повних витрат (q) і у векторі остаточних платежів (fp)?

Покажіть ваші обчислення. Що нагадує тепер повна таблиця трансакцій?

d) Розглянути знову наступну міжгалузеву матрицю трансакцій (X) і вектором повних витрат (q) для економіки з двома секторами.

Яке алгебраїчне представлення A матриці, де aij= xij/qj?

e) Обчислите числові значення для A матриці і для (I-A):

A =

(I — A) =

f) Використовуйте персональний комп'ютер для підрахунку матриці Леонтьева.

g) З цієї A матрицею і наступним новим вектором кінцевого попиту (тепер y), обчислите перші 3 цикли витрат, що відбулися б при визначенні нових випусків для задоволення нового кінцевого попиту.

Які рівняння для цих “циклів витрат” рішення моделі?

Цикл 0:

Цикл 1:

Цикл 2:

h) Яке було би рішення, якщо використовувати інверсію? Порівняєте з методом використання циклів витрат, як у вищенаведеному прикладі.


Література до конспекту лекцій.

Демин Н. М. Управление развитием градостроительных систем. – Киев: Будівельник, 1991.

Мерлен П. Город. Количественные методы изучения / Пер. с фр. – М.: Про-гресс, 1977.

Яргина З. Н. Градостроительный анализ. – М.: Стройиздат, 1984.

Изард У. Методы регионального анализа. – М.: Прогресс, 1966.

Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974.

Тимчук Н. Ф. Город и район: регулирование комплексного развития. – М.: Экономика, 1980.

Бочаров Ю. П., Фильваров Г. И. Производство и пространственная организа-ция городов. – М.: Стройиздат, 1987.

Города и системы расселения. М.: Стройиздат, 1981.

Гутнов А. Э. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984.

Лаврик Г. И., Демин Н. М. Методологические основы районной планировки. М.: Стройиздат, 1975.

Бочаров Ю. П., Демин Н. М., Заец Р. В., Колчанов В. Л. Социально-экономическое развитие крупного города как объект имитационного моделиро-вания. – Киев: Институт кибернетики АН УССР, 1982.

Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982.

Фильваров Г. И. Социально-пространственная организация производственного комплекса крупного города // Градостроительство. – Киев, Будивельник, 1983. – Вып. 36.

Бочаров Ю. П. О связи градостроительства с народнохозяйственным плани-рованием // Повышение эффективности градостроительных решений в услови-ях комплексного социально-экономического развития городов. – М.: ЦНИИПградостроительства, 1981.

Хорев Б. С. Территориальная организация общества. М.: Мысль, 1981.

Осітнянко А. П. Планування розвитку міста: Монографія. — К., КНУБА, 2001. – 460 с. (в 2005 році кафедри міського будівництва і міського господарства КНУБА планують перевидати монографію в авторській редакції проф. Осітнянка А.П.)


Зміст

Вступ.. 5

Розділ 1. Методи аналізу й прогнозування економічного розвитку міста.. 12

1.1. Концепції аналізу економіки міста й регіону. 12

1.2. Теорія економічних циклів. 13

1.3. Контрольні питання. 23

Розділ 2. Теорія економічної бази.. 24

2.1 Концепції Економічної бази. 24

2.1.1 Історія. 24

2.1.2 Сучасні походження. 26

2.2 Структура макроекономічних моделей. 26

2.3. Експортно – базова модель. 29

2.4 Типова модель економічної бази. 31

2.5 Методи для обчислення значень множника. 33

2.5.1 Порівняння відносин планувальника й моделі економіста. 33

2.5.2 Метод звіту. 33

2.5.3 Спеціальний підхід припущення. 34

2.5.4 Коефіцієнти місцевості 34

2.5.5 Мінімальні потреби. 36

2.5.6 “Диференціальні” множники: багаторазовий аналіз регресу. 37

2.6. Модель зрушень і часток. 37

2.7. Критичний аналіз: переваги, незручності, похвала, критика. 40

2.8. Контрольні питання. 41

Розділ 3. Таблиці витрати — випуск і регіональні рахунки доходу.. 43

3.1. Вступ. 43

3.2 Міська таблиця трансакцій. 43

3.3 Доходи і рахунки виробництва. 47

3.4 Резюме. 50

3.5 Контрольні питання. 50

3.6. Виміри регіонального добробуту. 51

3.6.1 Проблема з оцінками ВПР. 51

3.7.2 Використання персональних оцінок доходу. 51

Розділ 4. Логіка моделей “витрати — випуск”. 52

4.1 Вступ. 52

4.2 Пояснення моделі: аналіз через опис. 52

4.3 Підготовка таблиці трансакцій: економіка закрита щодо домашніх господарств. 53

4.4 Економічна модель. 54

4.4.1 Тотожності: таблиця трансакцій. 54

4.4.2 Технічні умови: таблиця безпосередніх потреб. 56

4.4.3 Умова рівноваги: пропозиція дорівнює попиту. 57

4.4.4 Рішення системи: таблиця повних потреб. 58

4.5. Економічні зміни в моделях “витрати-випуск”. 62

4.5.1. Причини і наслідки змін. 62

4.5.2. Структурні зміни. 63

4.5.3. Зміни в кінцевому попиті 64

4.6. Контрольні питання. 65

Розділ 5. Регіональні множники “витрати-випуск”. 67

5.1 Вступ. 67

5.2. Концепція множника. 68

5.2.1. Інтуїтивне пояснення. 68

5.2.2. Ітеративний підхід. 70

5.3. Перетворення Множника. 73

5.3.1. Множники Випусків. 73

5.3.2. Множники Зайнятості 74

5.3.3. Множники Доходів. 76

5.3.4. Множники урядових доходів. 76

5.4. Контрольні Питання. 76

Маніпуляції з моделлю “витрати-випуск”. Розробка й рішення. 77

Література до конспекту лекцій. 79

Зміст.. 80

 


С П И С О К

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.